Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 222 | Ανεπιτυχής διαχείριση - Προβληματικές επιδόσεις

Ανεπιτυχής διαχείριση - Προβληματικές επιδόσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ανεπιτυχής διαχείριση - Προβληματικές επιδόσεις

Τί γίνεται λάθος στα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Αντιλαμβανόμαστε ότι, σε μία χρηματιστηριακή αγορά που, επί σειρά ετών, έχει απαξιωθεί και αποψιλωθεί από καλές και ποιοτικές εταιρίες -που κάποτε διέθετε σε επάρκεια, οι επιλογές των διαχειριστών των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι περιορισμένες. Όμως, η “ένδεια” του τοπίου της χρηματιστηριακής μας αγοράς, δε μπορεί να αποτελεί μία διαρκή δικαιολογία για τις χρόνιες κακές επιδόσεις. Η προβληματική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από καλύτερες επενδυτικές επιλογές, καλύτερη διασπορά, την επίτευξη καλύτερου χρονισμού (timing) και την εκμετάλλευση των διακυμάνσεων που, τόσο συχνά και με τόσο μεγάλη ένταση, σημειώνονται.

Όσο αυτά δεν συμβαίνουν, οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα ακολουθούν τις αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη, δηλαδή, θα καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις (μια χρονιά θα κερδίζουν - μια χρονιά θα χάνουν), ενώ, στο τέλος της ημέρας, θα είναι “φτωχές” και ανεπαρκείς ώστε να διεκδικήσουν ένα κομμάτι από την “πίτα” των αποταμιεύσεων που παραμένουν στις τράπεζες, χωρίς να κερδίζουν κάποιο -ουσιαστικό- τόκο. Και όσο τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτυγχάνουν να αυξήσουν τα κεφάλαια που διαχειρίζονται, αυτό έχει αρνητικές επιδράσεις στη χρηματιστηριακή αγορά.

Και όμως, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι αρκετά διαφορετική.

Για πρώτη φορά, είχαμε θέσει το ζήτημα της χαμηλής διαφοροποίησης μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων και της χαμηλής κινητικότητάς τους, στο τεύχος Νο 219 (δείτε εδώ). Στο παρόν, τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας στα μετοχικά χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προχωρούμε σε μια πιο “βαθιά” εξέταση.

Σε προηγούμενες παρουσιάσεις των μετοχικών χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δίναμε μεγαλύτερη βάση στις μετοχές. Δηλαδή, ποιά χαρτοφυλάκια διακρατούν τις μετοχές της κάθε εταιρίας και πώς αυξομειώνονται οι ποσότητες που διακρατούν. Χωρίς να μειώνουμε το βάρος μας σ’ αυτή την πληροφόρηση, στο παρόν τεύχος εξετάζουμε αναλυτικά το κάθε χαρτοφυλάκιο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την εξέλιξή του κατά το διάστημα από το τέλος του 2018 έως και σήμερα (πρωτοβάθμια ανάλυση): Εξετάζουμε τις μετοχές που, κάθε τρίμηνο, είχε το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη συγκεκριμένη (2ετή) περίοδο και τη διαχρονική εξέλιξη της κλαδικής διάρθρωσης του κάθε χαρτοφυλακίου. Παράλληλα -και αυτό γίνεται για πρώτη φορά- εξετάζουμε την τριμηνιαία εξέλιξη των τοποθετήσεων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές. Από την εξέταση αυτή, μπορούμε να εξάγουμε έγκυρα συμπεράσματα για την κινητικότητα του κάθε χαρτοφυλακίου, αλλά και την επιτυχία του στο timing της αγοράς.

Αρχικά όμως, όπως κάνουμε σε κάθε τεύχος, θα εξετάσουμε την παρούσα κατάστασή τους.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: