EPSILON NET

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
EPSILON NET

Στρατηγική μεγέθυνσης μέσω εξαγορών

H Epsilon Net A.E. είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training).

Ακολουθώντας ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εκμεταλλευόμενη τις συγκυρίες της ελληνικής αγοράς, η Epsilon Net ανακοίνωσε  (εδώ) τον Οκτώβριο του 2020 την εξαγορά του 80% της Data Communication ΑΕ (εδώ), έναντι € 6,3 εκατομμυρίων. Μέσα από τη συνεργασία των δύο εταιριών η Epsilon Net επιδιώκει την διεύρυνση του πελατολογίου της, καθώς και την εξασφάλιση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Με βάση αυτή την εξαγορά,  ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του ομίλου υπερδιπλασιάστηκε από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020, σε πάνω από 70.000 ενεργές εγκαταστάσεις μέχρι σήμερα.

Τον Ιανουάριο του 2021 η Epsilon Net, προχώρησε σε μια νέα σημαντική επιχειρηματική κίνηση (εδώ) εξαγοράζοντας το 50% της εταιρίας Singular Logic (εδώ) -σε συνεργασία με την Space Hellas - έναντι € 9,0 εκατομμυρίων, και υλοποιεί ένα κοινό επενδυτικό όραμα, ενώ θέτει τα θεμέλια για να καταστεί η Singular Logic ο κεντρικός πυλώνας στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, (εδώ), η Epsilon Net, μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Epsilon SingularLogic A.E., αναλαμβάνει: α) τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων και β) τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων - μεταπωλητών.

Παράλληλα, σημαντική ώθηση στο πελατολόγιο της αναμένεται να δώσει η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η οποία υποχρεώνει όλες τις εταιρίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μετά από αρκετές αναβολές, από την άνοιξη του 2021, σε ηλεκτρονική τιμολόγηση (δείτε εδώ). Η εταιρία, παρέχει αυτή την υπηρεσία μέσων των εφαρμογών Epsilon Smart και Epsilon Digital - Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου.

Τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά την τελευταία πενταετία. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, το 2020, διαμορφώθηκαν στα € 21,7 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%, σε σχέση με το 2019. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, ο όμιλος, από το 2015, παρουσιάζει σταθερή αύξηση των πωλήσεων του, κάθε χρόνο. Αντίστοιχη ανοδική πορεία εμφανίζεται στο EBITDA και στην καθαρή κερδοφορία του ομίλου -πλην του έτους 2016, όπου σημειώνεται υποχώρηση σε σχέση με το 2015 -. Το 2020, το EBITDA, διαμορφώθηκε στα € 5,1 εκατ., πετυχαίνοντας αύξηση 57,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 3,2 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το 2019. Κατ΄ επέκταση, το καθαρό περιθώριο κέρδους έφτασε στο 15,1%, το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό του 2019, κάτι που καθιστά αμφίβολη την επανάληψή του. Η εταιρία θα προχωρήσει και φέτος, στην διανομή μερίσματος προς τους μετόχους.
Δείτε τον πίνακα με τα μεγέθη της εταιρίας, εδώ. Όταν η εταιρία δημοσιεύσει την οικονομική της κατάσταση θα συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί ο όμιλος, είναι ότι βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης τυποποιημένου προϊόντος καθώς και web & cloud λύσεων βάσει του μοντέλου SaaS.  Όπως υποστηρίζει η διοίκηση, το μοντέλο αυτό δε δημιουργεί σ’ αυτή σημαντικό μεταβλητό κόστος για κάθε νέο πελάτη και έτσι επιτυγχάνεται πολλαπλασιαστική δημιουργία κερδοφορίας σε σχέση με την αύξηση του τζίρου. Η στρατηγική αυτή μεγιστοποιεί τα οφέλη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, επιτυγχάνοντας συνεχή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και της καθαρής κερδοφορίας.

Η κατάσταση βέβαια μεταβάλλεται σημαντικά, μετά την εξαγορά της SingularLogic, μια εταιρία σημαντικά μεγαλύτερη από την Epsilon Net. Με την εξαγορά, η Epsilon Net, έχει την ευκαιρία να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και το πελατολόγιό της. Όμως, παράλληλα “φορτώνεται” και τα προβλήματα μιας εταιρίας που έμαθε σε άλλη επιχειρηματική κουλτούρα (αυτή της MIG) και η οποία κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίζει λειτουργικές και μη λειτουργικές ζημιές. Κατά το 2019 (εδώ), η SingularLogic είχε πωλήσεις € 46,9 εκατομμύρια, μικτά κέρδη € 11,4 εκατομμύρια και ζημιές€ 2,3 εκατομμύρια. Αν αφαιρεθούν οι χρεωστικοί τόκοι (€ 3,1 εκατομμύρια), τότε η εταιρία είναι οριακά κερδοφόρος. (Λογιστικά, η εταιρία εμφάνισε ζημιές ύψους € 22,3 εκατομμυρίων, πλην όμως, ποσό € 20 εκατομμυρίων οφείλεται σε χρηματοοικονομικά αποτελέσματα λόγω αναμόρφωσης δανείων).
Κατά το 2020, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα € 27 εκατομμύρια. Εκτιμάται επίσης ότι, κατά το 2021, θα κυμανθεί κάτω από € 30 εκατομμύρια.
Αυτό σημαίνει ότι, η εξαγορά, θα προσθέσει στην Epsilon Net, περίπου € 14 έως € 15 εκατομμύρια ευρώ κατά το 2021 (υπολογίζουμε μόνον το 50% του κύκλου εργασιών, αφού ποσοστό 50% της SingularLogic ανήκει στη Space Hellas), ενώ οι δικές της πωλήσεις θα κυμανθούν κοντά στα € 26 εκατομμύρια.

Συνεπώς, κατά το 2021, για τον Όμιλο της Epsilon Net αναμένουμε κύκλο εργασιών που θα κυμανθεί στα € 40 έως € 41 εκατομμύρια. Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες της SingularLogic, δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε την κερδοφορία της. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι αυτή θα κυμανθεί μεταξύ € 2,8 έως € 3,4 εκατομμύρια, σε ενοποιημένη βάση. Βεβαίως, η εκτίμηση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί, ευθύς μόλις υπάρξει δημοσίευση νεότερων αποτελεσμάτων.

Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε και να έχουμε υπόψη για την εταιρία, είναι η διάθεσή της να αναπτυχθεί και να αυξήσει το μέγεθός της. Αυτό θα ενισχύσει τη θέση της στον κλάδο και στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί τις διάφορες ευκαιρίες που, κατά τα επόμενα χρόνια, θα προκύψουν μέσα από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Βεβαίως, οι κινήσεις αυτές έχουν ρίσκο, αφού η συμπερίληψη μίας μεγάλης σε μέγεθος εταιρίας, σε έναν μικρότερο οργανισμό χωρίς μεγάλη προϊστορία και γενικότερα, η γρήγορη μεταβολή του μεγέθους της Epsilon Net, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να ανακόψουν την επεκτατική και αναπτυξιακή του πορεία.

Η μετοχή, μετά το πολύ καλό β’ εξάμηνο του 2020 (που συνδυάστηκε με αύξηση μ.κ. στα € 2,40 και τη μεταπήδηση της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου) και τις ειδήσεις των εξαγορών της Data Communication (80%, έναντι € 6,3 εκατομμυρίων) και της SingularLogic (50% έναντι € 9,0 εκατομμυρίων) παραμένει επιφυλακτική.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας φτάνει στα € 60 εκατομμύρια (κλείσιμο 12/3/2021), δηλαδή, η σχέση Ρ/Ε διαμορφώνεται σε 18,1, σχέση μάλλον χαμηλή για μία εταιρία του κλάδου, η οποία παράλληλα βρίσκεται σε μία φάση έντονης (επιθετικής) επέκτασης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα στοιχείο προβληματισμού. Κατά τους πρώτους μήνες του 2021, η μέση αξία συναλλαγών φτάνει στα € 51 χιλιάδες, ενώ σημειώνει μεγάλες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα.

Η μεταμόρφωση της εταιρίας είναι πολύ πρόσφατη, και αυτό είναι κάτι που δε μας επιτρέπει να εκφράσουμε επενδυτική άποψη για τη μετοχή της. Απέναντι σε μία εταιρία που παρουσιάζει αυτή την ανάπτυξη, δε μπορούμε παρά να είμαστε θετικοί, πλην όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τον τρόπο λειτουργίας και τα οικονομικά αποτελέσματα του νέου σχήματος, καθώς επίσης και τη συμπεριφορά της μετοχής της στην αγορά.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text