Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 222 | Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2020

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Τα χαρτοφυλάκια που εξετάσαμε ανήκουν σε συνολικά εξήντα (60) Αμοιβαία Κεφάλαια: 27 μετοχικά, 25 μικτά και 8 διαφόρων κατηγοριών. Η εξέταση των στοιχείων και η παράθεση των πινάκων στις επόμενες σελίδες γίνεται με βάση τα χαρτοφυλάκια αυτών (υπάρχουν ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν εγγραφεί σε χώρες του εξωτερικού και τα οποία δημοσιεύουν τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους μόνον μία φορά το χρόνο -συνήθως κατά το μήνα Φεβρουάριο και περιέχουν τη σύνθεση του τέλους του έτους που προηγήθηκε).

Επίσης, στον πίνακα μας δεν συμπεριλάβαμε τέσσερα ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Athos Income Plus Ομολογιακό, Thetis Εισοδήματος Ομολογιακό, Eurobank GF Greek Bond Ομολογιακό εσωτερικού, Athos Income Greek Bond Fund), τα οποία περιέχουν μόνο μετοχές της εταιρίας Cairo Mezz PLC, που είναι εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά.

Τα χαρτοφυλάκια αυτά είχαν επενδύσει 740,3 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικά 81 μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (692,2 εκατομμύρια ευρώ) και σε άλλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές (48,1 εκατομμύρια). Αντίθετα, υπήρχαν 91 μετοχές στις οποίες κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει. Στις 30/6/2020, υπήρχαν 95 μετοχές που δεν κατέχονταν από κανένα Α/Κ και στις 31/12/2019, 90 μετοχές.

 

Η Ανδρομέδα (ΑΝΔΡΟ) είναι η μετοχή, στην οποία τα Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά 4) κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (14,1%). Ακολουθεί η ΜΟΤΟ με 12,8% (16 Α/Κ), η ΕΧΑΕ με 12,5% (33 Α/Κ), η ΠΕΤΡΟ με 12,3% (15 Α/Κ) και η ΜΠΡΙΚ με 9,9% (31 Α/Κ). Σε είκοσι πέντε (27) μετοχές, τα 60 εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.

Τα εξεταζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν κατέχουν καμία μετοχή σε μετοχές που βρίσκονται σε “αναστολή διαπραγμάτευσης”. Στο παρελθόν, κατείχαν μετοχές της ΦΦΓΚΡΠ, της ΜΛΣ πλην όμως αυτές έχουν μηδενιστεί λογιστικά, μετά την πλήρη λογιστικοποίηση της ζημιάς. Από τις εταιρίες που βρίσκονται υπό επιτήρηση, ένα Α/Κ κατέχει μετοχές της ΦΡΙΓΟ.

Η ΟΠΑΠ είναι η μετοχή που κατέχεται από τα περισσότερο Αμοιβαία Κεφάλαια (συνολικά από 49). Ακολουθεί η ΑΔΜΗΕ, από 47, η ΜΠΕΛΑ και ο ΜΥΤΙΛ από 46, η ΔΕΗ από 45 και η ΤITC (Τιτάν) από 44.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) μετοχές κατέχονται από 30 ή περισσότερα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Παράλληλα, υπάρχουν 7 μετοχές που κατέχονται από 2 Αμοιβαία Κεφάλαια και 10 μετοχές που κατέχονται από μόλις ένα (1) Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η Epsilon Net που μετατάχθηκε στην Κύρια Αγορά, από την ΕΝΑ, την 15/7/2020, κατέχεται σε ποσοστό 6,73% από 17 Αμοιβαία Κεφάλαια.

Η AS Company (ΑΣΚΟ) είναι η μετοχή στην οποία, μεταξύ της 31/12/2019 και 30/9/2020 (δηλαδή για διάστημα 6 μηνών) τα Αμοιβαία Κεφάλαια αύξησαν περισσότερο το ποσοστό της συμμετοχής τους (κατά 2,69%, από 5,26% σε 7,95%) Για την ίδια μετοχή είχε παρατηρηθεί η μεγαλύτερη αύξηση και μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου (δείτε τεύχος 210, σελ. 29). Ακολουθούν η ΤΙTC  και η ΜΟΤΟ, όπου η συμμετοχή των Α/Κ αυξήθηκε κατά 2,58%, η ΔΕΗ κατά 2,05%, η ΑΛΦΑ κατά 1,95%, η ΑΔΜΗΕ κατά 1,93% και η ΠΑΠ κατά 1,84%. Συνολικά, τα Α/Κ αύξησαν τη συμμετοχή τους σε 47 μετοχές -σε δώδεκα μετοχές, η συμμετοχή τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Αντίθετα, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, μεταξύ 31/12/2019 και 30/9/2020, μείωσαν τη συμμετοχή τους σε 35 μετοχές. Σε πέντε μετοχές, η μείωση υπερέβη το 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου των (μειούμενων) εταιριών. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην ΑΡΑΙΓ, κατά 3,23% του μετοχικού κεφαλαίου, στον ΦΡΛΚ κατά 2,38%, στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά 2,07%, στην ΜΛΣ κατά 2,0% και στην CNLCAP κατά 1,60%.

Η ΔΕΗ είναι η μετοχή στην οποία ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν μετοχές της αυξήθηκε περισσότερο, κατά 15, στο διάστημα 31/12/2020 έως 30/9/2020. Ο αριθμός αυξήθηκε σε 45, από 30 στις 31/12/2019 και από 21 στις 31/12/2018. Ακολουθεί η μετοχή της ΚΟΥΕΣ κατά 9 (έφθασε στα 36), της TCI κατά 7 (έφθασε στα 44), της ΕΕΕ ΕΥΔΑΠ, ΚΡΙ και ΛΑΜΔΑ κατά 6 και της ΑΔΜΗΕ κατά 5 (έφθασε στα 47).

Αντίθετα, ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν μία μετοχή, μεταξύ 31/12/2019 και 30/9/2020) μειώθηκε περισσότερο στην ΑΡΑΙΓ κατά 22 (μειώθηκε στα 20), στην ΑΛΦΑ κατά 9 (μειώθηκε στα 35) και στην ΕΛΠΕ κατά 8 (μειώθηκε στα 36).

Για πιο αναλυτικά στοιχεία επί των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δείτε:

Συγκεντρωτικά στοιχεία μετοχικών χαρτοφυλακίων συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ) - Σύνθεση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων τύπων (εδώ) - Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στα χαρτοφυλάκια της 30/9/2020.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: