Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 224 | Χαρτοφυλάκιο “Απόλυτου Συστήματος”: “Πειραματικό” σενάριο με έξι μετοχές

Χαρτοφυλάκιο “Απόλυτου Συστήματος”: “Πειραματικό” σενάριο με έξι μετοχές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χαρτοφυλάκιο “Απόλυτου Συστήματος”: “Πειραματικό” σενάριο με έξι μετοχές

Οι μέχρι σήμερα εφαρμογές του “Απόλυτου Συστήματος”, πάντα γίνονταν με βάση ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο, με βάση τα αναφερόμενα στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”,  περιελάμβανε τέσσερις μετοχές, οι οποίες είχαν κάποια κύρια χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή εμπορευσιμότητα, η επιθετικότητα, η κερδοφορία και άλλα χαρακτηριστικά που κατά καιρούς διακρίναμε και εκφράζαμε με σχετική αρθρογραφία προς εσάς. 


Πολλοί αναγνώστες, συχνά εξέφραζαν την απορία τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που επιλέγουμε κατά την είσοδο μας στην αγορά. Γιατί χρησιμοποιούμε μόνο τέσσερις και όχι έξι, οχτώ ή δέκα μετοχές;

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, σχετικά με το “Απόλυτο Σύστημα” και τις μετοχές που επιλέγουμε, αναφέραμε πως επιλέγουμε τέσσερις μετοχές διότι με τον αριθμό αυτό μπορούμε να έχουμε έναν καλύτερο συνδυασμό ρίσκου - απόδοσης, ενώ με τέσσερις μετοχές, το σύστημα γίνεται πιο εύκολο.


Η απάντηση μας στα σχετικά ερωτήματα, ήταν πως εκτιμούμε ότι ίσως η απόδοση να ήταν καλύτερη με περισσότερες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο, αλλά καθώς βρισκόμαστε σε ανοδική φάση της αγοράς και τα σήματα του “Απόλυτου Συστήματος”, έχουν τοποθετηθεί “Εντός Αγοράς”, θεωρούμε πως οι διαφορές στην απόδοση δεν θα ήταν μεγάλες. 


Θέλοντας, τόσο για “πειραματικούς” λόγους, όσο και για να ικανοποιήσουμε κάποια αιτήματα και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις συνδρομητών, προχώρησαμε στην δημιουργία ενός υποθετικού χαρτοφυλακίου με έξι μετοχές, που θα ξεκινά από την 2/1/2020, με το κεφάλαιο που είχε διαμορφώσει τον κανονικό χαρτοφυλάκιο μέχρι την 31/12/2019 (€ 13.150,21) και θα ακολουθεί πιστά τα σήματα που μας έδωσε το “Απόλυτο Σύστημα”.

Να υπενθυμίσουμε πως το Γενικός Δείκτης, είχε διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ 200, ήδη από την 26/2/2019, όταν βρισκόταν στις 692,84 μονάδες, όπου και εισήλθαμε στην αγορά με το 100% του κεφαλαίου (€ 10.000).

Επιλέξαμε όμως το διάστημα 2/1/2020 μέχρι την 11/1/2021 για λόγους ευκολίας, καθόσον καλύπτει ένα πλήρες έτος. 


Συνεπώς:

1) Την 2/1/2020 (ΓΔ: 692,84 μονάδες) εισήλθαμε εντός αγοράς, με το 100% κεφαλαίου (€ 13.150,21), επιλέγοντας τις μετοχές: ΑΛΦΑ - ΔΕΗ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΣΑΡ - ΦΡΛΚ. Την 24/2/2020, ο ΓΔ (818,35 μονάδες) διέσπασε καθοδικά τον ΚΜΟ 200 και ρευστοποιήσαμε την θέση μας. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά το διάστημα της παραμονής εντός της αγοράς ήταν -14,38% και το κεφάλαιο έφτασε τα € 11.261,15 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές, την αντίστοιχη περίοδο σημείωση απόδοση -14,81% (εδώ).


2) Την 8/4/2020, εισήλθαμε εντός αγοράς, με το 50% του κεφαλαίου, καθώς υπήρξε απόκλιση καμπυλών ΓΔ και ΚΜΟ-200 μεγαλύτερη του -60% (12/3/2020) και σημειώθηκε Υψηλό 20 ημερών (609,09 μονάδες). Επιλέξαμε τις μετοχές, ΔΕΗ - ΕΧΑΕ - ΚΡΙ - ΜΥΤΙΛ - ΟΠΑΠ - ΣΑΡ. Την 13/5/2020, ο ΓΔ σημείωσε Χαμηλό 20 ημερών (590,84 μονάδες) και ρευστοποιήσαμε την θέση μας. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά το διάστημα της παραμονής εντός της αγοράς ήταν 2,16% και το κεφάλαιο έφτασε τα € 11.504,4 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές, την αντίστοιχη περίοδο σημείωση απόδοση 2,74% (εδώ)


3) Την 27/5/2020 (ΓΔ: 660,3), εισήλθαμε εντός αγοράς, με το 50% του κεφαλαίου. Επιλέξαμε τις μετοχές, ΔΕΗ - ΕΧΑΕ - ΚΡΙ - ΜΥΤΙΛ - ΟΠΑΠ - ΣΑΡ. Την 26/6/2020, ο ΓΔ σημείωσε Χαμηλό 20 ημερών (641,95 μονάδες) και ρευστοποιήσαμε την θέση μας. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά το διάστημα της παραμονής εντός της αγοράς ήταν 0,91% και το κεφάλαιο έφτασε τα € 11.610,66 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές, την αντίστοιχη περίοδο σημείωση απόδοση 1,05% (εδώ)


4) Την 19/8/2020 (ΓΔ: 646,27) , εισήλθαμε εντός αγοράς, με το 50% του κεφαλαίου. Επιλέξαμε τις μετοχές, ΔΕΗ - ΕΧΑΕ - ΚΡΙ - ΜΥΤΙΛ - ΣΑΡ - ΦΛΡΚ. Την 22/9/2020, ο ΓΔ σημείωσε Χαμηλό 20 ημερών (624,62 μονάδες) και ρευστοποιήσαμε την θέση μας. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά το διάστημα της παραμονής εντός της αγοράς ήταν 2,44% και το κεφάλαιο έφτασε τα € 11.893,63 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές, την αντίστοιχη περίοδο σημείωση απόδοση 4,27% (εδώ)


5) Την 9/11/2020 (ΓΔ: 655,5) , εισήλθαμε εντός αγοράς, με το 50% του κεφαλαίου. Επιλέξαμε τις μετοχές, ΔΕΗ - ΕΧΑΕ - ΜΥΤΙΛ - ΟΠΑΠ - ΣΑΡ - ΦΛΡΚ. Την 16/11/2020, ο ΓΔ (691,36)  διάσπασε ανοδικά τον ΚΜΟ 200 ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε υψηλό 20 ημερών και αγοράσαμε τις ίδιες μετοχές τα μετρητά που ήταν εκτός αγοράς. Την 30/11/2020, προχωρήσαμε στην πώληση της ΔΕΗ και ταυτόχρονη αγορά της ΑΛΦΑ (δείτε εδώ σχετικό άρθρο). Μέχρι και την 11/1/2021, βρίσκομαστε εντός αγοράς και απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι 20,59% και το κεφάλαια έφτασε τα € 14.340,49. (εδώ)

 

Όλες οι παραπάνω πράξεις, φαίνονται στον παρακείμενο συγκεντρωτικό πίνακα.


Το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές, την αντίστοιχη περίοδο σημείωση απόδοση  16,8% (εδώ)

Μετά από αυτή τη σύγκριση διαπιστώνουμε ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου με έξι μετοχές, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την τελευταία είναι μικρότερες σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο με τις τέσσερις μετοχές. Όμως, από την έναρξη μέχρι και την 11/1/2021, το χαρτοφυλάκιο με τις έξι μετοχές πέτυχε καλύτερη απόδοση (9,04%), σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο με τις 4 μετοχές (7,71%). Βέβαια η διαφορά στην απόδοση δεν είναι τραγικά μεγάλη. Και βεβαίως, δε μπορούμε να κρίνουμε ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα σύστημα, με βάση την απόδοση μερικών εβδομάδων.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξής θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των 6 μετοχών, τόσο για να δίνουμε και στους συνδρομητές μας τη δυνατότητα να το παρακολουθούν κι’ αυτοί, αλλά και για ερευνητικούς λόγους, αφού, το “απόλυτο σύστημα” είναι ζωντανό και εξελίσσεται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να εξελιχθεί. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι το κυριότερο μέρος της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου δεν οφείλεται στον αριθμό ή την επιλογή των μετοχών, αλλά στο σωστό χρονισμό (timing) της εισόδου και της εξόδου από την αγορά, κάτι που το παρέχει, με μεγάλη επιτυχία, το “απόλυτο σύστημα”. 


  Χαρτοφυλάκιο Απόλυτου Συστήματος με 6 μετοχές
  Ημ/νία εισόδου Κεφάλαιο Ημ/νία εξόδου Αποτίμηση Απόδοση (%)
  2/1/2020 13.150,21 24/2/2020 11.258,90 -14,38%
  8/4/2020 11.258,90 13/5/2020 11.502,10 2,16%
  27/5/2020 11.502,10 26/6/2020 11.607,16 0,91%
  19/8/2020 11.607,16 22/9/2020 11.890,04 2,44%
  9/11/2020 11.890,04 11/1/2020 14.338,71 20,59%
      Απόδοση από έναρξη 9,04%
           
  Χαρτοφυλάκιο Απόλυτου Συστήματος με 4 μετοχές
  Ημ/νία εισόδου Κεφάλαιο Ημ/νία εξόδου Αποτίμηση Απόδοση (%)
  2/1/2020 13.150,21 24/2/2020 11.202,33 -14,81%
  8/4/2020 11.202,33 13/5/2020 11.509,13 2,74%
  27/5/2020 11.509,13 26/6/2020 11.629,81 1,05%
  19/8/2020 11.629,81 22/9/2020 12.125,95 4,27%
  9/11/2020 12.125,95 11/1/2020 14.163,54 16,80%
      Απόδοση από έναρξη 7,71%
           
  Τιμή Γενικού Δείκτη
  Ημ/νία εισόδου ΓΔ Ημ/νία εξόδου ΓΔ Απόδοση (%)
  2/1/2020 930,71 24/2/2020 818,35 -12,07%
  8/4/2020 609,09 13/5/2020 590,84 -3,00%
  27/5/2020 660,30 26/6/2020 641,95 -2,78%
  19/8/2020 646,27 22/9/2020 624,62 -3,35%
  9/11/2020 691,36 11/1/2020 800,56 15,79%
      Απόδοση από έναρξη -13,98%

 

Σημείωση: 

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, ως θεωρία που βοηθά έναν επενδυτή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, είναι σχετικά νέο. Είναι επαρκώς δοκιμασμένο, ώστε να αποφεύγονται “εκπλήξεις”, αλλά νομίζουμε ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, παράλληλα με τη λειτουργία του και, συχνά, και με τη δική σας βοήθεια και  υποδείξεις. Ερευνούμε νέες περιπτώσεις, δοκιμάζουμε διαφορετικές παραμέτρους, εφαρμόζουμε τις εμπειρίες που αποκτούμε. Και πιστεύουμε ότι, κάθε εξέλιξή του, οδηγεί στην καλύτερη λειτουργία του και στο συμφέρον των επενδυτών.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: