Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Σχόλια επί αποτελεσμάτων 9μήνου επιλεγμένων εταιριών

Σχόλια επί αποτελεσμάτων 9μήνου επιλεγμένων εταιριών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Σχόλια επί αποτελεσμάτων 9μήνου επιλεγμένων εταιριών

Οι πωλήσεις του Ομίλου Inform Λύκος το εννεάμηνο του 2020 αυξήθηκαν  κατά € 2 εκατ., εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων εκλογών στη Νιγηρία ποσού € 4,7 εκατ., στο α' τρίμηνο του 2019. Η αύξηση αυτή στηρίζεται σε 2 βασικές κατευθύνσεις του Ομίλου α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων, που προέκυψαν από τις εξαγορές στη Ρουμανία. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα € 5,1 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά € 0,3 εκατ. (+6,3%). Η μετοχή της Inform Λύκος είναι ανάμεσα στις επιλογές μας, η πορεία της μετοχής είναι ανοδική και εκτιμούμε ότι θα έχει πορεία καλύτερη της αγοράς κατά το 2021. (εδώ)

 

Τα βασικά μεγέθη της JUMBO, στο γ’ τρίμηνο του 2020 έχουν ως εξής: Τον Ιούλιο καταγράφηκε θετικός ρυθμός αύξησης πωλήσεων (+8%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα), ο Αύγουστος έδειξε αρνητικό πρόσημο (-2%) λόγω της καθίζησης του τουρισμού και ο Σεπτέμβριος είχε αύξηση κατά +1,2% περίπου. Το EBITDA του Ομίλου, μόνο για το γ’ τρίμηνο, ανήλθε σε € 74,97 εκατ. (+16,6%). Παρά την απρόβλεπτα αρνητική φετινή χρονιά, τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 639,57 εκατ. ευρώ από 636,99 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2019 - εδώ. Τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου δεν θα είναι θετικά. Όμως, αυτό που θα πρέπει να μετρήσει για το 2020 -μια “χαμένη” χρονιά για τον Όμιλο, είναι η ικανότητά του να αντιστέκεται στις “κρίσεις” και να τις ξεπερνά, χωρίς σοβαρές ή μόνιμες βλάβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το “προβληματικό” 2020, όχι μόνο δεν αλλάζει την άποψη του ευρύτερου επενδυτικού κοινού για τη μετοχή του Ομίλου, αλλά -ενδεχομένως- να αποτελεί και λόγο για την επιλογή της μετοχής.

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS για το εννεάμηνο 2020 ανήλθε σε € 234.9 εκατ. έναντι € 214.4 εκατ., (+ 9,6%), στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό -και δεν ήταν, απαραίτητα και αναμενόμενο. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ήτοι σε € 9.2 εκατ. έναντι € 9.2 εκατ.. Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών πριν τη φορολογία (EBT) επιταχύνθηκε κατά 42,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019, τα δε κέρδη έφτασαν σε € 1.976 χιλ, έναντι € 1.384 χιλ. κατά το 2019. (εδώ) Οι θετικές εξελίξεις στην εταιρία, αποτυπώθηκαν και στην πορεία της μετοχής κατά τους τελευταίους μήνες.

 

Ελαφρά αύξηση κατά 1,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Αλουμύλ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, διαμορφούμενες στα €63,5 εκατ.. Σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 4,0% και διαμορφώθηκαν στα €174,5 εκατ. έναντι €181,8 εκατ. κατά το 2019. Τα κέρδη EBITDA για το σύνολο του 9μήνου  διαμορφώθηκαν στα €17,1 εκατ. έναντι €18,3 εκατ. το 2019. Τα δάνεια του Ομίλου και της μητρικής εταιρίας δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή σε επίπεδο εννεαμήνου. Η εταιρία κινείται κανονικά, έχει ξεπεράσει την αβεβαιότητα του παρελθόντος και μπορεί να επιτύχει δύο συνεχόμενες θετικές χρήσεις, που θα βοηθήσουν στην οριστική σταθεροποίησή της. Παραμένουμε θετικοί για την πορεία της μετοχής της. (εδώ)

 

Θετικές ήταν οι εξελίξεις στον Όμιλο Flexopack, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να φτάνουν, στο 9μηνο, στα € 76,3 εκατ., έναντι € 68,1 εκατ. κατά το 2019 (+12,0%). Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε  17,4 εκατ., έναντι  11,3 εκατ. (+53.6%). ευρώ, αυξημένα κατά 53,58% και σε εταιρικό επίπεδο σε 14,224 εκατ.. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε  11,7 εκατ., έναντι  7,2 εκατ. ευρώ κατά το 2019 (+32,5%). Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε € 16,2 εκατ., τα ταμειακά διαθέσιμα σε € 21,1 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια σε 82,0 εκατ.. Η εταιρία επιβεβαιώνει τις θετικές προβλέψεις, ενώ το μόνο πρόβλημά της, παραμένει η χαμηλή εμπορευσιμότητα, κάτι που όμως δεν εμποδίζει τη μακροχρόνια διακράτηση της μετοχής. (εδώ)

 

Για περιληπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων άλλων εταιριών, δείτε εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text