Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Εταιρικές πράξεις: Νοέμβριος 2020

Εταιρικές πράξεις: Νοέμβριος 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές πράξεις: Νοέμβριος 2020

Κατά τον Νοέμβριο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Χρηματική Διανομή. Από 7/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,14 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).  (εδώ)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Διαγραφή Εταιριών. Από 4/12/2020, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19/11/2020, οι μετοχές των εταιριών «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.», «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» , αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.: Χρηματική Διανομή. Από 4/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,045 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,04275 ανά μετοχή). (εδώ)

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Χρηματική Διανομή. Από 4/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,30 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,285 ανά μετοχή). (εδώ)

JUMBO Α.Ε.E.: Χρηματική Διανομή. Από 3/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,38 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,3610 ανά μετοχή).  (εδώ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Χρηματική Διανομή. Από 3/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,134 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1273 ανά μετοχή). (εδώ)

FORTHNET A.E.: Επαναφορά Αξίας. Από 30/11/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 30/11/2020, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,21 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 27/11/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 39.865.605 δικαιώματα (ΝΙΚΑΣΔ) της εταιρίας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 27/11/2020 έως και 07/12/2020, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,2360. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020. (εδώ)

TRASTOR Α.Ε.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 25/11/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 133.774 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση (δωρεάν διάθεση) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 150.654.279 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 24/11/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 13.288.535 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 3 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,75. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/11/2020 έως και 07/12/2020.(εδώ)

FORTHNET A.E.: Διακοπή Αξίας. Από 23/11/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Επαναφορά Αξίας. Από 18/11/2020, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από ώρα 14:30. (εδώ)

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 17/11/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 39.865.605 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 119.596.817 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 39.865.605 (ΚΟ) μετοχές, νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,12 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €1,8000. (εδώ)

ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Διακοπή Αξίας. Από 17/11/2020, διαγράφονται οι 119.596.817 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας λόγω reverse split, προκειμένου να αντικατασταθούν από 39.865.605 (ΚΟ) μετοχές.  (εδώ)

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Διακοπή Αξίας. Από 16/11/2020, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

CENERGY HOLDINGS: Επαναφορά Αξίας. Από 12/11/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών." (εδώ)

VIOHALCO: Επαναφορά Αξίας. Από 12/11/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών." (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text