Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 226 | Δραματική μείωση του αριθμού των χρηματιστηριακών εταιριών

Δραματική μείωση του αριθμού των χρηματιστηριακών εταιριών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Δραματική μείωση του αριθμού των χρηματιστηριακών εταιριών

Aντίθετα απ’ ότι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, η δουλειά του χρηματιστή, δεν είναι εύκολη. Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν είναι καν σημαντικά προσοδοφόρος. Αυτή είναι μία αλήθεια που ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια των 140 ετών της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Υπάρχουν καλές και κερδοφόρες χρονιές. Όμως, σε μία χρηματιστηριακή αγορά, που κατά τη διάρκεια της ζωής της, οι κρίσεις ήταν πολλαπλάσιες από τις θετικές περιόδους, αυτές ήταν λίγες. Η τελευταία δεκαετία, ήταν μία από τις περιόδους κρίσης. Τόσο μεγάλης, που αποδεκάτισε τις χρηματιστηριακές εταιρίες, σε βαθμό πρωτοφανή.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της μέσης χρηματιστηριακής εταιρίας προέρχεται από τις προμήθειες επί των συναλλαγών. Συνεπώς, τα έσοδα είναι ανάλογα του χρηματιστηριακού τζίρου. Το έτος 1999, η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών έφτανε στα € 655 εκατομμύρια. Κατά το προηγούμενο έτος (2020), είχε υποχωρήσει στα € 64,2 εκατομμύρια, ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, υπήρξαν έτη με ακόμη μικρότερη αξία συναλλαγών. Αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες και τις συνθήκες επιβίωσης ενός επαγγελματικού κλάδου, όταν το μέγεθος της αγοράς του υποχωρεί κατά 90%; Όμως, αυτή είναι η μία μόνον πλευρά του νομίσματος.

Όμως, αυτή είναι η μία μόνον πλευρά του νομίσματος.

Η δεύτερη και πολύ χειρότερη πλευρά είναι η διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών, όπως έχει διαμορφωθεί στα τελευταία χρόνια. Όπως εμφανίζεται και στο διάγραμμα, κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2021, οι πέντε (5) μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες κατείχαν το 65,6% του συνολικού μεριδίου αγοράς (δείτε εδώ) -από τις πέντε αυτές χρηματιστηριακές εταιρίες, οι τέσσερις είναι τραπεζικές. Από την άλλη πλευρά, οι είκοσι (20) μικρότερες εταιρίες, κατείχαν το 1,7% του συνολικού μεριδίου.

 

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Η κατάσταση αυτή αποτρέπει την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να προκαλέσει συστημικούς κινδύνους από την ενδεχόμενη δυσλειτουργία εταιριών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, παρά τη συστηματική εποπτεία που ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως μας δείχνει η ιστορία, το φαινόμενο της αυξομείωσης του αριθμού των χρηματιστηριακών εταιριών είναι φαινόμενο κυρίως των τελευταίων ετών. Κατά το διάστημα που η αγορά λειτουργούσε με χρηματιστές, ως φυσικά πρόσωπα, υπήρξαν αυξομειώσεις στον αριθμό τους, όμως αυτές ήταν μικρές και ποτέ δεν είχε παρατηρηθεί αύξηση, όπως αυτή που σημειώθηκε στη δεκαετία του 1990, ή μείωση, όπως αυτή που σημειωθηκε στη δεκαετία του 2010.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Μέχρι και το 1989, λειτουργούσε ένας αριθμός χρηματιστών που κυμαίνονταν από 30 έως 35. Από το έτος 1990 οπότε και δημιουργήθηκε ο θεσμός των “Χρηματιστηριακών Εταιριών”, οι αυξομειώσεις έγιναν συχνές και μεγάλες σε μέγεθος. Ο αριθμός των Χρηματιστηριακών Εταιριών έφθασε μέχρι και τις 89 κατά το έτος 2000. Διατηρήθηκαν στον αριθμό των 85, έως και το 2010. Σήμερα, έχουν φτάσει στις 44, από τις οποίες οι 30 είναι “χρηματιστηριακές εταιρίες, ενώ οι 14 είναι “εξ’ αποστάσεως μέλη”, δηλαδή λειτουργούν από το εξωτερικό, χωρίς να διαθέτουν γραφεία (τουλάχιστον σε πλήρη σύνθεση) στην Αθήνα.

Πρόκειται για μία κρίσιμη και δυσμενή εξέλιξη, η οποία μπορεί να διακοπεί, μόνον εφ’ όσον αυξηθούν οι συναλλαγές του Χρηματιστηρίου, κάτι που προϋποθέτει άνοδο και προσέλκυση νέων επενδυτών.

Δείτε τα μερίδια αγοράς των 10 μεγαλύτερων χρηματιστηριακών εταιριών κατά την περίοδο 2013-2021, στον παρακάτω πίνακα.


Χρηματιστηριακές Εταιρίες: Μερίδια αγοράς των 10 μεγαλύτερων εταιριών

2021 Μερίδιο Αγοράς (%) 2020 Αξία (%) επί του συνόλου 2019 Αξία (%) επί του συνόλου
1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 18,5% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 18,9% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 17,1%
2 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 16,6% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 17,4% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 15,3%
3 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 14,1% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 13,9% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 13,9%
4 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,4% ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,3% ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 10,5%
5 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 6,0% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 6,1% ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK 6,0%
6 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK 5,8% ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK 5,2% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 5,4%
7 UBS EUROPE SE 4,6% UBS EUROPE SE 3,9% ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 3,7%
8 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 3,9% ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 3,7% UBS EUROPE SE 3,4%
9 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 3,3% ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 3,4% ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 3,3%
10 CREDIT SUISSE SECURITIES 2,6% CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 2,6% MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2,8%

Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 84,8% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 84,4% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 81,5%

Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 4.745 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 31.944 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 32.740
2018 Αξία (%) επί του συνόλου 2017 Αξία (%) επί του συνόλου 2016 Αξία (%) επί του συνόλου
1 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 17,3% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 17,7% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 15,0%
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 15,8% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 14,2% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 14,5%
3 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 13,7% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 10,1% ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 11,7%
4 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,6% ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,8% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,9%
5 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 6,2% CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 7,7% CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 5,6%
6 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 5,7% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5,6% UBS LIMITED 5,4%
7 UBS EUROPE SE 3,9% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 4,9% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5,3%
8 CREDIT SUISSE SECURITIES 3,7% UBS EUROPE SE 4,4% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 4,9%
9 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 3,2% CREDIT SUISSE SECURITIES 3,2% CREDIT SUISSE SECURITIES 3,5%
10 CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 2,9% ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 3,2% AXIA VENTURES GROUP LTD 3,3%

Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 81,9% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 80,7% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 79,0%

Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 27.355 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 29.213 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 30.072
2015 Αξία (%) επί του συνόλου 2014 Αξία (%) επί του συνόλου 2013 Αξία (%) επί του συνόλου
1 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 17,1% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 17,4% EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ 15,6%
2 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 15,3% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 16,1% NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. 11,7%
3 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 8,4% NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. 8,3% EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 11,7%
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 7,2% AXIA VENTURES GROUP LTD 5,7% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9,8%
5 AXIA VENTURES GROUP LTD 7,1% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 5,4% ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 6,0%
6 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ 6,8% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5,0% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 5,7%
7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 5,0% CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD 4,8% AXIA VENTURES GROUP LTD 4,6%
8 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 4,9% ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 4,7% ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 4,1%
9 UBS LIMITED 4,2% UBS LIMITED 4,4% UBS LIMITED 3,3%
10 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 3,5% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 4,1% BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ 2,5%

Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 79,3% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 75,9% Μερίδιο των πρώτων 10 εταιριών 74,8%

Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 38.169 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 63.020 Σύνολο αξίας συν/γων έτους (εκατ. €) 42.618

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: