Αρχική | Χαρτοφυλάκια | Τα χαρτοφυλάκια του eurocapital.gr - Ο απολογισμός του 2020

Τα χαρτοφυλάκια του eurocapital.gr - Ο απολογισμός του 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα χαρτοφυλάκια του eurocapital.gr - Ο απολογισμός του 2020

Η πορεία των χαρτοφυλακίων του eurocapital.gr κατά το 2020, υπήρξε ικανοποιητική. Και τα δύο, υπερέβησαν κατά πολύ την απόδοση του Γενικού Δείκτη.

 

Κατά το 2020, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας υποχώρησε κατά 11,75%.

Η υψηλότερη τιμή του κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε την 24/1/2020, στις 948,64 μονάδες (+3,49% από το ξεκίνημα του έτους. Η χαμηλότερη τιμή του καταγράφηκε στις 16/3/2020, στις 484,40% (-47,2% από το ξεκίνημα του έτους).

Η διακύμανση του Γενικού Δείκτη εντός του έτους (απόσταση μεταξύ του “χαμηλού” και του “υψηλού”), έφτασε στο 95,8%. Ο αριθμός αυτός δείχνει τον κίνδυνο που υπήρξε στην αγορά, επί μεγάλο τμήμα του έτους.

 

Το εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο Τεχνικής Ανάλυσης, το οποίο βασίζεται στη θεωρία της “μεθόδου του Στροφέα”, κατέγραψε άνοδο κατά 9,47%.

Η υψηλότερη αποτίμησή του κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε την 31/12/2020 (δηλαδή, το "υψηλό" της αποτίμησης επιτεύχθηκε την τελευταία μέρα του έτους), κάτι που δηλώνει τη δυναμική που είχε αναπτύξει κατά την τελευταία ανοδική φάση. Η χαμηλότερη αποτίμηση καταγράφηκε στις 16/3/2020, όταν δηλαδή και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε τη χαμηλή τιμή έτους. Την ημέρα εκείνη, το Χαρτοφυλάκιο σημείωνε απώλεια κατά -24,8% από την αρχή του έτους.

Η διακύμανση του Χαρτοφυλακίου (απόσταση μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης αποτίμησης), έφτασε στο 45,7%.

Η διακύμανση του ποσοστού διακράτησης μετοχών από Χαρτοφυλάκιο, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν από 39,6% (26/2/2020) έως 98,2% (29/1/2020).

Κατά το τέλος του έτους, το Χαρτοφυλάκιο ήταν τοποθετημένο σε μετοχές κατά 96,9%.

 

Το εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο του Απόλυτου Συστήματος, η κίνηση του οποίου βασίζεται στη θεωρία του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών”, κατέγραψε άνοδο κατά 16,30%.

Η υψηλότερη αποτίμησή του κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε την 17/12/2020. Η χαμηλότερη αποτίμηση καταγράφηκε στις 22/4/2020, οπότε και βρέθηκε να σημειώνει απώλειες κατά -14,3% από την αρχή του έτους.

Η διακύμανση της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου (απόσταση μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης αποτίμησης), έφτασε στο 35,8%.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η διακύμανση του ποσοστού διακράτησης μετοχών από το Χαρτοφυλάκιο, ήταν από 0% έως και 100%.

Κατά το τέλος του έτους, το Χαρτοφυλάκιο ήταν πλήρως τοποθετημένο σε μετοχές (100%).

 

Δείτε τα στοιχεία του 2020, σε πίνακα:

Δείτε τα στοιχεία των Χαρτοφυλακίων, από την ημέρα έναρξής της λειτουργίας τους (16/9/2020 για το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο και 1/1/2019 για το Χαρτοφυλάκιο του Απόλυτου Συστήματος):

Τόσο το “σύστημα του Στροφέα”, όσο και το “Απόλυτο Σύστημα”, είναι συστήματα που βασίζονται στη τάση (τασικά συστήματα). Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη ικανότητα να μειώνουν (σημαντικά ή πλήρως) τις θέσεις τους όταν η αγορά ξεκινήσει μία πτώση και να επανέρχονται στην αγορά, όταν αυτή ξεκινήσει μία άνοδο.

 

Το “σύστημα του Στροφέα”, βασίζεται κυρίως στην έννοια του “Υψηλού” και του “Χαμηλού” κλεισίματος 20 ημερών.

Από την άλλη πλευρά, το “απόλυτο σύστημα” βασίζεται κυρίως στην έννοια του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών, ενώ σε μία παραλλαγή του, χρησιμοποιεί και τις έννοιες του “Υψηλού” και του “Χαμηλού” κλεισίματος 20 ημερών.

Βεβαίως και τα δύο παραπάνω συστήματα, έχουν υποστεί βελτιώσεις από τους έχοντες την επιμέλεια των παραπάνω εκπαιδευτικών χαρτοφυλακίων.

 

Η λειτουργία του “Τεχνικού Χαρτοφυλακίου”, έχει στοιχεία υποκειμενικότητας, αφού ο έχων την επιμέλειά του, κ. Δημήτρης Δημόπουλος, πέραν από την επιλογή των μετοχών, αποφασίζει και για το ποσοστό μετοχών με το οποίο, το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο, θα βρίσκεται εντός ή εκτός αγοράς, σε κάθε φάση της.

Αντίθετα, το “Απόλυτο Σύστημα” δείχνει να είναι περισσότερο αυτοματοποιημένο αφού, οι είσοδοι στην αγορά και οι έξοδοι από αυτή, είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι και βασίζονται αυστηρά στη θεωρία που αναπτύσσεται στο βιβλίο “Το Αυτόματο Σύστημα Συναλλαγών - Ο Κινητός Μέσος Όρος των 200 ημερών”. Βάσει των κανόνων του, το Χαρτοφυλάκιο, μπορεί να είναι τοποθετημένο σε μετοχές κατά 100%, κατά 50% ή κατά 0% (πλήρης έξοδος), ανάλογα με τα σήματα των δεικτών του. Ο έχων την επιμέλεια του Χαρτοφυλακίου (η ομάδα της EuroCapital) απλά αποφασίζει τις μετοχές που θα επιλέξει από συγκεκριμένο πίνακα “υποψηφίων για επένδυση” μετοχών, ο οποίος είναι γνωστός στους συνδρομητές των σελίδων του Χαρτοφυλακίου.

 

Αναφορικά με την απόδοση του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου, ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, σε δημοσίευσή του (εδώ), ανέφερε ότι: “Οι λόγοι της “νίκης” του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου, έναντι του Γενικού Δείκτη, είναι δύο: α) το Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο δεν περιείχε τραπεζικές μετοχές καθώς έχει πάγια τακτική να αποφεύγει τις ζημιογόνες εταιρίες ή τις εταιρίες με ασαφή θεμελιακά στοιχεία και β) το Χαρτοφυλάκιο εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσίασε, κατά το 2020, η αγορά και έκανε τις κινήσεις του με καλό timing”.

Αναφορικά με το νέο έτος, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε: “Το ισχυρό ράλι που σημειώθηκε το τελευταίο δίμηνο ενδέχεται να προκαλέσει σκληρές διορθώσεις που να αντισταθμίσουν τα κέρδη από τους αναφερθέντες ανοδικούς παράγοντες”.

Δείτε το διάγραμμα σύγκρισης του Τεχνικού Χαρτοφυλακίου και του Γενικού Δείκτη:

 

Δείτε την εξέλιξη του ποσοστού των μετοχών και των μετρητών του Χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια του 2020:

 

Σχετικά με την επίδοση του Χαρτοφυλακίου του “Απόλυτου Συστήματος”, ο κ. Γιάννης Σιάτρας, επικεφαλής της ομάδας της EuroCapital και συγγραφέας του σχετικού βιβλίου, ανέφερε ότι: “Η εκμετάλλευση των διακυμάνσεων, όπως αυτές που υπήρξαν κατά το 2020, έδωσε τη δυνατότητα για την επίτευξη ικανοποιητικών κερδών. Όμως, εντοπίζουμε σε δύο σημεία την επιτυχία του συστήματος: α) Στο ότι επιβάλλει όσους το ακολουθούν να είναι πειθαρχημένοι, τόσο στα “σήματα εισόδου”, όσο -κυρίως- στα σήματα “εξόδου”. β) Παρά το ότι το 2020 υπήρξε ένα πολύ "βίαιο" έτος, λόγω της λειτουργίας του "συστήματος", δεν υπήρξε ιδιαίτερο άγχος απ’ όσους το ακολουθούν, αλλά ούτε και καθημερινή παρακολούθηση και αγωνία -και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που ασχολείται με το Χρηματιστήριο”.

 

Για το νέο έτος, ο κ. Σιάτρας επανέλαβε το γνωστό “μότο” του συστήματος: “Είναι αδύνατο να προβλέψουμε τις εξελίξεις στις αγορές κατά το επόμενο διάστημα -το 2020 μας προσέφερε ένα μεγάλο δίδαγμα πάνω σ’ αυτό. Μπορούμε όμως να σχεδιάσουμε τον τρόπο που θα αντιδράσουμε, όταν αυτές συμβούν".

Δείτε το διάγραμμα σύγκρισης του Χαρτοφυλακίου του Απόλυτου Συστήματος και του Γενικού Δείκτη:

 

Δείτε την εξέλιξη του ποσοστού των μετοχών και των μετρητών του Χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια του 2020. Είναι χαρακτηριστική η απόλυτη ρευστοποίηση των θέσεων του Χαρτοφυλακίου κατά τις "φάσεις κινδύνου". Άλλωστε, η ομάδα που έχει την επιμέλεια για τη λειτουργία του, πιστεύει ότι "μία ζημιά, έχει βαρύτερη αρνητική ψυχολογική επίδραση, από τη θετική ψυχολογική επίδραση που προκαλεί ένα ισόποσο κέρδος". Παράλληλα, κύριο μέλημα του "συστήματος" (με βάση την κατασκευή του) είναι η αποφυγή των ζημιών. Άλλωστε, καθ' όλη τη διάρκεια της διετούς λειτουργίας του, το Χαρτοφυλάκιο δεν αποτιμήθηκε ποτέ, κάτω από το αρχικό ποσό του.

 

EuroCapital
3/1/2021

 

Δείτε τα βιβλία πάνω στα οποία στηρίζεται το κάθε σύστημα:

 

Τεχνική Ανάλυση - Το σύστημα του Στροφέα
του Δημήτρη Δημόπουλου

Το βιβλίο περιγράφει ένα απλούστατο και ισχυρότατο μηχανικό σύστημα για μεσοπρόθεσμες συναλλαγές. Το σύστημα ακολουθεί την τάση και σηματοδοτεί αγορές όταν ο Γενικός Δείκτης, μετά από ύφεση, ανακάμπτει και διασπά ανοδικά το Υψηλό 20 ημερών. Σηματοδοτεί πωλήσεις όταν ο Γενικός Δείκτης, μετά από ανοδική πορεία, υποχωρεί και διασπά καθοδικά το Χαμηλό 20 ημερών.

Δείτε μία προεπισκόπηση (περιεχόμενα - εισαγωγή - 1ο κεφάλαιο) του βιβλίου (εδώ), ή δείτε τα περιεχόμενά του (εδώ)

Αγοράστε το βιβλίο: Φυσική έκδοση (εδώ) - e-book (εδώ).

 

 

Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών
του Γιάννη Σιάτρα

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών” βασίζεται στον ιδιαίτερα δημοφιλή δείκτη Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών και σε παραλλαγές που αναπτύχθηκαν από τον συγγραφέα.
Στο βιβλίο, εξετάζονται οι αποδόσεις που πετυχαίνει το σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών και οι παραλλαγές του σε χρηματιστηριακούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, όσο και σε δείκτες ξένων χρηματιστηρίων. Παράλληλα, εξετάζονται οι αποδόσεις που πετυχαίνονται σε μετοχές. Τέλος, εξετάζονται οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου μετοχών το οποίο κινείται με βάση τα σήματα του συστήματος του ΚΜΟ-200.

Δείτε μία προεπισκόπηση (Περιεχόμενα - Εισαγωγή - Κεφάλαιο 3) του βιβλίου (εδώ)

Αγοράστε το βιβλίο: Φυσική έκδοση (εδώ) - e-book (εδώ).

 

Αγοράστε "κοινή συνδρομή" στις σελίδες του "Τεχνικού Χαρτοφυλακίου" και τις σελίδες του "Απόλυτου Συστήματος" με έκπτωση 20% (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: