Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 224 | Το Θέμα - Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020

Το Θέμα - Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Το Θέμα - Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα του κεντρικού Θέματος του τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Η προσοχή μας μεταφέρεται στις μετοχές (εδώ)
Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020
Μετοχές κατά το 2020: Γιατί είχαν αυτές τις επιδόσεις; (εδώ)
Πώς αξιολογούμε την εμπορευσιμότητα των μετοχών; (εδώ)
Το πλαίσιο της κίνησης της χρηματιστηριακής αγοράς  (εδώ)
Ποιές μετοχές επιλέγουμε για το 2021 (εδώ)

 

Οι επιδόσεις των μετοχών κατά το 2020

Κατά το 2020, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας σημείωσε πτώση κατά 11,7%.
Στο Χρηματιστήριο, στο τέλος του 2020, διαπραγμετεύονταν 164 μετοχές. Η μέση επίδοση των μετοχών αυτών (μ.ο. όλων των μεταβολών) ήταν θετική και έφτασε στο +7,2%. Απόδοση καλύτερη του Γενικού Δείκτη είχαν 105 μετοχές (ή 91 εάν εξαιρέσουμε τις μετοχές που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης).

Άνοδο κατέγραψαν 59 μετοχές. Η άνοδός τους κυμάνθηκε από 0,4% έως +481,5%. Η μέση άνοδος των ανοδικών μετοχών έφτασε στο +54,1%.
Πτώση σημείωσαν 90 μετοχές. Η πτώση τους κυμάνθηκε από -0,6% έως -68,5%. Η μέση πτώση των πτωτικών μετοχών έφτασε στο -22,6%.
Χωρίς μεταβολή παρέμειναν 16 μετοχές. Απ’ αυτές, οι 13 βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

  Επιδόσεις μετοχών Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά το έτος 2020
(ανά κατηγορία εμπορευσιμότητας)
    Σύνολο Μετοχών μ.ο. συνόλου Άνοδος μ.ο. ανόδου Πτώση μ.ο. πτώσης Σταθερές
  Σύνολο Αγοράς 164 7,2% 59 54,1% 90 -22,6% 16
  Υψηλής Εμπορ. 29 -2,1% 11 41,3% 18 -28,3% -
  Μέσης Εμπορ. 58 5,6% 24 39,6% 33 -18,9% 1
  Χαμηλής Εμπορ. 36 -3,8% 12 25,4% 24 -18,4% -
  Επιτήρηση 25 48,0% 12 123,7% 11 -25,2% 2
  Αναστολή 16       3 -51,5% 13


Αν από το σύνολο των μετοχών αφαιρέσουμε τις μετοχές που βρίσκονται στην κατηγορία “επιτήρησης”  (25 μετοχές, 22 εταιριών) και “αναστολής διαπραγμάτευσης” (16 μετοχές, 15 εταιριών), τότε απομένουν 123 μετοχές.
Αυτές διακυμάνθηκαν από -68,5%, έως +128,6%. Η μέση μεταβολή του συνόλου, φτάνει στο +1,1%.
Άνοδο σημείωσαν 47 μετοχές. Η μέση άνοδος της ομάδας αυτής φτάνει στο +36,4%.
Πτώση σημείωσαν 75 μετοχές. Η μέση πτώση υπολογίζεται σε -21,1%.
Μία μετοχή (ΣΠΥΡ) δε σημείωσε μεταβολή.

Αν εξετάσουμε τις μετοχές με βάση την εμπορευσιμότητά τους, τα στατιστικά των επιδόσεών τους κατά το 2020, έχουν ως εξής (δείτε εδώ σχετικό πίνακα και στατιστικά):

Στην κατηγορία “υψηλής εμπορευσιμότητας”, στις 31/12/2020 κατατάσσονταν 29 μετοχές, 29 εταιριών. Αυτές, διακυμάνθηκαν από -68,5% έως +110,4%. Η μέση μεταβολή αυτής της κατηγορίας ήταν -2,1%.
Από την ομάδα αυτή, άνοδο σημείωσαν 11 μετοχές. Η μέση άνοδος έφτασε στο +41,3%. Πτώση σημείωσαν οι υπόλοιπες 18 μετοχές. Η μέση πτώση έφτασε στο -28,6%.

Στην κατηγορία “μέσης εμπορευσιμότητας”, στις 31/12/2020 κατατάσσονταν 58 μετοχές, 58 εταιριών. Αυτές, διακυμάνθηκαν από -40,8% έως +128,6%. Η μέση μεταβολή αυτής της κατηγορίας ήταν +5,6%.
Από την ομάδα αυτή, άνοδο σημείωσαν 24 μετοχές. Η μέση άνοδος έφτασε στο +39,6%. Πτώση σημείωσαν οι υπόλοιπες 33 μετοχές. Η μέση πτώση έφτασε στο -18,9%. Μία μετοχή παρέμεινε σταθερή, χωρίς μεταβολή.

Στην κατηγορία “χαμηλής εμπορευσιμότητας”, στις 31/12/2020 κατατάσσονταν 36 μετοχές, 34 εταιριών. Αυτές, διακυμάνθηκαν από -63,6% έως +73,9%. Η μέση μεταβολή αυτής της κατηγορίας ήταν -3,8%.
Από την ομάδα αυτή, άνοδο σημείωσαν 12 μετοχές. Η μέση άνοδος έφτασε στο +25,4%. Πτώση σημείωσαν οι υπόλοιπες 24 μετοχές. Η μέση πτώση έφτασε στο -18,4%.

Ενδιαφέρον έχει με την κατηγορία των μετοχών που βρίσκονται σε επιτήρηση. Από τις 25 μετοχές που, στο τέλος του έτους, βρίσκονταν σε καθεστώς επιτήρησης, οι 12 σημείωσαν άνοδο, 2 παρέμειναν σταθερές (0,0% μεταβολή) και οι 11, πτώση. Η μέση απόδοση των εταιριών αυτών ήταν θετική και έφθασε στο 48,3%.
Οι επιδόσεις των 12 ανοδικών κυμάνθηκαν από +11,1%, έως +481,5%. Η μέση άνοδος των 12 ανοδικών, έφτασε στο 123,7%!
Οι επιδόσεις των 11 πτωτικών κυμάνθηκαν από -7,3% έως -57,9%. Η μέση πτώση των 11 πτωτικών, έφτασε στο  -25,2%.
Βεβαίως, οι μετοχές που βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης, είναι πάντα χαμηλής εμπορευσιμότητας (ακόμη και η μετοχή της Intralot, κατά το 2020, πέτυχε μόλις το 20% της αξίας συναλλαγών που είχε πετύχει κατά το 2019), δεν πραγματοποιούν πράξεις κάθε μέρα και χειραγωγούνται εύκολα.
Από την άλλη πλευρά, για κάποιους, οι μετοχές αυτές συνιστούν πεδίο δραστηριότητας, ενώ, συνήθως, έχουν καλή απόδοση σε έντονα ανοδικά χρόνια.

