Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | GDPR: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για υποστήριξη στους δημόσιους φορείς

GDPR: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για υποστήριξη στους δημόσιους φορείς

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
GDPR: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για υποστήριξη στους δημόσιους φορείς

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχωρά σε δημόσια διαβούλευση για τον διαγωνισμό που αφορά στη σύναψη συμφωνίας για την «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία».

Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό  11,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 έτη.

Η ΚτΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Η συμφωνία πλαίσιο στόχο έχει να υποστηρίξει του φορείς του δημοσίου που δεν έχουν  προβεί έως σήμερα σε ολοκληρωμένες ενέργειας προετοιμασίας για την συμμόρφωση των  κεντρικών υπολογιστικών τους συστημάτων και των σχετικών διαδικασιών τους με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων όπως αυτός ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δικαιούχους φορείς όπως Κεντρική Κυβέρνηση, Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και δημόσιες Επιχειρήσεις Ν.Π.Δ.Δ , Ν.Π.Ι.Δ.. Α.Ε.  Ο.Τ.Α Α και Β Βαθμού , Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, υγειονομικοί φορείς κλπ, ανάλογα με το μέγεθος τους και τον βαθμό  προετοιμασίας  τους για την συμμόρφωσή τους με το GDPR.

 

Πηγή: euro2day.gr - Μαρία Μόσχου

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text