Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Αποτελέσματα εισηγμένων για το 9μηνο: Πτώση πωλήσεων κατά 15,5% - Αύξηση πωλήσεων για 44 εταιρίες, μείωση για 85

Αποτελέσματα εισηγμένων για το 9μηνο: Πτώση πωλήσεων κατά 15,5% - Αύξηση πωλήσεων για 44 εταιρίες, μείωση για 85

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αποτελέσματα εισηγμένων για το 9μηνο: Πτώση πωλήσεων κατά 15,5% - Αύξηση πωλήσεων για 44 εταιρίες, μείωση για 85

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 9ΜΗΝΟ 2020

Πτώση πωλήσεων κατά 15,5%

Αύξηση πωλήσεων για 44 εταιρίες, μείωση για 85

 

 

 

 

 

 

Με επιστολή της προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζήτησε την παροχή ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, στην εν λόγω ανακοίνωση θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: α) τα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, β) σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020.
Η επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε το χαρακτήρα της σύστασης και όχι της υποχρέωσης.

 

Αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπήρξε θετική, αφού, εδώ και μερικά χρόνια, έχει καταργηθεί η υποχρεωτική δημοσίευση στοιχείων και αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο και για το 9μηνο της χρήσης. Εν τούτοις, παρά την κατάργηση της υποχρέωσης, ορισμένες συνεχίζουν να εκδίδουν κανονικά πλήρεις λογιστικές καταστάσεις, ενώ άλλες περιορίζονται σε δελτία Τύπου, στα οποία παρέχουν μερικά βασικά οικονομικά δεδομένα που περιγράφουν την οικονομική πορεία της εταιρίας. Ο αριθμός των εταιριών που, σε σταθερή βάση συνεχίζουν να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό ανά  τρίμηνο είναι μικρός και σπάνια ξεπερνά το 30% του συνόλου.

 

Ενώ η προθεσμία υποβολής των ενημερωτικών στοιχείων έληγε στην 15/12/2020, μέχρι και χθες, 16 Δεκεμβρίου, ένα πλήθος εταιριών συνέχισε να διαβιβάζει προς το Χρηματιστήριο τις απαντήσεις τους επί των ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συνολικά, 129 εταιρίες από τις 165 εισηγμένες, είχαν προβεί σε κάποιου είδους ενημέρωση για την οικονομική πορεία του 9μήνου. Βέβαια, σε αντίθεση με τις επισήμους και υποχρεωτικές ενημερώσεις του 6μήνου ή του συνόλου του έτους (12μήνου), όπου μπορεί να γίνει ορθή στατιστική επεξεργασία των δημοσιοποιούμενων μεγεθών, με βάση τον τύπο των δημοσιεύσεων από τις περισσότερες εταιρίες (στις περισσότερες περιπτώσεις τα στοιχεία είναι ανεπαρκή), δε μπορεί να υπάρξει

 

Με βάση τις ανακοινώσεις αυτές, προκύπτουν τα παρακάτω:

 

Οι 129 εισηγμένες εταιρίες που δημοσίευσαν αποτελέσματα, εμφάνισαν αθροιστικό κύκλο εργασιών ύψους € 45.860 εκατομμυρίων. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2019, είχε φτάσει στα €54.296 εκατομμύρια. Δηλαδή, καταγράφεται μείωση -15,5%.

Αν, από το σύνολο των εταιριών, αφαιρέσουμε τις 4 συστημικές τράπεζες (ως “πωλήσεις” στις τράπεζες λογίζουμε τα “συνολικά -παντός είδους- έσοδα”, τότε, οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζουν μείωση κατά 19,0%. 
Τα αθροιστικά έσοδα των τραπεζών εμφάνισαν αύξηση κατά 13,9%.

 

Αν, από το σύνολο των εταιριών, αφαιρέσουμε τις 4 συστημικές τράπεζες και τις δύο μεγάλες εταιρίες διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ και Motor Oil - η αφαίρεσή τους από το σύνολο, είναι συνήθης, αφού πάντα, ο κύκλος εργασιών τους είναι πολύ μεγάλος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρίες, ενώ, για ειδικούς κλαδικούς λόγους, εμφανίζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις), τότε, οι συνολικές πωλήσεις των υπολοίπων 123 εταιριών, φτάνουν στα € 30.390 εκατομμύρια και είναι μειωμένες κατά -12,5%. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας, όταν αναφερόμαστε στη μεταβολή των πωλήσεων κατά το διάστημα από 1/1/2020 έως 30/9/2020.

 

Από τις 129 εξεταζόμενες εταιρίες, οι 44 εμφάνισαν αύξηση των πωλήσεων, ενώ οι 84 εμφάνισαν πτώση.

Από τις εταιρίες που εμφάνισαν αύξηση, ο αριθμητικός μέσος όρος της αύξησης ήταν +21,9%, ενώ από τις εταιρίες που εμφάνισαν πτώση, ο αριθμητικός μέσος όρος της πτώσης ήταν -20,6%.

Ως σύνολο, οι εταιρίες που  εμφάνισαν αύξηση κερδών, είχαν μία σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +13,0%, ενώ, οι εταιρίες που εμφάνισαν σωρευτική μείωση κατά -21,3%.

 

Από τις 44 εταιρίες που εμφάνισαν αύξηση των πωλήσεων, για τις 18, η αύξηση ήταν κάτω του 10%. Τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζει η εταιρία ΛΑΝΑΚΑΜ (+121,7%) -της οποίας όμως τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. Δεύτερη σε ποσοστό αύξησης είναι η AUDIOVISUAL, η οποία εμφάνισε αύξηση κατά 86,3% (€ 95,827 εκατομμύρια, από € 51,4 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2019).

 

Από τις 85 εταιρίες που εμφανίζουν μείωση των πωλήσεων, για τις 30, η μείωση ήταν κάτω του 10%. Από τις 85 εταιρίες, τη μικρότερη μείωση εμφάνισε ο ΟΤΕ (-0,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε η ΒΙΟΤΕΡ (-81,9%), της οποίας όμως τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. Δεύτερη σε ποσοστό μείωσης, είναι η ΛΑΜΨΑ, με μείωση -79,0% (€ 13,0 εκατομμύρια, από € 62,1 εκατομμύρια κατά το 9μηνο του 2019).

 

Παρακάτω, δείτε τα ανακοινωθέντα μεγέθη των πωλήσεων και των κερδών. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται κενό, σημαίνει ότι δεν υπήρξε δημοσίευση των στοιχείων από τις εταιρίες.

 

Σε περίπτωση που, μετά την 16/12/2020, υπάρξουν ανακοινώσεις και από άλλες εταιρίες, δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία των συμπερασμάτων. Εν τούτοις, τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία θα επικαιροποιηθούν.
Πατώντας πάνω στο όνομα της κάθε εταιρίας, εμφανίζεται η επίσημη ανακοίνωσή της.

 

Επεξεργασία στοιχείων: Κωνσταντίνος Βλαδίνοβιτς

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: