Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 221 | Η αγορά με αρνητική σχέση Ρ/Ε!

Η αγορά με αρνητική σχέση Ρ/Ε!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η αγορά με αρνητική σχέση Ρ/Ε!

Στην ιστορία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, λίγες μόνο φορές έχουν καταγραφεί ζημιές στο άθροισμα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών. Αυτό συνέβη στο έτος 2012, όταν η συνολική κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών επηρεάστηκε από τις τεράστιες ζημιές των τραπεζών, όπως επίσης και κατά το 2013. Εκτιμούμε ότι δεν έχει συμβεί ποτέ άλλοτε (*).

 

Μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών για το α’ εξάμηνο του 2020, προκύπτει ότι η “κυλιόμενη” κερδοφορία του 12μήνου, για το σύνολο των εταιριών, είναι αρνητική. Ως “κυλιόμενη κερδοφορία”  (rolling profits) νοούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άθροισμα των κερδών των εισηγμένων εταιριών για το β’ εξάμηνο του 2019 συν το α’ εξάμηνο του 2020. Με το άθροισμα αυτό, έχουμε στη διάθεσή μας τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, σε επίπεδο (τελευταίου) 12μήνου. Αν η δημοσίευση αποτελεσμάτων για κάθε τρίμηνο εξακολουθούσε να είναι υποχρεωτική (όπως ήταν παλαιότερα ή όπως είναι σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες), τότε για τον υπολογισμό των “κυλιόμενων αποτελεσμάτων” θα χρησιμοποιούσαμε τα, κάθε φορά, τέσσερα τελευταία τρίμηνα.

 

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020, το άθροισμα των κερδών (μετά από φόρους), για όλες τις εισηγμένες εταιρίες, ήταν αρνητικό και υπολογίζεται σε (ζημιές) -1.143 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά το β’ εξάμηνο του 2019, το άθροισμα ήταν θετικό και υπολογίζεται σε € 574,2 εκατομμύρια. Συνεπώς, η “κυλιόμενη” κερδοφορία του τελευταίου 12μήνου είναι αρνητική και φτάνει στα -564,7 εκατομμύρια ευρώ.

 

Οι ζημιές για το σύνολο, κατά κύριο λόγο προκύπτουν από τις ζημιές του τραπεζικού κλάδου (δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εδώ), αλλά και αυτές, κατά κύριο λόγο προκύπτουν από τα αρνητικά αποτελέσματα της Eurobank (-1.166 εκατ. ευρώ). Κατά την άποψή μας, το άθροισμα θα παραμείνει αρνητικό και για το σύνολο του έτους 2020. Βεβαίως όπως επισημαίνουμε και σε άλλο άρθρο του περιοδικού, τα αρνητικά αποτελέσματα των τραπεζών δεν οφείλονται σε τρέχοντα προβλήματα λειτουργίας τους (αντίθετα, τα έσοδά τους κατά το α’ εξάμηνο κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα), αλλά στις προβλέψεις και τις διαγραφές που πραγματοποιούνται για το ξεπέρασμα του προβλήματος των “κόκκινων δανείων”.

 

Άλλες εταιρίες που προκάλεσαν “προβλήματα” λόγω των (υψηλών) αρνητικών τους αποτελεσμάτων είναι οι ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΑΤΤΙKA, MIΓ και ΟΛΥΜΠ (δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων εδώ).

 

Επίσης, στο πρόβλημα συμβάλλουν και τα αποτελέσματα της ΔΕΗ κατά το β’ εξάμηνο του 2019, αφού αυτά ήταν αρνητικά (-1.410 εκατομμύρια ευρώ).

 

Όμως, με τον τρόπο αυτόν, η σχέση Τιμής προς Κέρδη (Price to Earnings ή P/E) για το σύνολο της αγοράς, καταλήγει να είναι αρνητική! Με βάση τα στοιχεία της 9/10/2020, το σύνολο της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου ήταν € 44.557 εκατομμύρια και οι συνολικές ζημιές (-564,7 εκατομμύρια). Συνεπώς, η αρνητική σχέση υπολογίζεται σε -79,0. Βεβαίως, στις (σπάνιες) αυτές περιπτώσεις, απλά δεν καταγράφεται η σχέση Ρ/Ε μιας αγοράς, όπως δεν καταγράφεται και η αρνητική σχέση Ρ/Ε μιας μετοχής, όταν η εταιρία έχει ζημιές. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι, στις αρνητικές σχέσεις, όσο πιο μικρό είναι το αρνητικό νούμερο, τόσο το χειρότερο είναι, αφού οι ζημιές είναι μεγάλες. Όσο πιο μεγάλο είναι το αρνητικό νούμερο, τόσο μικρότερες είναι οι συνολικές ζημιές. (Δείτε εδώ).

 

Αν θελήσουμε να υπολογίσουμε τη σχέση Ρ/Ε χωρίς το συνυπολογισμό των (για διαφόρους λόγους) ζημιογόνων τραπεζών και της ΔΕΗ, τότε, το σύνολο των “κυλιόμενων” κερδών είναι € 1.017 εκατομμύρια και η σχέση Ρ/Ε (χωρίς να υπολογίζουμε την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της ΔΕΗ) 39.132 / 1.017 = 38,4.

 

(*) Στοιχεία αποτελεσμάτων για τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου έχουμε από το 1976. Όμως, με βάση έρευνες που έχουμε πραγματοποιήσει και στα έτη πριν από το 1976, προκύπτει με ασφάλεια ότι, ποτέ το άθροισμα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών δεν ήταν αρνητικό νούμερο.


Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ

 

Οι απότομες διακυμάνσεις στην καμπύλη, προκύπτουν λόγω των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων που “διαταράσσουν” τις ισορροπίες κατά τις ημέρες εκείνες.


Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text