Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 222 | Η κατάσταση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/9/2020

Η κατάσταση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/9/2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2020, καθώς η αγορά παρέμενε επί μήνες σε στασιμότητα γύρω από τις 630 μονάδες, το Συνολικό Ενεργητικό του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων βρισκόταν στα € 804,3 εκατομμύρια, μειωμένο κατά 27,9% σε σχέση με το τέλος του 2019. Ο αριθμός των μεριδίων όμως -όπως αναφέραμε και σε άλλες δημοσιεύσεις- διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και παρά τη μεγάλη πτώση του διμήνου Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμη και μέχρι την τελευταία καταγραφή μας (11/11/2020), ο αριθμός των μεριδίων κινείται περί τα 419 εκατομμύρια μερίδια, επίπεδο που αποτελεί και το ανώτερο από το 2011 (οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία). Η μέση μεταβολή της καθαρής τιμής από την αρχή του έτους 2020, όπως υπολογίζεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), φθάνει στο -22,8%, έναντι υποχώρησης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου κατά 28,9%. Όμως, η τιμή της ΕΘΕ, απλά αποτελεί τον αστάθμητο αριθμητικό μέσο όρο όλων των μεταβολών της καθαρής τιμής των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εάν σταθμίσουμε την κάθε καθαρή τιμή, με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου κεφαλαίου, τότε η μέση απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το διάστημα από 1/1/2020 έως 11/11/2020, μειώνεται σε -25,9%. Όμως, είτε στη μία, είτε στην άλλη περίπτωση, οι αποδόσεις των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι απαράδεκτα χαμηλές.

 

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας Ενεργητικό (€) Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθαρή Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμισμένη μεταβ. Καθαρής Τιμής Καλύτερη επίδοση Α/Κ Χειρότερη επίδοση Α/Κ Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11/11/2020 848.362.354 -23,9% 419.578.722 5,6% -22,2% -25,9% -14,9% -30,4% 658,42 -28,2% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -2,0% -37,1% -37,6% -31,8% -40,8% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71
Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Ακουλουθούν διαγραμματικές απεικονίσεις της εξέλιξης των βασικών μεγεθών των Αμοιβαίων κεφαλαίων απο τις 31/12/2012 έως σήμερα

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2020

Το Χ&Α, συνεχίζει τη μακρά παράδοση -που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990- της δημοσίευσης των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα αναλυτικά χαρτοφυλάκια της 30/9/2020, βρίσκονται σε συνδέσμους του πλαισίου της επόμενης σελίδας.

Ο Πίνακας 2, μας δείχνει τη διάρθρωση του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την εξέλιξη της τελευταίας διετίας. Παρατηρούμε ότι, στις 30/9/2020, τα ελληνικά μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, είχαν τοποθετήσει το 93,4% του Ενεργητικού τους σε μετοχές ελληνικών εταιριών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή σε χρηματιστήρια ευρωπαϊκών χωρών. Κατά την άποψή μας, το ποσοστό αυτό, σε μετοχές, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνιστά ανάληψη εξαιρετικά μεγάλου κινδύνου, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από την αναμενόμενη “ανταπόδοση”.

Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 30/9/2020)

30/9/2020 30/6/2020 31/3/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€)
% Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 41.407.027 5,2% 46.221.237 5,9% 48.544.495 7,3% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 692.152.358 87,3% 668.952.000 85,4% 562.145.308 85,1% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 132.873 0,0% 185.174 0,0% 132.652 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 5.549.411 0,7% 5.476.122 0,7% 1.618.420 0,2% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 2.227.075 0,3% 3.033.669 0,4% 1.493.844 0,2% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 0 0,0% 0 0,0% 5.307.614 0,8% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 741.468.745 93,5% 723.868.202 92,5% 619.242.331 93,8% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 48.370.008 6,1% 50.777.151 6,5% 40.483.072 6,1% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 690.400 0,1% 249.988 0,0% 184.595 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 1.771.233 0,2% 1.549.798 0,2% 2.033.617 0,3% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 370.383 0,0% 534.114 0,1% 307.519 0,0% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 1.851.684 0,2% 2.588.113 0,3% 642.478 0,1% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 53.053.708 6,7% 55.699.165 7,1% 49.806.619 7,5% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 799.016.633 100,7% 779.568.867 99,6% 659.293.998 99,8% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 793.167.446 100,0% 782.881.120 100,0% 660.471.495 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 740.522.366 93,4% 719.729.151 91,9% 602.628.380 91,2% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: