Αρχική | Ειδήσεις | Βιβλία - Μελέτες | Ν-11: Η "επόμενη ομάδα" οικονομιών που αναπτύσσεται και που προκαλεί ανακατατάξεις

Ν-11: Η "επόμενη ομάδα" οικονομιών που αναπτύσσεται και που προκαλεί ανακατατάξεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ν-11: Η "επόμενη ομάδα" οικονομιών που αναπτύσσεται και που προκαλεί ανακατατάξεις

Η ομάδα των χωρών που στις διεθνείς αγορές έχουν αρχίσει να αποκαλούνται ως οι "Ν-11", αναμένεται να απασχολήσει αρκετά τους αναλυτές, τους οικονομολόγους και τους επενδυτές κατά τα επόμενα χρόνια.
Το ακρωνύμιο "Ν-11" προέρχεται από το τις αγγλικές λέξεις "Next Eleven" ("Οι Επόμενες Ένδεκα") και επινοήθηκε από τους αναλυτές της Goldman Sachs, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2005. Αναφέρεται σε μία σειρά από χώρες που, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, μπορούν να πετύχουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τις επόμενες δεκαετίες και να "απειλήσουν" τις θέσεις και το μέγεθος των σημερινών μεγάλων οικονομιών.

Η ομάδα των "Next Eleven" (Ν-11) περιλαμβάνει τις χώρες: Μπαγκλαντές, Αίγυπτο, Ινδονησία, Ιράν, Μεξικό, Νιγηρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Τουρκία και Βιεντάμ (η κατάταξή τους γίνεται με την αλφαβητική σειρά των ονομάτων των χωρών στην αγγλική γλώσσα).
Η νέα αυτή ομάδα χωρών "ειδικού ενδιαφέροντος" παρουσιάστηκε σε ειδική μελέτη της Goldman Sachs την άνοιξη του 2007.

Οι χώρες αυτές έχουν αρκετά όμοια χαρακτηριστικά με την ομάδα των BRICs (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα): Υψηλό και ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, χαμηλή έως μέση βάση εκκίνησης και την ικανότητα να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να βελτιώσουν σημαντικά και με μεγάλη ταχύτητα τη θέση τους στο διεθνές οικονομικό σύστημα.
Βεβαίως, δε θα μπορέσουν να πετύχουν την ανάπτυξη των BRICs ή έστω να τις απειλήσουν. Όμως, θα μπορέσουν να απειλήσουν άλλες οικονομίες, που σήμερα ανήκουν στην ομάδα των "αναπτυγμένων" οικονομιών και να τις ξεπεράσουν σε μέγεθος, μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών αυτών μπορούν να είναι υψηλοί. Μερικές από τις χώρες αυτές διαθέτουν ήδη αρκετά υψηλό εισόδημα και οι οικονομίες τους διαθέτουν ήδη τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανταγωνισθούν με επιτυχία πολλές ήδη αναπτυγμένες οικονομίες. Παράλληλα ήδη διαθέτουν αρκετά ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές με ικανοποιητική εμπορευσιμότητα. Αυτές είναι η Νότια Κορέα, το Μεξικό και η Τουρκία. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα και τις προοπτικές να αναπτύξουν τις χρηματιστηριακές αγορές τους ακόμη περισσότερο να να πετύχουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, καθώς -όπως συνέβη και με τις BRIC- σταδιακά θα "ανακαλύπτονται" απ' όλο και περισσότερους ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές, που θα αναζητούν νέες ευκαιρίες επένδυσης, αφού αυτές όλο και θα λιγοστεύουν στις σήμερα "αναπτυγμένες" οικονομίες.

Μία άλλη ομάδα αποτελείται από παραδοσιακά "αναπτυσσόμενες" οικονομίες όπου η ανάπτυξη στο παρελθόν ήταν ισχυρή και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας αρκετά μεγάλο. Πρόκειται για τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, όπου η πρόκληση των επομένων ετών είναι η επάνοδος σε μία ισχυρή ανάπτυξη, κάτι που κατά το τελευταίο διάστημα δείχνει να επιτυγχάνεται. Οι αγορές των χωρών αυτών έχουν σήμερα μία αρκετά ικανοποιητική διάρθρωση των αγορών τους, μέση εμπορευσιμότητα και θεσμικό πλαίσιο, πλην όμως εκτιμάται ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα καταβληθούν προσπάθειες για την καλύτερη ανάπτυξή τους και τη μεγαλύτερη προσέλευση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η τρίτη ομάδα αφορά μία σειρά από χώρες οι οικονομίες και οι αγορές των οποίων δεν είχαν βρεθεί στο "ραντάρ" των δυτικών επενδυτών, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Αλλά σταδιακά αναδεικνύουν πολύ καλές θετικές προοπτικές: Αίγυπτος, Νιγηρία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ιράν και Βιετνάμ. Βεβαίως, μέσα στην ομάδα αυτή, οι προοπτικές και το επενδυτικό ενδιαφέρον διαφέρουν αρκετά από χώρα σε χώρα. Όπως επίσης διαφέρει η φύση των οικονομιών τους, το κοινωνικό και το πολιτικό σύστημα. Από τις χώρες αυτές, σήμερα το Βιετνάμ έχει τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και για το λόγο αυτό έχει προσελκύσει το μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον.

Χρηματιστηριακές αποδόσεις Ν-11: 2003-2006


Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών αυτών, όπως και των χωρών BRIC, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 ήταν εντυπωσιακές, τη στιγμή που οι αγορές των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών είτε παρέμειναν στάσιμες, είτε σημείωσαν υποχώρηση. Και όπως έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις σημειώσει αναφορικά με τις αναπτυσσόμενες αγορές, τόσον η ομάδα χωρών BRIC, όσο και η νεοεμφανιζόμενη ομάδα "Ν-11" αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με τις αναπτυγμένες αγορές κατά το διάστημα των επομένων δεκαετιών.

 

Το μέγεθος των προκλήσεων που θα αναδείξουν οι χώρες αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλο και θα μπορούσε ακόμη να συγκριθεί -περισσότερο σε ποιοτικό επίπεδο, παρά σε ποσοτικό- ακόμη και με τις προκλήσεις που αναδεικνύουν εδώ και αρκετά χρόνια οι χώρες της ομάδας BRIC. Βεβαίως, μέσα στην ομάδα Ν-11 υπάρχουν και χώρες οι οποίες σήμερα δείχνουν να έχουν σοβαρά αντικειμενικά εμπόδια για να προχωρήσουν μπροστά, μέσα στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως για παράδειγμα το Ιράν. Όμως, σε όποια χώρα θα επιτευχθεί πρόοδος και ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι εντυπωσιακά.

Η περίπτωση της ανάπτυξης και των προοπτικών της ομάδας "Ν-11" είναι, από πολλές πλευρές, διαφορετική από την περίπτωση των χωρών της ομάδας BRIC. Όπως ήδη έχει γίνει αντιληπτό σήμερα, η περίπτωση των BRIC δεν είναι απλά μία περίπτωση οικονομικής ανάπτυξης μίας ομάδας χωρών. Είναι μία εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους "καταλυτική" μεταβολή που αλλάζει τη φυσιογνωμία της διεθνούς οικονομίας.

Η περίπτωση της ομάδας "Ν-11" συνιστά μία μεγάλη εξέλιξη, στα πλαίσια της "σεισμικής" μεταβολής που επέρχεται από την ανάπτυξη των χωρών BRIC. Βασίζεται βεβαίως στα ίδια αίτια: Παγκοσμιοποίηση, ευκολότερη μεταφορά τεχνολογίας και αύξηση της σημασίας των δημογραφικών δεδομένων.
Βεβαίως, μερικές από τις οικονομίες της ομάδας "Ν-11" θα μπορούσαν, κατά τις επόμενες δεκαετίες, να ενταχθούν στο γκρουπ των μεγάλων οικονομιών της γης και να εξελιχθούν σε μεγάλες περιφερειακές οικονομικές δυνάμεις. Όμως, στον αγώνα για την παγκόσμια πρωτοπορία, ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που θα παίξουν το βασικό ρόλο θα είναι το μέγεθος του πληθυσμού και τα αποθέματα πρώτων υλών, στοιχεία τα οποία οι χώρες "Ν-11" δε διαθέτουν στο βαθμό που διαθέτουν οι χώρες BRIC.

Οι χώρες της ομάδας "Ν-11" θα πρωταγωνιστήσουν -τουλάχιστον οι περισσότερες απ' αυτές- και στις χρηματιστηριακές εξελίξεις των επομένων δεκαετιών. Αυτό θα πρέπει πλέον να το συνειδητοποιήσουμε και να το λάβουμε υπ' όψη στους επενδυτικούς μας προβληματισμούς και σχεδιασμούς μας. Ήδη, τα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας κατά τους τελευταίους μήνες, οι εκτιμήσεις για όσα θα συμβούν στην Ευρώπη και σε άλλα αναπτυγμένα κράτη στο προσεχές μέλλον, μας δείχνουν πλέον καθαρά ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και δε θα ξαναγίνει ποτέ όπως τον ξέραμε.

 

Από το άνω δεξί μέρος του παραθύρου μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις τρεις σημαντικότερες μελέτες της Goldman Sachs για τις χώρες Ν-11 (αρχεία PDF).


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text