Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 
Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)


Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2018A 2019E 2020E 2021E 2018A 2019E 2020E 2021E
1 United States 24,2 1,6 -10,9 19,9 8,6 4,6 -1,7 7,9

2 China 7,9 28,8 2,1 18,3 14,5 10,2 2,1 11,7

3 Japan -4,8 -28,6 -6,0 38,0 6,6 -2,3 -9,4 6,7

4 UK 11,1 -4,0 -38,3 39,7 8,3 -1,9 -15,3 8,5

5 Canada 11,6 9,3 -23,8 26,9 6,1 9,7 -6,2 4,6

6 EMU 3,1 -5,0 -36,2 47,3 1,9 2,6 -7,1 5,8

7 Austria 5,0 -20,3 -53,0 63,1 6,6 2,7 -15,8 11,9

8 Belgium -2,5 10,9 -33,6 12,8 -1,9 4,4 -11,8 5,5

9 France 8,1 -3,3 -46,0 65,2 5,5 2,8 -11,7 7,3

10 Germany -5,8 -10,6 -23,9 41,4 -1,3 4,5 -3,7 5,4

11 Greece 8,4 19,4 -29,5 31,8 12,9 0,8 -22,2 12,8

12 Italy 19,1 4,0 -46,3 56,9 3,5 -2,3 -10,0 5,3

13 Netherlands 3,0 -0,2 -10,4 21,4 -2,8 3,5 3,3 1,5

14 Spain 7,7 -9,7 -56,9 75,4 2,9 0,6 -12,7 4,0

15 Czech Republic -14,7 7,8 -20,3 7,9 -5,9 9,0 5,1 -2,4

16 Denmark -3,7 -2,2 7,4 10,5 5,6 7,8 4,6 5,3

17 Norway 6,4 -6,5 -25,6 29,1 18,5 -6,0 -11,9 7,8

18 Poland -7,7 1,5 -12,2 15,9 11,8 0,5 -3,4 9,6

19 Russia 63,3 -14,0 -49,1 57,0 20,9 -2,0 -24,5 14,9

20 Sweden -1,5 17,9 -18,8 21,4 6,8 5,9 -7,8 5,6

21 Switzerland 9,1 7,9 -8,2 16,2 2,6 6,7 -7,9 4,3

22 Turkey 23,0 -16,2 -10,7 55,3 41,7 11,3 0,9 23,1

23 Australia -0,2 -20,1 7,5 11,8 -3,8 -0,4 0,4 3,1

24 Hong Kong 8,6 1,3 -26,9 31,9 4,1 5,2 -9,9 15,7

25 India 13,7 -44,8 72,3 37,9 19,1 -0,6 -6,9 18,3

26 Indonesia 9,7 -0,2 -27,0 32,8 11,3 3,8 -9,7 11,2

27 Malaysia 0,5 -8,8 -20,0 60,3 3,6 1,4 -5,9 18,9

28 Pakistan 15,1 35,7 12,4 6,1 -10,9 24,6 8,1 6,1

29 Philippines 4,0 12,2 -37,7 40,9 12,5 7,0 -15,3 14,7

30 Singapore 9,6 0,1 -36,8 43,0 4,7 4,1 -9,5 11,1

31 Korea -0,7 -45,3 23,8 41,3 5,4 0,0 -1,9 9,4

32 Taiwan -5,4 -6,5 19,2 13,2 6,6 0,0 1,7 6,1

33 Thailand -2,5 -8,9 -40,3 34,1 12,9 -1,7 -12,8 9,6

34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 8,7 6,1 -34,1 -42,2 8,7

35 Brazil 15,1 9,8 -56,0 198,3 11,7 -0,3 -0,1 13,9

36 Chile 17,2 -22,4 -58,1 100,7 8,4 3,7 -24,2 7,5

37 Colombia 15,7 14,4 -65,8 95,7 5,7 2,7 -3,2 9,4

38 Mexico -1,4 -4,8 -37,7 91,0 5,1 0,4 -0,2 4,7

39 Peru -1,1 -3,2 -69,3 282,2 -0,6 -1,6 -4,3 12,6

40 Egypt 24,1 12,0 -6,5 21,9 20,3 11,9 -0,8 10,8

41 Israel -11,9 -4,4 -17,9 25,1 -15,7 -4,3 2,6 4,0

42 South Africa 2,0 5,6 0,3 48,6 0,8 10,5 8,6 11,8

Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
11 Νοεμβρίου 2020

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: