Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Πράσινο φως από την ΕΓΣ της Γ.Ε. Δημητρίου στους όρους της σύμβασης εξυγίανσης

Πράσινο φως από την ΕΓΣ της Γ.Ε. Δημητρίου στους όρους της σύμβασης εξυγίανσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πράσινο φως από την ΕΓΣ της Γ.Ε. Δημητρίου στους όρους της σύμβασης εξυγίανσης

Εγκρίθηκαν ομοφώνως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οι όροι της σύμβασης εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμ. του ν. 3588/2007, όπως ανακοίνωσε σήμερα 9/10 η εισηγμένη.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης της Εταιρείας κατά τις διαπραγματεύσεις της με το σύνολο των πιστωτών της και τον στρατηγικό επενδυτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της εταιρείας και τον στρατηγικό επενδυτή, να εξειδικεύσει περαιτέρω και να οριστικοποιήσει τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές και τον στρατηγικό επενδυτή, να υποβάλει προς έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο την επιτευχθείσα συμφωνία και, τέλος, να πράξει οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στις 08/10/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,37% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.620.844 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν ομοφώνως (ποσοστό πλειοψηφίας 100% του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου) οι  όροι της σύμβασης εξυγίανσης της εταιρείας με τους πιστωτές της σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμ. του ν. 3588/2007, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου σύμφωνα και με την από 16/09/2020 απόφαση του ΔΣ αυτής.

Επιπλέον αυτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης της Εταιρείας κατά τις διαπραγματεύσεις της με το σύνολο των πιστωτών της και τον στρατηγικό επενδυτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της εταιρείας και τον στρατηγικό επενδυτή, να εξειδικεύσει περαιτέρω και να οριστικοποιήσει τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές και τον στρατηγικό επενδυτή, να υποβάλει προς έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο την επιτευχθείσα συμφωνία και, τέλος, να πράξει οτιδήποτε άλλο απαιτείται προς επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

2) Εγκρίθηκε ομοφώνως (ποσοστό πλειοψηφίας 100% του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου) η  προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, η  τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, καθώς, επίσης, και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, παρασχέθηκε δε σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κο Γεώργιο Δημητρίου, για την υπογραφή του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

 

Πηγή: bankingnews.gr


Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text