  Μετοχές Τιμή 31/12/2020 Τιμή 31/12/2019 Μεταβολή Κατ. Εμπορ/τητας Πωλήσεις 9μήνου 2020 Κέρδη 9μήνου 2020
  ΓΔ 808,990 916,670 -11,7%      
  ΑΑΑΚ 7,000 1,800 288,9% Επιτήρηση -10,2%  
  ΑΑΑΠ 2,000 1,150 73,9% Επιτήρηση -10,2%  
  ΑΒΑΞ 0,684 0,454 50,8% Μέσης -13,1% -13,6%
  ΑΒΕ 0,293 0,286 2,4% Μέσης 86,3%  
  ΑΔΜΗΕ 2,645 2,320 14,0% Υψηλής 8,8% -52,8%
  ΑΕΓΕΚ 0,035 0,058 -39,7% Αναστολή    
  ΑΚΡΙΤ 0,332 0,410 -19,0% Επιτήρηση -21,6%  
  ΑΛΜΥ 1,335 1,160 15,1% Μέσης -4,0%  
  ΑΛΦΑ 0,954 1,923 -50,4% Υψηλής 1,3% 42,7%
  ΑΝΔΡΟ 23,200 25,000 -7,2% Χαμηλής    
  ΑΝΕΚ 0,042 0,055 -23,9% Επιτήρηση -29,7% Ζ από Κ
  ΑΝΕΠ 0,072 0,072 0,0% Επιτήρηση -29,7% Ζ από Κ
  ΑΝΕΠΟ 0,100 0,100 0,0% Επιτήρηση -29,7% Ζ από Κ
  ΑΡΑΙΓ 5,150 8,400 -38,7% Υψηλής -66,8% Ζ από Κ
  ΑΣΚΟ 2,070 2,790 -25,8% Μέσης -20,3%  
  ΑΣΤΑΚ 6,150 6,950 -11,5% Χαμηλής 1,1%  
  ΑΤΕΚ 0,360 0,400 -10,0% Χαμηλής -29,6%  
  ΑΤΤ 0,234 0,395 -40,8% Μέσης 3,5% Ζ από Κ
  ΑΤΤΙΚΑ 0,950 1,305 -27,2% Χαμηλής -29,5% Ζ από Κ
  ΑΧΟΝ 0,058 0,058 0,0% Αναστολή    
  ΒΑΡΓ 0,120 0,160 -25,0% Επιτήρηση    
  ΒΑΡΝΗ 0,408 0,440 -7,3% Επιτήρηση -34,4% Αύξηση Ζ
  ΒΙΟ 3,740 3,610 3,6% Υψηλής    
  ΒΙΟΚΑ 0,865 0,905 -4,4% Χαμηλής -5,5% Ζ από Κ
  ΒΙΟΣΚ 0,285 0,423 -32,6% Μέσης -29,0%  
  ΒΙΟΤ 0,314 0,054 481,5% Επιτήρηση -81,9%  
  ΒΙΣ 0,820 0,900 -8,9% Επιτήρηση -1,9%  
  ΒΟΣΥΣ 1,640 2,420 -32,2% Μέσης 4,6%  
  ΒΥΤΕ 1,570 1,120 40,2% Μέσης -3,2%  
  ΓΕΒΚΑ 0,825 0,810 1,9% Χαμηλής -8,7%  
  ΓΕΔ 0,013 0,013 0,0% Αναστολή    
  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 7,880 7,570 4,1% Υψηλής -13,7% -8,7%
  ΔΑΙΟΣ 3,160 3,180 -0,6% Χαμηλής -41,5%  
  ΔΕΗ 7,430 4,130 79,9% Υψηλής -2,4% Κ από Ζ
  ΔΙΟΝ 0,110 0,240 -54,2% Αναστολή    
  ΔΟΜΙΚ 0,406 0,193 110,4% Υψηλής    
  ΔΟΥΡΟ 0,300 0,270 11,1% Επιτήρηση 74,7% Αύξηση Ζ
  ΔΡΟΜΕ 0,485 0,396 22,5% Μέσης 49,2%  
  ΕΒΡΟΦ 0,954 1,165 -18,1% Μέσης -8,0%  
  ΕΕΕ 26,420 30,170 -12,4% Υψηλής -12,3%  
  ΕΚΤΕΡ 0,901 1,200 -24,9% Μέσης -48,7%  
  ΕΛΒΕ 6,750 4,200 60,7% Χαμηλής 30,3%  
  ΕΛΒΙΟ 2,600 2,600 0,0% Αναστολή    
  ΕΛΓΕΚ 0,278 0,330 -15,8% Μέσης 7,5%  
  ΕΛΙΝ 1,540 1,660 -7,2% Χαμηλής -23,7%  
  ΕΛΛ 15,800 14,840 6,5% Μέσης    
  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,725 1,702 1,4% Υψηλής -34,4% Αύξηση Ζ
  ΕΛΠΕ 5,400 8,770 -38,4% Υψηλής -34,5% Ζ από Κ
  ΕΛΣΤΡ 1,330 1,400 -5,0% Μέσης -16,3%  
  ΕΛΤΟΝ 1,390 1,740 -20,1% Μέσης -5,1%  
  ΕΛΧΑ 1,700 1,740 -2,3% Μέσης -6,2% -41,9%
  ΕΠΙΛΚ 0,160 0,250 -36,0% Επιτήρηση -19,1%  
  ΕΣΥΜΒ 0,330 0,200 65,0% Επιτήρηση 36,7%  
  ΕΤΕ 2,261 3,020 -25,1% Υψηλής 40,4% 16,4%
  ΕΥΑΠΣ 4,390 4,790 -8,4% Μέσης -1,7%  
  ΕΥΒΡΚ 0,008 0,008 0,0% Αναστολή    
  ΕΥΔΑΠ 6,870 7,550 -9,0% Υψηλής 1,1% -17,4%
  ΕΥΠΙΚ 4,790 5,080 -5,7% Μέσης 5,1% 38,9%
  ΕΥΡΩΒ 0,579 0,920 -37,1% Υψηλής 13,3% Ζ από Κ
  ΕΧΑΕ 3,895 4,635 -16,0% Υψηλής -17,1% -57,0%
  ΙΑΣΩ 1,260 1,468 -14,2% Χαμηλής -0,7%  
  ΙΑΤΡ 1,525 2,110 -27,7% Χαμηλής -2,6%  
  ΙΚΤΙΝ 0,764 1,162 -34,3% Μέσης -29,9%  
  ΙΛΥΔΑ 0,735 0,422 74,2% Μέσης 37,9%  
  ΙΝΚΑΤ 1,355 1,630 -16,9% Μέσης -39,9%  
  ΙΝΛΟΤ 0,155 0,368 -57,9% Επιτήρηση -52,1% Αύξηση Ζ
  ΙΝΤΕΚ 2,220 1,030 115,5% Μέσης    
  ΙΝΤΕΡΚΟ 6,400 7,150 -10,5% Μέσης -1,1%  
  ΙΝΤΕΤ 0,648 0,690 -6,1% Μέσης -3,9%  
  ΙΝΤΚΑ 0,838 0,826 1,5% Μέσης -14,1%  
  ΚΑΜΠ 1,390 1,200 15,8% Μέσης 5,5% Κ από Ζ
  ΚΑΡΕΛ 278,000 276,000 0,7% Χαμηλής 8,2% -9,2%
  ΚΕΚΡ 3,045 1,910 59,4% Μέσης 37,5%  
  ΚΕΠΕΝ 2,180 1,700 28,2% Χαμηλής 3,7%  
  ΚΕΡΑΛ 0,088 0,088 0,0% Αναστολή    
  ΚΛΜ 0,650 0,772 -15,8% Μέσης -11,3%  
  ΚΜΟΛ 2,200 1,570 40,1% Χαμηλής 8,4%  
  ΚΟΡΔΕ 0,306 0,390 -21,5% Μέσης -5,9%  
  ΚΟΥΑΛ 0,278 0,188 47,9% Μέσης 17,5%  
  ΚΟΥΕΣ 10,450 7,880 32,6% Μέσης 20,2% -53,8%
  ΚΡΕΚΑ 0,189 0,058 225,9% Επιτήρηση -10,8%  
  ΚΡΕΤΑ 1,085 1,085 0,0% Αναστολή    
  ΚΡΙ 6,540 5,660 15,5% Μέσης 10,6% 12,7%
  ΚΤΗΛΑ 1,330 1,440 -7,6% Χαμηλής -6,3%  
  ΚΥΡΙΟ 1,180 1,940 -39,2% Μέσης -27,3% Ζ από Κ
  ΛΑΒΙ 0,470 0,220 113,6% Επιτήρηση 16,9%  
  ΛΑΜΔΑ 7,100 8,230 -13,7% Υψηλής -13,8% Ζ από Κ
  ΛΑΜΨΑ 20,000 20,400 -2,0% Χαμηλής -79,0%  
  ΛΑΝΑΚ 0,665 1,040 -36,1% Χαμηλής 121,7%  
  ΛΕΒΚ 0,181 0,170 6,5% Χαμηλής 17,2%  
  ΛΕΒΠ 0,204 0,228 -10,5% Χαμηλής 17,2%  
  ΛΙΒΑΝ 0,102 0,065 56,9% Επιτήρηση    
  ΛΟΓΟΣ 0,800 0,460 73,9% Χαμηλής -11,0%  
  ΛΟΥΛΗ 2,680 3,440 -22,1% Χαμηλής -0,3%  
  ΛΥΚ 1,325 1,520 -12,8% Μέσης -5,1%  
  ΜΑΘΙΟ 0,380 0,515 -26,2% Χαμηλής -38,5%  
  ΜΕΒΑ 1,560 1,710 -8,8% Μέσης -52,3%  
  ΜΕΝΤΙ 1,900 2,380 -20,2% Μέσης 0,8%  
  ΜΕΡΚΟ 56,200 56,000 0,4% Χαμηλής    
  ΜΙΓ 0,029 0,091 -68,5% Υψηλής -19,2%  
  ΜΙΝ 0,318 0,236 34,7% Μέσης -8,5%  
  ΜΛΣ 0,570 1,450 -60,7% Αναστολή    
  ΜΟΗ 11,800 20,620 -42,8% Υψηλής -36,3% -48,5%
  ΜΟΝΤΑ 0,343 0,610 -43,8% Χαμηλής -22,2%  
  ΜΟΤΟ 1,120 1,590 -29,6% Χαμηλής -16,6%  
  ΜΟΥΖΚ 0,376 0,476 -21,0% Μέσης -16,4%  
  ΜΠΕΛΑ 14,210 18,550 -23,4% Υψηλής -9,3%  
  ΜΠΟΚΑ 0,026 0,026 0,0% Αναστολή    
  ΜΠΟΠΑ 0,057 0,057 0,0% Αναστολή    
  ΜΠΡΙΚ 1,970 2,240 -12,1% Μέσης 31,7% 18,6%
  ΜΠΤΚ 0,182 0,137 32,8% Επιτήρηση -9,5%  
  ΜΥΤΙΛ 11,900 9,780 21,7% Υψηλής -13,4% -15,6%
  ΝΑΚΑΣ 1,900 2,020 -5,9% Χαμηλής -6,1% -14,0%
  ΝΑΥΠ 0,620 0,765 -19,0% Χαμηλής -35,4%  
  ΝΑΥΤ 0,107 0,107 0,0% Αναστολή -21,6%  
  ΝΕΛ 0,070 0,070 0,0% Αναστολή    
  ΝΕΩΡΣ 0,125 0,125 0,0% Αναστολή    
  ΝΙΚΑΣ 1,370 1,500 -8,7% Επιτήρηση 20,1%  
  ΝΙΟΥΣ 0,460 0,498 -7,6% Μέσης -11,9% 177,6%
  ΞΥΛΚ 0,146 0,160 -8,8% Χαμηλής -11,0%  
  ΞΥΛΠ 0,248 0,350 -29,1% Χαμηλής    
  ΟΛΘ 24,900 27,600 -9,8% Μέσης 6,5%  
  ΟΛΠ 19,500 21,850 -10,8% Υψηλής -10,8% -19,2%
  ΟΛΥΜΠ 1,420 2,400 -40,8% Μέσης -47,2%  
  ΟΠΑΠ 10,950 11,590 -5,5% Υψηλής -21,5% -50,0%
  ΟΤΕ 13,180 14,260 -7,6% Υψηλής -0,1% 47,3%
  ΟΤΟΕΛ 6,120 7,320 -16,4% Μέσης -13,9% -67,4%
  ΠΑΙΡ 0,855 0,374 128,6% Μέσης -3,2%  
  ΠΡΟΝΤΕΑ 7,750 6,050 28,1% Χαμηλής -8,7% -80,3%
  ΠΑΠ 2,480 1,710 45,0% Μέσης 37,5% 239,5%
  ΠΑΣΑΛ 1,680 0,801 109,6% Υψηλής 3,8% 246,7%
  ΠΕΙΡ 1,300 2,990 -56,5% Υψηλής 4,1% Ζ από Κ
  ΠΕΤΡΟ 5,700 7,900 -27,8% Μέσης -9,0% 28,3%
  ΠΛΑΘ 3,805 1,995 90,7% Μέσης 10,1% 209,3%
  ΠΛΑΙΣ 3,640 3,470 4,9% Μέσης 9,6%  
  ΠΛΑΚΡ 15,050 13,900 8,3% Χαμηλής    
  ΠΠΑΚ 6,400 5,200 23,1% Χαμηλής -7,8% 3,7%
  ΠΡΔ 0,250 0,174 43,7% Επιτήρηση    
  ΠΡΕΖΤ 4,940 5,500 -10,2% Χαμηλής -77,4%  
  ΠΡΟΦ 4,960 3,730 33,0% Μέσης -3,5%  
  ΡΕΒΟΙΛ 0,938 0,910 3,1% Μέσης -16,1%  
  ΣΑΡ 9,350 8,520 9,7% Υψηλής 7,4%  
  ΣΑΡΑΝ 1,200 3,300 -63,6% Χαμηλής -8,1%  
  ΣΑΤΟΚ 0,020 0,024 -18,8% Επιτήρηση 21,4% Μείωση Ζ
  ΣΕΝΤΡ 0,263 0,239 10,0% Μέσης -41,0%  
  ΣΙΔΜΑ 0,690 0,450 53,3% Επιτήρηση    
  ΣΠΕΙΣ 5,480 4,610 18,9% Μέσης 4,4%  
  ΣΠΙ 0,600 0,330 81,8% Μέσης    
  ΣΠΥΡ 0,214 0,214 0,0% Μέσης    
  ΤΕΝΕΡΓ 13,200 7,660 72,3% Υψηλής 14,6% 43,3%
  ΤΖΚΑ 2,670 3,720 -28,2% Μέσης 10,3%  
  ΤΡΑΣΤΟΡ 0,880 1,050 -16,2% Χαμηλής 46,3%  
  ΥΑΛΚΟ 0,077 0,056 37,8% Επιτήρηση -48,2%  
  ΦΙΕΡ 0,455 0,560 -18,8% Μέσης -29,2%  
  ΦΛΕΞΟ 9,400 7,100 32,4% Χαμηλής 12,0%  
  ΦΟΡΘ 0,294 0,400 -26,5% Επιτήρηση    
  ΦΡΙΓΟ 0,107 0,195 -45,1% Επιτήρηση -29,9% Ζ από Κ
  ΦΡΛΚ 4,000 5,790 -30,9% Υψηλής -17,7% Ζ από Κ
  ΦΦΓΚΡΠ 4,800 4,800 0,0% Αναστολή    
  ΧΑΙΔΕ 0,635 0,690 -8,0% Μέσης -24,4% Αύξηση Ζ
  CENER 1,730 1,358 27,4% Υψηλής    
  CNLCAP 8,750 10,400 -15,9% Μέσης    
  EΥΡΟΜ 0,448 0,448 0,0% Αναστολή    
  TITC 13,740 18,960 -27,5% Υψηλής -0,5% 23,5%

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: