Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 224 | Εταιρικές πράξεις: Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2020 - 2021

Εταιρικές πράξεις: Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2020 - 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές πράξεις: Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2020 - 2021

Κατά τον Δεκέμβριο 2020 και έως την 8/1/2021, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αλλαγή επωνυμίας. Από 7/1/2021, η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS». (εδώ)


PROFILE A.E.B.E.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 31/12/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 91.368 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 32 στελέχη της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €1,70. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 11.903.561 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Χρηματική Διανομή. Από 28/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,138 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1311 ανά μετοχή). (εδώ)

 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.: Αλλαγή Επωνυμίας. Από 28/12/2020, η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ». (εδώ)


FORTHNET Α.Ε.: Την 23/12/2020, το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 298.165 ομολογίες, μετατρέψιμες σε (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


FORTHNET Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 23/12/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 85.181.719 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την μετατροπή 85.181.719 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 343.547.953 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Χρηματική Διανομή. Από 21/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,1700000 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1615000 ανά μετοχή). (εδώ)


ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 21/12/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 13.288.535 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 53.154.140 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ: Αλλαγή Ονομαστικής Αξίας. Από 18/12/2020, οι ομολογίες της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία εκάστης €655,00, από € 1.000,00, και χωρίς το δικαίωμα της αποπληρωμής της 1ης δόσης και της προπληρωμής μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολογιών της εταιρίας. (εδώ)


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Χρηματική Διανομή. Από 17/12/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,05758 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,054701 ανά μετοχή). (εδώ)


B&F Α.Β.Ε.Ε.: Διακοπή Αξίας. Από 15/12/2020, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χ.Α. οι 2.198 ομολογίες του μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης 26/06/2018. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 20.529 ομολογίες. (εδώ)


ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 15/12/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.523.857 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 5 στελέχη της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 32.001.013 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 14/12/2020, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,60 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Διακοπή Αξίας. Από 11/12/2020, λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/12/2019 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004118445 και διαγράφεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ. (εδώ)


 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text