Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Bonus από την ΕΚΤ στα κεφάλαια των τραπεζών... εάν προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις

Bonus από την ΕΚΤ στα κεφάλαια των τραπεζών... εάν προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Bonus από την ΕΚΤ στα κεφάλαια των τραπεζών... εάν προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις

Προίκα στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών δίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα ο εποπτικός της βραχίονας ο SSM για όσες τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είτε εγχώριες είτε διασυνοριακές.

Το γεγονός αυτό καθιστά φανερή την ήδη εκφρασμένη άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

α. για υπερπροσφορά τραπεζικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση
 
β. για τις κεφαλαιακές ανάγκες που πολύ γρήγορα θα καταγραφούν για ένα πλήθος τραπεζών μετά τη λήξη των μορατορίων.
 
"Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και εξηγούμε τις προσδοκίες μας σε έναν οδηγό που διαμορφώθηκε για τον σκοπό αυτόν" αναφέρει η ΕΚΤ.
 
Ο οδηγός καλύπτει:
 
Α. Τη συνολική προσέγγιση της εποπτικής αξιολόγησης των σχεδίων συγχώνευσης
 
Β. Τις εποπτικές προσδοκίες σε σχέση με τα σχέδια αυτά
 
Γ. Την εποπτική προσέγγιση σε σημεία κλειδιά προληπτικής αξιολόγησης των συναλλαγών συγχώνευσης
 
Δ. Τη διαρκή εποπτεία της νέας οντότητας (σ.σ. της νέας τράπεζας) που θα προκύψει από την εξαγορά και συγχώνευση
 
Ε. Την εφαρμογή του πλαισίου αυτού στις συναλλαγές συγχώνευσης τραπεζών στις οποίες εμπλέκονται λιγότερο σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο οδηγός δεν καλύπτει τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς εξυγίανσης.
Η χαλάρωση των εποπτικών απαιτήσεων της ΕΚΤ στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά τρία επίπεδα δίνοντας έτσι έμμεσα κίνητρο ώστε οι πράξεις αυτές να αποτελέσουν επιλογές των τραπεζών που αντιμετωπίζουν κεφαλαιακές ανάγκες.
 
Κεφαλαιακή πριμοδότηση μέσω τριών αξόνων
 
Οι τρεις διακριτοί άξονες όπως αυτοί παρουσιάζονται στο τελικό οδηγό της ΕΚΤ σε ότι αφορά την εποπτική προσέγγιση για τη συγχώνευση τραπεζών αναφέρονται στα εξής:
 
 - Δεν θα επιβάλεται κεφαλαιακό πέναλτι από την πλευρά του επόπτη στα αξιόπιστα σχέδια υλοποίησης συγχώνευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με την έγερση υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του 2ου πυλώνα .
Ο επόπτης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πάντως εκ προοιμίου θα έχει ήδη επικοινωνήσει προς τις τράπεζες μια ένδειξη για τα επίπεδα κεφαλαίων που θα πρέπει να διατηρεί η τράπεζα που θα προέλθει από τη συγχώνευση.
 
 - Οι εκτιμήσεις της εποπτείας είναι ότι τα κέρδη που θα προέλθουν από το λεγόμενο bad will-( τη διαφορά ανάμεσα στην επανεκτιμηθήσα ονομαστική αξία της τράπεζας και στην τιμή που πληρώνει την τράπεζα ο αγοραστής) θα παίξουν ρόλο ως κεφάλαια της νέας τράπεζας αυτής που θα προέλθει δηλαδή από τη συγχώνευση.
 
 - Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης αναμένεται να μην πληρώσουν μερίσματα επί των κερδών που θα προέχονται από το bad will μέχρις ότου η βιωσιμότητά του επιχειρηματικού μοντέλου της νέας τράπεζας αποδώσει.
Η ΕΚΤ αναμένει ότι ο αγοραστής θα πάρει το όφελος από τη σχετικά χαμηλή τιμή εξαγοράς για να αυξήσει τη βιωσιμότητα της τράπεζας και με αυτή τη λογική δεν θα καταβληθούν μερίσματα από αυτό το κέρδος.
 
 - Την προσωρινή χρήση των υφιστάμενων εσωτερικών μοντέλων θα δεχθεί η ΕΚΤ υπό την προϋπόθεση ότι η νέα τράπεζα θα ξεδιπλώσει ένα ισχυρό πρόγραμμα ανάπτυξης.
Οι άξονες αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τη διαβούλευση που είχε η ΕΚΤ για το όλο θέμα η οποία ολοκληρώθηκε με τους αρμόδιους φορείς τον Οκτώβριο του 2020.
 
Που δίδει προτεραιότητα η ΕΚΤ
 
Οσον αφορά στη βιωσιμότητα των νέων τραπεζικών σχημάτων, η ΕΚΤ θα δώσει προτεραιότητα:
 
Α. Στο εύλογο των υποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται το σχέδιο συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον ( για παράδειγμα τις προβολές για τις μακροοικονομικές μεταβλητές)
 
Β. Στην εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού οι οποίες αναμένεται να είναι εντός οικονομικών ορίων και να ενσωματώνουν πλήρως τις λογιστικές απαιτήσεις και όλες τις προσαρμογές που προβλέπουν οι προληπτικοί κανονισμοί.
 
Γ. Την ύπαρξη ενός ρεαλιστικού ισοζυγίου ανάπτυξης για τον συνδυασμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποφυγή της υπερεξάρτησης σε μεγάλη αύξηση δανεισμού ή σε πολύ αισιόδοξες υποθέσεις σταυροειδών πωλήσεων από τα δίκτυα των τραπεζών.
Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η συναλλαγή δεν οδηγεί σε υπερβολική ανάληψη κινδύνου.
Ο οδηγός για τις συγχωνεύσεις βοηθάει την ΕΚΤ να επικοινωνεί με τις τράπεζες καλύτερα τα μηνύματά της , να γίνονται οι πράξεις περισσότερο προβλέψιμες και αποτρέπει τις λανθασμένες ερμηνείες από την πλευρά των εποπτευόμενων.
Η ΕΚΤ ενθαρρύνει τις τράπεζες, που σκέφτονται τις εξαγορές και συγχωνεύσεις να έρθουν από την αρχή σε επαφή με τις εποπτικές αρχές καθώς αυτό θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να παράσχει προκαταρκτική ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα.
Γενικότερα η ΕΚΤ καθιερώνει σε όλα τα επίπεδα την προληπτική εποπτεία και αναμορφώνει τις πρακτικές εποπτείας με τα νέα δεδομένα της πανδημικής κρίσης.
 
 
Πηγή: bankingnews.gr - Ειρήνη Σακελλάρη
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text