Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου

Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 19.11.2020 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 19.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,

(β) Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο : Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο : Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση της εταιρίας εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text