Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 222 | Εταιρικές πράξεις Οκτώβριος 2020

Εταιρικές πράξεις Οκτώβριος 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές πράξεις Οκτώβριος 2020

Κατά τον Οκτώβριο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

 

VIOHALCO: Από 12/11/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας και της θυγατρικής της «CENERGY HOLDINGS S.A.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

 

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Από 12/11/2020, παύει η διαπραγμάτευση των 119.596.817 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,04 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 39.865.605 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,12 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,12 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €1,8000 ορίζεται η 17/11/2020. (εδώ)

 

INFORM ΛΥΚΟΣ: Χρηματική διανομή. Από 3/11/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,05 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0475 ανά μετοχή). (εδώ)

 

ΟΠΑΠ Α.Ε.: Εισαγωγή νέων ομολόγων. Από 29/10/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 27/10/2020, σταθερού επιτοκίου 2,10% ετησίως. (εδώ)

 

MERMEREN KOMBINAT: Χρηματική διανομή. Από 29/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα €1,71 ανά μετοχή,προερχόμενο από κέρδη πραγματοποιηθέντα έως 31/12/2019, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,2825 ανά ΕΛ.ΠΙΣ.). (εδώ)

 

ΒΙΣ Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 29/10/2020, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €0,80 (από €2,88) ανά μετοχή. (εδώ)

 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου.  Από 27/10/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 3.395.556 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας ,οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 13.582.223 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης. Από 19/10/2020, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

PASAL Α.Ε: Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης. Από 19/10/2020, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

FORTHNET Α.Ε: Κατάσταση Ομολόγου. Την 13/10/2020, το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 85.479.884 ομολογίες, μετατρέψιμες σε (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Χρηματική Διανομή. Από 13/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,0105 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,00997 ανά μετοχή). (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text