Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA | Χρηματιστήριο: Η άνοδος των τιμών υποστηρίζεται από αυξημένο όγκο συναλλαγών

Χρηματιστήριο: Η άνοδος των τιμών υποστηρίζεται από αυξημένο όγκο συναλλαγών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χρηματιστήριο: Η άνοδος των τιμών υποστηρίζεται από αυξημένο όγκο συναλλαγών

Το γεγονός ότι η άνοδος του Γενικού Δείκτη κατά το μήνα Νοέμβριο (+29,4% - η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Απρίλιο του 1998) συνοδεύτηκε από μία σημαντική αύξηση της αξίας των συναλλαγών, είναι σημαντικό, αφού στην ουσία επιβεβαιώνει την αύξηση της ροής κεφαλαίων προς το Χρηματιστήριο, δηλαδή τη βελτίωση των προσδοκιών.

Ο μέσος ημερήσιος όρος της αξίας των συναλλαγών κατά το Νοέμβριο, έφτασε στα € 74,4 εκατομμύρια, έναντι € 42,3 εκατ., € 43,3 εκατ. και € 30,1 εκατ. κατά τους μήνες Οκτώβριο, Σεπτέμβριο και Αύγουστο.
Για το σύνολο του έτους, μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έφτασε στα € 61,9 εκατομμύρια, έναντι € 66,5 εκατ. το 2019, € 55,1 εκατ. το 2018 και € 58,2 εκατ. το 2017.

Το ότι κατά το 2020, έτος κατά το οποίο ο ΓΔ εξακολουθεί να υποχωρεί σημαντικά (-17,1%), η αξία των συναλλαγών είναι στα ίδια περίπου επίπεδα, σε σχέση με το 2019, όταν ο ΓΔ είχε αυξηθεί κατά 49,5%, εξηγείται από το ότι, το έτος αυτό περιείχε και μία μεγάλη πτώση (περίοδος Φεβρουαρίου - Απριλίου), αλλά και μία μεγάλη ανάκαμψη.

Αν παρατηρήσουμε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ο μέσος ημερήσιος όρος της αξίας των συναλλαγών έφτασε στα € 85,5 εκατ. (Φεβρουάριος) και στα € 89,9 εκατ. (Μάρτιος). Και μόνον αυτά τα στοιχεία, ήταν αρκετά για να καταλάβουμε τότε, ότι η αγορά εισερχόταν σε μία πολύμηνη φάση πτώσης και “ταλαιπωρίας”, όπως και τελικά συνέβη.

Είναι υψηλή η ημερήσια αξία συναλλαγών των € 74 εκατομμυρίων;

Όπως αναφέραμε, κατά το Νοέμβριο, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έφτασε στα € 74,4 εκατομμύρια. Για να δούμε πώς συγκρίνεται το νούμερο αυτό με το παρελθόν της χρηματιστηριακής μας αγοράς, ας θυμηθούμε ορισμένα στοιχεία από το παρελθόν.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η μέση μηνιαία αξία συναλλαγών, της χρηματιστηριακής αγοράς από το 2007 μέχρι τον Νοέμβριο του 2020.  Στο διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η αξία συναλλαγών που διαμορφωνόταν την περίοδο του 2007 - 2008, δεν έχει καμία σχέση με την αξία συναλλαγών που διαμορφώνεται σήμερα. Εν μέρη είναι λογικό, αν σκεφτούμε όλα αυτά που έχουν συμβεί στην χώρα από τότε μέχρι σήμερα, αλλα και το ποιά ήταν τότε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, ενδεικτικά, η μεγαλύτερη μέση μηνιαία αξία καταγράφεται τον Νοέμβρη του 2007, στα € 663,1 εκατομμύρια, όπου εκεί ξεκινά να υποχωρεί, φθάνοντας ένα χρόνο αργότερα, τον Νοεμβρίου του 2008, να είναι € 207,4 εκατομμύρια. Φτάνοντας στην τρέχουσα περίοδο, η μέση μηνιαία αξία συναλλαγών τον Νοέμβριο του 2020 είναι € 74,3 εκατομμύρια.Κλείσιμο Έτους Κατώτατο έτους Ανώτατο έτους Μεταβολή έτους Διακύμαση ΓΔ Σύνολο όγκου (εκατ. τμχ) Μ.Ο όγκου (εκατ. τμχ) Σύνολο αξίας (εκατ €) Μ.Ο Αξίας Συναλλαγών (εκατ €) Σύνολο Πράξεων (χιλ) Μ.Ο Αξίας Πράξεων (χιλ)

2020 759,47 469,55 949,20 -17,1% 102,2% 9.376,5 40,8 14.362,6 62,4 7.400,7 32,2

2019 916,67 600,12 921,87 49,5% 53,6% 7.940,5 32,1 16.427,1 66,5 6.797,0 27,5

2018 613,30 592,70 895,64 -23,6% 51,1% 9.262,0 37,2 13.755,0 55,2 5.330,4 21,4

2017 802,37 602,43 859,78 24,7% 42,7% 18.226,2 72,6 14.621,9 58,3 4.384,7 17,5

2016 643,64 420,82 658,99 1,9% 56,6% 24.035,8 96,5 14.796,9 59,4 4.714,5 18,9

2015 631,35 557,63 945,81 -23,6% 69,6% 42.979,4 192,7 19.118,5 85,7 6.019,1 27,0

2014 826,18 756,80 1.005,31 -28,9% 32,8% 22.316,4 90,0 30.599,5 123,4 7.125,2 28,7

