Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 221 | Συγκεντρωτικά αποτελέσματα α' εξαμήνου

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα α' εξαμήνου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Με βάση τις δημοσιεύσεις των εισηγμένων εταιριών για τα αποτελέσματά τους κατά το α’ εξάμηνο του 2020, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Το σύνολο των εισηγμένων εταιριών στην αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας φτάνει στις 165 εταιρίες. Από αυτές, τρεις (Φ. Νάκας, Επίλεκτος και CPI) κλείνουν χρήση στις 30/6 κάθε έτους και συνεπώς, θα δημοσιεύσουν ετήσια αποτελέσματα εντός του Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι 20 βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Εν τούτοις, από αυτές οι Eurobrokers και η Dionic δημοσίευσαν αποτελέσματα. Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδας, με βάση το Καταστατικό της, δε δημοσιεύει αποτελέσματα εξαμήνου. Συνεπώς, οι εταιρίες που όφειλαν να δημοσιεύσουν αποτελέσματα α’ εξαμήνου έως την 30/9/2020, φτάνουν στις 143. Από τα αρχεία μας προκύπτει πως, όλες, δημοσίευσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Από τις εταιρίες αυτές, οι πέντε (5) είναι τραπεζικές και ως γνωστό, οι λογαριασμοί τους αφενός μεν είναι διαφορετικοί από τους λογαριασμούς των υπολοίπων εταιριών, ενώ τα μεγέθη τους επηρεάζονται από έκτακτα γεγονότα (όπως, οι ρυθμίσεις των “κόκκινων δανείων”) τα οποία δε συσχετίζονται απόλυτα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις -αν και τις επηρεάζουν σημαντικά. Για το λόγο αυτό, τις εταιρίες αυτές συχνά δε τις συμπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων.

Επίσης, υπάρχουν τρεις εταιρίες οι οποίες, συχνά, λόγω μεγέθους και λόγω μεγάλων διακυμάνσεων (που συχνά δεν οφείλεται στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση), περιπλέκουν τα γενικά στατιστικά στοιχεία. Πρόκειται για τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών (Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil) και τη ΔΕΗ. Για το λόγο αυτό, στην παρακάτω εξέτασή μας, υπολογίζουμε και στατιστικά στοιχεία με, αλλά και χωρίς αυτές.

Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Από τις 136 εξεταζόμενες εταιρίες, οι 43 κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεων (αστάθμητος μ.ο. αύξησης: 17,2%). Αντίθετα, οι 93 κατέγραψαν μείωση (αστάθμητος μ.ο. μείωσης: -23,8%). Πέρυσι, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, 85 εταιρίες είχαν καταγράψει αύξηση (μ.ο.: +16,1%), ενώ 50 είχαν καταγράψει μείωση (μ.ο.: -12,9%).

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020, 73 εταιρίες εμφανίζουν κέρδη και 63 εταιρίες εμφανίζουν ζημιές. Παράλληλα, 57 εταιρίες εμφανίζουν βελτίωση των αποτελεσμάτων, ενώ 79 εμφανίζουν επιδείνωση.

Πριν από ένα χρόνο, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, 85 εταιρίες είχαν εμφανίσει κέρδη και 51 είχαν εμφανίσει ζημιές. Παράλληλα, 72 εταιρίες είχαν εμφανίσει βελτίωση των αποτελεσμάτων και 64 επιδείνωση.

Στον υπολογισμό των παραπάνω, δεν έχουν ληφθεί υπ' όψη οι 5 τραπεζικές εταιρίες, καθώς και η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ και CNL CAPITAL.

Σε επίπεδο μεγεθών, τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις:

α) Πωλήσεις (για το σύνολο των 143 εταιριών): Οι πωλήσεις έφτασαν στα € 31.880 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση κατά 16,0% σε σχέση με το 2019. Στο α’ εξάμηνο του 2019 είχε σημειωθεί αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου του 2018.

β) Πωλήσεις (χωρίς τις τράπεζες - 138 εταιρίες): Έφθασαν στα € 27.363 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 19,7% σε σχέση με το 2019. Στο α’ εξάμηνο του 2019 είχε σημειωθεί αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018.

γ) Πωλήσεις (χωρίς τράπεζες και ετ. πετρελαιοειδών - 136 εταιρίες): Έφθασαν στα € 21.543 εκατομμύρια, μειωμένες κατά -14,1% σε σχέση με το 2019. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, είχαν καταγράψει άνοδο κατά 3,4%, σε σχέση με το 2018.

δ) Πωλήσεις (χωρίς τράπεζες και ΔΕΗ - 137 εταιρίες): Καταγράφηκαν στα € 25.113 εκατομμύρια, μειωμένες κατά -21,0%. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, είχαν εμφανίσει αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2018.

ε) Πωλήσεις χωρίς τις τράπεζες, τις εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ - 135 εταιρίες (τελευταία σειρά στα συγκεντρωτικά μεγέθη): Έφτασαν στα € 19.294 εκατομμύρια και ήταν μειωμένες κατά -15,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αυτό είναι το πιο βασικό μέγεθος το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ως αντιπροσωπευτικό για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το εξάμηνο που πέρασε. Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, είχε σημειωθεί αύξηση των πωλήσεων κατά 3,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.

Οι πωλήσεις, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην εξέταση των αποτελεσμάτων. Απ’ αυτές παράγονται όλα τα άλλα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων. Η κατά 15,2% μείωση, είναι η μεγαλύτερη που έχουν καταγραφεί, μεταξύ δύο α’ εξαμήνων, από τότε που διατηρούμε σχετικά στοιχεία. Είναι σαφές ότι, η μείωση αυτή είναι αφύσικη και βεβαίως, οφειλόταν σε ιδιαίτερους και έκτακτους παράγοντες. Όμως, από την άλλη πλευρά, είναι μία μείωση, που ανατρέπει τις ισορροπίες πολλών εταιρικών ισολογισμών και δημιουργεί μία κατάσταση “επιφυλακής”, τόσο στις εισηγμένες εταιρίες, όσο και στους επενδυτές.

Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη αύξησης των πωλήσεων σε μία τόσο αρνητική φάση της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς οικονομίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό και ενδεχομένως -θα πρέπει να εξεταστεί ανά περίπτωση- σημαίνει κάτι πολύ θετικό για την κάθε εταιρία. Είναι δε σαφές ότι, η αγορά, είτε άμεσα, είτε στη διάρκεια του χρόνου, θα επιβραβεύσει αυτά τα επιτεύγματα.

Στις τραπεζικές εταιρίες (αφορά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Αττικής), καταγράφονται έσοδα ύψους € 4.517 εκατομμυρίων, αυξημένα κατά 17,0% (τα έσοδα είναι τα αντίστοιχα των πωλήσεων στις μη χρηματοτοικονομικές εταιρίες). Η επίδοση αυτή είναι εξαιρετική και πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον και τις προοπτικές του κλάδου.

Κέρδη μετά από φόρους:

α) Κέρδη μ.φ. (για το σύνολο των 143 εταιριών): Κατεγράφησαν ζημιές ύψους € 1.143 εκατομμυρίων, κάτι που κάνει το α’ εξάμηνο, ένα από το πλέον ζημιογόνα στην ιστορία του Χρηματιστηρίου, σε επίπεδο μη χρηματοοικονομικών εταιριών. Αν συμπεριλάβουμε και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τα πλέον ζημιογόνα καταγράφηκαν, λόγω ζημιών του τραπεζικού κλάδου, κατά το 2012 και κατά το 2015, όταν οι τράπεζες λογιστικοποίησαν τις απώλειές τους από τη διαχείριση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, τα κέρδη είχαν φτάσει στα € 1.351 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 203,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018 (η μεγάλη αυτή αύξηση προέκυψε λόγω των διακυμάνσεων της κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου).

β) Κέρδη μ.φ. (χωρίς τις τράπεζες - 138 εταιρίες): Καταγράφηκαν ζημιές ύψους € 245,1 εκατομμυρίων. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, για τις ίδιες εταιρίες, είχαν καταγραφεί κέρδη ύψους € 931,8 εκατομμυρίων, αυξημένα κατά 30,4% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.

γ) Κέρδη μ.φ. (χωρίς τράπεζες και ετ. πετρελαιοειδών - 136 εταιρίες): Καταγράφηκαν κέρδη ύψους € 241,2 εκατομμυρίων. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019 είχαν καταγραφεί € 662,9 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 94,1% σε σχέση με το 2018.

δ) Κέρδη μ.φ. (χωρίς τράπεζες και ΔΕΗ - 137 εταιρίες): Καταγράφηκαν συνολικές ζημιές ύψους € 284,5 εκατομμύρια, έναντι κερδών € 1.207 εκατομμυρίων κατά το 2019, επίδοση που ήταν κατά -3,4% μειωμένη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018.

ε) Πωλήσεις χωρίς τις τράπεζες, τις εταιρίες πετρελαιοειδών και τη ΔΕΗ - 135 εταιρίες: Καταγράφηκαν κέρδη ύψους € 211,9 εκατομμύρια, μειωμένα κατά -77,4% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. Πρόκειται για μία από τις “φτωχότερες” επιδόσεις κερδοφορίας κατά τα τελευταία χρόνια. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, είχε σημειωθεί αύξηση κερδοφορίας κατά 7,1% σε σχέση με το 2018.

Η μεγάλη διαφορά στην κερδοφορία ανάλογα με το εάν συμπεριλαμβάνουμε ή όχι συγκεκριμένες εταιρίες, οφείλεται στις πολύ μεγάλες διακυμάνσεις που έχουν (συχνά όχι για θεμελιώδεις, αλλά για τεχνικούς λόγους -εξαιτίας των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου) οι δύο εταιρίες πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ και ΜΟΗ), αλλά και στις πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά και διακυμάνσεις που -για θεμελιώδεις λόγους στην περίπτωση αυτή) παρουσίασε η ΔΕΗ.

Παράλληλα, και πάλι θα πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια, αλλά και το αποτέλεσμα των 57 εισηγμένων εταιριών που εμφάνισαν αύξηση της κερδοφορίας τους κατά το πολύ δύσκολο α’ εξάμηνο. Είναι σαφές ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξέλιξη αυτή, αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί.

Στις τραπεζικές εταιρίες, όπου συνεχίζονται οι οικονομικές ανακατατάξεις, λόγω της προσπάθειάς τους για τακτοποίηση του ζητήματος των “κόκκινων δανείων”. Καταγράφονται ζημιές ύψους € 897,9 εκατομμυρίων. Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, είχαν καταγραφεί κέρδη ύψους € 419 εκατομμυρίων.

 

Δείτε τα αποτελέσματα σε περιβάλλον excel εδώ.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: