Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Διαβάσαμε - Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Νέα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό το προσωρινό πλαίσιο χαλάρωσης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που τέθηκε σε εφαρμογή εξαιτίας της πανδημίας, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες της χώρας. Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν για κεφάλαια κίνησης, ως ποσοστό των δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι πραγματοποίησαν το 2019. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης των δαπανών ανά εταιρία είναι 50%. Η συνολική ενίσχυση ανά εταιρία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ. Το καθεστώς αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού. Οι 12 περιφέρειες είναι: η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ηπειρος, τα νησιά του Ιονίου, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος, το Νότιο Αιγαίο, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία. Δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγήσεων θα έχουν όλες οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εκτός απ’ όσες ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, στις συμβάσεις αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα ή σήματα και εμπορική τεχνογνωσία και σε υπεράκτιες εταιρίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. (εδώ)

Πάνω από 23 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ, ήτοι 1 στα 4, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με την Ελλάδα να κατατάσσεται τρίτη στην παιδική φτώχεια πίσω από τις Ρουμανία και Βουλγαρία. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε ειδική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει το πόσο αποτελεσματικές είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Οι διαπιστώσεις στις οποίες προχώρησε μετά την έρευνα του είναι απογοητευτικές. Στη νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπεται η ευθεία στόχευση χρηματοδότησης στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους ελεγκτές του συνεδρίου δεν μπορούσαν να ποσοτικοποιήσουν το ύψος των κονδυλίων που είχαν διατεθεί σε έργα για την άμεση αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους! Αξίζει μα σημειωθεί πως στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν το 2008 στο 28,7% του συνόλου και το 2018 είχε αυξηθεί στο 33,3%, ως απότοκο της κρίσης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη μελλοντική πρωτοβουλία «Επένδυση για τα παιδιά» το 2021, η οποία θα ενσκήψει στοχευμένα στο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας. (εδώ)

Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων, τα «κουτιά», εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές για το 2020 και το 2021 αναφορικά με την αύξηση των εργασιών, με τη ναυπηγοεπισκευή να ακολουθεί, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του ΟΛΠ, δηλαδή την Κρουαζιέρα, την Ακτοπλοΐα και το Car Terminal, που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία, με αποτέλεσμα να καταγράφουν απώλειες στη διάρκεια του 2020 σε σύγκριση με το 2019. Στο κεφάλαιο Προοπτικές και Αναμενόμενες Εξελίξεις, Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η διοίκηση του OΛΠ καταγράφει τις εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο αλλά και το 2021 για τους πέντε τομείς δραστηριότητάς της, με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία να καταγράφεται για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Όπως εκτιμάται, θα πιάσει από το τέλος του τρέχοντος έτους τα επίπεδα του 2019, σε αντίθεση με τις άλλες δραστηριότητες που ούτε το 2021 δεν φαίνεται να επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019. Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας στην οικονομία, καθώς δεν υπάρχει, έως σήμερα, θεραπεία ή εμβόλιο, όπως αναφέρει το διοικητικό συμβούλιο στην έκθεση διαχείρισης του πρώτου εξαμήνου του 2020. Το μεγαλύτερο βέβαια έσοδο για τον OΛΠ είναι τα έσοδα από την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ, τα οποία ανήλθαν στα 32.262.644,10 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 από 31.824.912,59  ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα του OΛΠ το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα 66,5 εκατ., μειωμένα  κατά  4,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,8%. σε σύγκριση με τα  70,6 εκατ. ευρώ του 2019, και τα κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς στα 15.521.632,75 ευρώ έναντι 15.874.673,27 ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο. (εδώ)

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Alumil, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε μείωση 5,1% και διαμορφώθηκε στα €111,0 εκατ. έναντι €116,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €8,9 εκατ. έναντι €11,4 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά W22,0%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €26,6 εκατ. έναντι €29,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 8,6%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €4,0 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 28,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €3,4 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 54,8%. (εδώ)

Βαρόμετρο για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και των χονδρικών πωλήσεων, εν μέσω της ύφεσης που έχει προκαλέσει η πανδημία, αποτελεί η πορεία των οικονομικών μεγεθών της Μύλοι Λούλη για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της, που ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο, οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ενισχύθηκαν 7,94% στα 54,52 εκατ. ευρώ, και της μητρικής κατά 3,05% αγγίζοντας τα 48,01 εκατ. ευρώ. Παρά την καλή πορεία στο πρώτο εξάμηνο, κυρίως στο κομμάτι της λιανικής - σούπερ μάρκετ, η διοίκηση του ομίλου κρατά "μικρό καλάθι” για το μέλλον. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες του ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Για το σύνολο της χρήσης η διοίκηση εκτιμά πως οι συνολικές πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 104 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου -πέρυσι ήταν 107,73 εκατ. ευρώ- και στα 92 εκατ. ευρώ στη μητρική από 100,58 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα αγγίξουν εφέτος τα 2,3 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα, και το EBITDA θα αποτελέσει το 9%-9,5% των πωλήσεων. (εδώ)

Σε σταθεροποιητικά επίπεδα διατηρήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Forthnet, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2020, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 125,2 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σύμφωνα με την εταιρία, η μείωση εντοπίζεται κυρίως στους εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες της συνδρομητικής τηλεόρασης, ως απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε κέρδη 18,010 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα κατά μόλις 0,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. «Το α’ εξάμηνο του 2020, παρά την κρίση της πανδημίας COVID-19, καταφέραμε να διατηρήσουμε το EBITDA στα ίδια επίπεδα με το α’ εξάμηνο του 2019, εφαρμόζοντας εκτεταμένα μέτρα αναδιάρθρωσης του κοστολογίου μας» σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet, Πάνος Παπαδόπουλος. (εδώ)

Αύξηση ύψους 11,1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α' εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε € 33,0 εκ., έναντι € 29,7 εκ. το 2019. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 7,1 εκ. το Α' εξάμηνο του 2020 έναντι € 8,0 εκ. το 2019, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,0 εκ. έναντι € 3,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η υποχώρηση του περιθωρίου κέρδους προήλθε κατά βάση από την αύξηση του κόστους λειτουργίας της Tεχνικής Διεύθυνσης, απόρροια τόσο των νέων προσλήψεων προσωπικού, όσο και της διεύρυνσης του τεχνολογικού αποτυπώματος της εταιρίας. Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α' εξάμηνο του 2020, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε € -10.275 χιλ. σε σχέση με το 2019 που ήταν € -6.329 χιλ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του oμίλου, δήλωσε: «Η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την αναπτυξιακή πορεία της Space Hellas, που όπως αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2020 εξελίσσεται σταθερά, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και την τεχνογνωσία της, ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις νέες συμβάσεις στο άμεσο μέλλον…  Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, η διοίκηση της Space Hellas εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου τα επόμενα χρόνια». (εδώ)

Κόκκινα δάνεια 40 έως 45 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν οι τράπεζες στην Εταιρία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company – AMC), γνωστή ως bad bank. Αυτό προβλέπει η πρόταση της ΤτΕ, την οποία θα υποβάλει επίσημα στην κυβέρνηση ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί προς έγκριση και στις εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και αμέσως μετά στις ίδιες τις τράπεζες. Το σχέδιο της ΤτΕ για τη δημιουργία bad bank αποσκοπεί στην πλήρη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών όχι μόνο από τα κόκκινα δάνεια που άφησε πίσω της η δεκαετής οικονομική κρίση στη χώρα μας, αλλά και αυτά που θα δημιουργηθούν λόγω της πανδημικής κρίσης, το ύψος των οποίων εκτιμάται στα 10 δισ. ευρώ. Η πρόταση συνδυάζεται με μείωση του αναβαλλόμενου φόρου που ανέρχεται σε 15,5 δισ. ευρώ και αποτελεί σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. Το σχέδιο προβλέπει την παροχή εγγύησης από την πλευρά του Δημοσίου προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλκυση διεθνών επενδυτών. Το ύψος της κρατικής εγγύησης δεν είναι καθορισμένο και θα αποτελεί απόφαση του Δημοσίου, με βάση και τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτει. (εδώ)

Συρρίκνωση-ρεκόρ 19,8% κατέγραψε το ΑΕΠ της Βρετανίας στο β΄ τρίμηνο το 2020, όταν ήταν σε ισχύ τα μέτρα για το lockdown, σε μια ελαφρώς μικρότερη πτώση από την αρχική εκτίμηση για ύφεση 20,4%. Η παραγωγή στη διάρκεια των τριών μηνών μέχρι το τέλος Ιουνίου, ήταν χαμηλότερη 21,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία ONS. Η Βρετανία έχει πληγεί περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τον κορονοϊό, με περισσότερα από 42.000 θύματα. Η βρετανική οικονομία επίσης συρρικνώθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη προηγμένη οικονομία στο β΄ τρίμηνο. (εδώ)

H ευφορία που παρατηρήθηκε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μετά την πανδημία μάλλον έφθασε στο απόγειό της. Αφού πυροδότησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη στις μετοχές και στα ομόλογα τους τελευταίους έξι μήνες, ήρθε η ώρα και πλέον οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν κάποια αυτοσυγκράτηση. Ο δείκτης NYSE FANG+ Index των μετοχών των 10 ισχυρότερων ομίλων υψηλής τεχνολογίας από τις 2 Σεπτεμβρίου και μετά έχει απολέσει σχεδόν 8,2% της αξίας του, παρά το γεγονός πως αυτή έχει διπλασιαστεί από τα χαμηλότατα επίπεδα του Μαρτίου. Ο μεγαλύτερου εύρους δείκτης S&P 500 δείχνει κάποια πτώση το εν λόγω διάστημα, σχεδόν 7%, και ενδεχομένως οι εξελίξεις αυτές να θεωρηθούν ενδείξεις ενός πιο ήρεμου επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο Τζον Μέιναρντ Κέινς είχε δίκιο. Οταν οι οικονομίες δεν είναι ισορροπημένες, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθούν ζωντανές οι δαπάνες και οι επενδύσεις είναι τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα τεχνηέντως χαμηλά επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Η μετά την πανδημία ανισορροπία παραμένει σε μεγάλο βαθμό, ειδίως στους κλάδους ταξιδιών, φιλοξενίας και αναψυχής, οι οποίοι θα χρειαστούν πρόσθετα κρατικά κεφάλαια στήριξης. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text