2013 1.162,68 788,81 885,33 28,1% 12,2% 13.174,0 53,6 21.218,8 86,3 7.270,9 29,6

2012 907,90 471,35 622,39 33,4% 32,0% 12.365,3 49,7 14.413,8 57,9 6.206,3 24,9

2011 680,42 641,85 699,91 -51,9% 9,0% 8.413,6 33,5 20.663,4 82,3 6.492,1 25,9

2010 1.413,94 1.383,01 1.543,43 -35,6% 11,6% 12.367,4 49,1 34.838,7 138,2 7.976,9 31,7

2009 2.196,16 1.457,83 1.724,45 22,9% 18,3% 11.596,3 46,8 50.543,6 203,8 10.143,6 40,9

2008 1.786,51 1.642,56 19,14 -65,5% -98,8% 9.574,3 38,6 77.867,6 314,0 9.073,2 36,6

2007 5.178,83 4.245,16 4.719,26 17,9% 11,2% 11.964,3 47,5 121.346,3 481,5 11.651,7 46,2

2006 4.394,13 3.362,25 3.741,48 19,9% 11,3% 9.290,2 36,9 83.078,2 329,7 0,0 0,0

2005 3.663,90 2.786,51 2.983,47 31,5% 7,1% 7.065,6 28,3 52.508,4 210,0 0,0 0,0

2004 2.786,18 2.072,60 2.330,30 23,1% 12,4% 5.976,9 23,6 35.625,3 140,8 0,0 0,0

2003 2.263,58 1.462,19 1.620,96 29,5% 10,9% 7.784,2 31,5 29.878,5 121,0 0,0 0,0

2002 1.748,42 1.704,71 1.866,30 -32,5% 9,5% 5.111,6 20,8 19.668,0 80,0 0,0 0,0

2001 2.591,56 255,16 2.472,28 -23,5% 868,9% 6.878,5 27,5 37.680,9 150,7 0,0 0,0

2000 3.388,86 3.165,19 3.795,82 -38,8% 19,9% 7.628,1 30,3 99.128,1 393,4 0,0 0,0

1999 5.535,09 2.762,57 3.169,59 102,2% 14,7% 8.090,6 32,4 163.749,1 655,0 0,0 0,0

1998 2.737,55 1.356,15 1.541,68 85,0% 13,7% 2.812,6 11,2 39.255,4 156,4 0,0 0,0

1997 1.479,63 932,38 1.185,28 58,5% 27,1% 1.474,5 5,9 15.037,9 60,6 0,0 0,0

1996 933,48 870,86 927,74 2,1% 6,5% 1.056,8 4,3 5.476,0 22,1 0,0 0,0

1995 914,15 782,22 827,18 #REF! 5,7% 742,9 3,0 4.071,1 16,3 0,0 0,0

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Οι κινητοί μέσοι όροι της αξίας συναλλαγών

Πρόκειται για ένα ιδιόμορφο διάγραμμα, που χρησιμοποιούμε κάθε μήνα στο ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ και το οποίο νομίζουμε ότι είναι σημαντικό.
Στην αξία συναλλαγών, οι ΚΜΟ λειτουργούν όπως και στις τιμές -όμως δεν οδηγούν απαραίτητα και στα ίδια συμπεράσματα. Όταν ένα χαμηλός ΚΜΟ περνάει πάνω από έναν υψηλό, τότε σημαίνει “θέρμανση” και αύξηση της κινητικότητας της αγοράς -όχι απαραίτητα και άνοδο των τιμών. Γενικά, οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε την κατεύθυνση της αξίας συναλλαγών. Και ο κάθε ένας έχει τη χρησιμότητά του.

Ας παρατηρήσουμε ότι, ο ΚΜΟ-20 ημερών, διέσπασε την καμπύλη του ΚΜΟ-90 ημερών, ήδη από το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Εκεί φάνηκε ότι, κάτι θα συνέβαινε στην αγορά -δεν είναι πάντα απόλυτο, αλλά συνιστά μία ισχυρή ένδειξη.
Στη συνέχεια, θέλουμε να παρακολουθήσουμε το σημείο που ο ΚΜΟ-90 ημερών της αξίας συναλλαγών, τέμνει -από κάτω προς τα πάνω- τον ΚΜΟ-200 ημερών. Συνήθως, αυτό είναι ένα σημείο “κόπωσης” της αγοράς και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί -με αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι, οι ΚΜΟ στις συναλλαγές, δε λειτουργούν πάντα όπως στις τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθούμε την κίνησή τους και θα δημοσιεύουμε ένα εβδομαδιαίο άρθρο με σχολιασμό τους.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το διάγραμμα καθημερινά εδώ.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

 

Γιάννης Σιάτρας - Κωνσταντίνα Ρομοσού

 

(Πατήστε στη διαφήμιση για να δείτε την προσφορά)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: