Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA | Μελέτη: Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη, σε ακραίες πτωτικές φάσεις, στην περίοδο 1988-2020 (Μέρος Β' - Συμπεράσματα)

Μελέτη: Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη, σε ακραίες πτωτικές φάσεις, στην περίοδο 1988-2020 (Μέρος Β' - Συμπεράσματα)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μελέτη: Η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη, σε ακραίες πτωτικές φάσεις, στην περίοδο 1988-2020  (Μέρος Β' - Συμπεράσματα)

Συνέχεια από το α' μέρος της μελέτης

Επιγραμματικά, οι περιπτώσεις που ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 600 μονάδες, είναι:

i) Περίοδος Μαΐου και καλοκαιριού του 2012. Παρέμεινε στο εύρος των 500 - 600 μονάδων, επί 31 συνεδριάσεις. Στη φάση αυτή, υποχώρησε και κάτω από τις 500 μονάδες.

ii) Περίοδος Δεκεμβρίου 2015 έως και α’ εξάμηνο 2016. Παρέμεινε στο εύρος των 500 - 600 μονάδων, επί 178 συνεδριάσεις -η μακρύτερη παραμονή στο εύρος αυτό. Στη φάση αυτή, υποχώρησε και κάτω από τις 500 μονάδες.

iii) Η περίπτωση του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018 που αναφέραμε παραπάνω. Παρέμεινε στο εύρος των 500 - 600 μονάδων, επί 4 συνεδριάσεις. Αναπήδησε γρήγορα, χωρίς να πέσει κάτω από τις 500 μονάδες.

iv) Περίοδος άνοιξης και φθινοπώρου 2020. Παρέμεινε στο εύρος των 500 - 600 μονάδων, επί 31 συνεδριάσεις. Στη φάση αυτή, υποχώρησε και κάτω από τις 500 μονάδες.

 

Μπορούμε να δούμε τα ανά “εκατοντάδα μονάδων” κλεισίματα του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της περιόδου 21/10/2009 έως και 27/11/2020, στον παρακάτω πίνακα:

 

 


Κλεισίμο Γενικού Δείκτη
από 21/10/2009 - σήμερα
Κλεισίμο Γενικού Δείκτη
από 21/10/2009 - σήμερα


100άδα Αριθμός κλεισιμάτων % συνόλου 100άδα Αριθμός κλεισιμάτων % συνόλου

0 0 0,0% 1500 108 4,4%

100 0 0,0% 1600 55 2,3%

200 0 0,0% 1700 14 0,6%

300 0 0,0% 1800 14 0,6%

400 25 1,0% 1900 19 0,8%

500 244 10,0% 2000 29 1,2%

600 593 24,3% 2100 23 0,9%

700 455 18,7% 2200 10 0,4%

800 484 19,9% 2300 7 0,3%

900 183 7,5% 2400 6 0,2%

1000 74 3,0% 2500 5 0,2%

1100 132 5,4% 2600 9 0,4%

1200 119 4,9% 2700 3 0,1%

1300 55 2,3% 2800 3 0,1%

1400 72 3,0%
Σύνολο συνεδριάσεων από 21/10/2009 έως 27/11/2020 2.436

 

Διαπιστώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της “κρίσης χρέους”, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε επί 25 συνεδριάσεις (0,9% του συνόλου) στην “εκατοντάδα” των 400 μονάδων, 244 συνεδριάσεις (8,9% του συνόλου) στην “εκατοντάδα” των 500 μονάδων, 593 συνεδριάσεις (21,6% του συνόλου) στην εκατοντάδα των 600 μονάδων, 455 συνεδριάσεις (16,6% του συνόλου) στην εκατοντάδα των 700 μονάδων και 484 συνεδριάσεις (17,7% του συνόλου) στην εκατοντάδα των 800 μονάδων. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή, ο ΓΔ παρέμεινε συνολικά 1.801 συνεδριάσεις (65,7% του συνόλου), σε περιοχές που σε άλλες εποχές θεωρούνταν ως “αφύσικα χαμηλές”.

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε “ακραίες” πτωτικές φάσεις του, κατά τη διάρκεια της ιστορίας λειτουργίας του, από την αρχή του 1988, μέχρι και την 27/11/2020.

Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι, οι κυριότερες πτώσεις του καταγράφονται κυρίως μετά το 2008, δηλαδή μετά τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση του και εκτείνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της “κρίσης χρέους” της Ελλάδας, μέχρι και σήμερα, στην “κρίση του covid-19”.

 

Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής, που συμπίπτει με τη μείωση της δράσης των εγχώριων επενδυτών και την αύξηση της παρουσίας και της δράσης των ξένων θεσμικών επενδυτών είναι:

α) Γενικά, κατά την περίοδο των τελευταίων 12 ετών, δεν υπήρξε κάποια ανοδική φάση.

β) Η μεταβλητικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε σημαντικά.

γ) Οι πτώσεις εξελίσσονταν ταχύτατα και εντονότατα, έτσι ώστε ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών, ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες τάσης, διεθνώς, να μη μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό πτώσης. Έτσι δημιουργούνταν μεγάλες αποκλίσεις στην απόσταση μεταξύ των καμπυλών του ΓΔ και του ΚΜΟ-200 ημερών, οι οποίες σηματοδοτούν καταστάσεις “ακραίων τιμών”.

δ) Σε γενικές γραμμές, μετά από τη δημιουργία “ακραίων τιμών”, ο Γενικός Δείκτης αντιδρά ικανοποιητικά ανοδικά κατά τους επόμενους μήνες, μία κατάσταση που μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πλευρά της κερδοσκοπίας, ή της μεσομακροχρόνιας επένδυσης.

ε) Σε όσες περιπτώσεις, ο Γενικός Δείκτης, υποχώρησε κάτω από τις 500 μονάδες, αντιδρούσε ταχύτατα ανοδικά. Συνεπώς, αγορές μετοχών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορούν να γίνουν με ασφάλεια στην περιοχή αυτή.

στ) Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή 500 έως 600 μονάδων, όμως, η αντίδραση απ’ αυτή την περιοχή αυτή είναι βραδύτερη και τα περιθώρια αποδόσεων είναι μικρότερα.

ζ) Κατά την περίοδο, από την έναρξη της κρίσης χρέους (21/10/2020) έως και την 27/11/2020, στις 1.801 από τις συνολικά 2.741 συνεδριάσεις της περιόδου (65,7% του συνόλου), ο Γενικός Δείκτης κυμάνθηκε ανάμεσα στις  440 έως τις 900 μονάδες, δηλαδή σε περιοχή που, σε άλλες εποχές, θεωρούνταν ως “αφύσικα χαμηλή”.
Τέλος, θέλουμε να προσθέσουμε ότι, η έξοδος από τα εύρη τιμών της τελευταίας περιόδου και η άνοδος του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 1.200 μονάδες, θα εισαγάγει το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε μία νέα ιστορική περίοδο της ζωής του, η οποία μπορεί και πρέπει να είναι ανοδική.

 

Γιάννης Σιάτρας

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: