Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 226 | Οι προβλέψεις αποτελεσμάτων για το 2021

Οι προβλέψεις αποτελεσμάτων για το 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι προβλέψεις αποτελεσμάτων για το 2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα του κεντρικού Θέματος του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα κέρδη θα οδηγήσουν την αγορά στην άνοδο! (εδώ)
Οι προβλέψεις αποτελεσμάτων για το 2021
Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πορείας του ΑΕΠ και του χρηματιστηριακού δείκτη; (εδώ)

 

 

Οι προβλέψεις αποτελεσμάτων για το 2021

Οι προβλέψεις είναι ένα μέγεθος που μεταβάλλεται δυναμικά. Διατυπώνονται από αναλυτές που παρακολουθούν, σε τακτική βάση, τις εισηγμένες εταιρίες αξιολογώντας κάθε δημοσιευόμενη εξέλιξη.
Η διατύπωση των προβλέψεων για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών μιας εταιρίας, συνήθως ξεκινάει από την αρχή του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, οι προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη των εταιριών κατά το 2020, άρχισαν να διατυπώνονται δημόσια, από τον Ιανουάριο του 2019 και εξελίσσονται (αναπροσαρμόζονται εφόσον απαιτηθεί) μέχρι την οριστική δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Για το έτος 2021, αρχικά διατυπώθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και συνεχίζουν να αναπροσαρμόζονται. Με αυτή τη λογική, σήμερα βρισκόμαστε στη φάση του κλεισίματος του “φακέλου” για το 2020, στην αναπροσαρμογή των προβλέψεων για το 2021 και στην αρχική διατύπωση των προβλέψεων για το 2022.

Οι προβλέψεις των αναλυτών κάθε χρηματιστηριακής αγοράς, συγκεντρώνονται ανά χώρα και έτσι υπολογίζεται το μέγεθος και ο ρυθμός μεταβολής των βασικών μεγεθών του συνόλου των επιχειρήσεων μίας χώρας -από την πλευρά μας, επικεντρωνόμαστε και συλλέγουμε τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις και τα κέρδη.Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές 2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E

United States 1,6 -8,8 23,9 14,1 4,6 -0,8 9,4 6,6

China 30,9 4,8 17,5 17,7 10,3 1,9 12,6 10,1

Japan -28,6 1,4 34,3 14,1 -2,3 -8,7 7,1 3,2

UK -3,8 -36,9 45,6 13,0 -1,9 -18,0 14,1 4,6

EMU -5,0 -30,1 37,7 17,9 2,6 -7,7 7,9 4,3

Germany -10,6 -16,1 32,2 17,9 4,5 -3,7 5,3 4,9

Russia -14,0 -45,6 63,9 13,2 -2,0 -25,3 21,8 7,4

Greece 33,7 -23,0 49,7 8,1 4,2 -19,7 20,6 4,7

Η χρονολογική εξέλιξη των κερδών, έχει ενδιαφέρον: Οι προβλέψεις που διατυπώνονταν, ήδη από το 2019, για τα κέρδη των εταιριών των περισσότερων χωρών, ήταν αισιόδοξες. Κατέρρευσαν όμως με το ξέσπασμα της πανδημίας, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020. Όμως, την ίδια στιγμή άρχισαν να βελτιώνονται οι προβλέψεις για το 2021. Οι οποίες με τη σειρά τους, μέσα στο χρόνο προσαρμόζονται ανάλογα με τις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις. Σήμερα, έχουν ξεκινήσει οι προβλέψεις για τη χρήση του 2022.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ

 

Εξέλιξη κερδών κατά το 2020

Κατά το 2020, στις ΗΠΑ, η πτώση των κερδών έφτασε στο -8,8%, επίδοση σημαντικά καλύτερη απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Στην Κίνα, η οποία αντιμετώπισε την πανδημία πιο έγκαιρα και περισσότερο αποτελεσματικά, σημειώθηκε αύξηση κερδών κατά 4,9%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, όπου, αφού δημοσιευθούν τα οριστικά μεγέθη, αναμένεται να καταγραφεί πτώση των κερδών κατά περίπου 30%. Θα πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις πολλών δεκαετιών.

Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μέχρι την 12/3/2021, αποτελέσματα έχουν δημοσιεύσει 13 εισηγμένες εταιρίες (δείτε εδώ), από τις οποίες δύο εμφανίζουν αύξηση των κερδών, τρεις εμφανίζουν ζημιές και 8 εμφανίζουν πτώση των κερδών. Βεβαίως, το δείγμα είναι ακόμη πολύ μικρό για να μπορούμε να έχουμε ακριβείς μετρήσεις.
Όμως, με βάση την εξέλιξη των αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο μέσα στο 2020 και τις εκτιμήσεις μας και τις προβλέψεις άλλων αναλυτών, εκτιμούμε ότι, για το σύνολο των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, η πτώση των κερδών αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 25% έως 29%. Κατά το α’ εξάμηνο, η πτώση των κερδών (χωρίς να υπολογίζονται οι τράπεζες και οι εταιρίες πετρελαιοειδών) έφτανε στο -64%, όμως, η κατάσταση βελτιώθηκε κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης.

Οι προβλέψεις για το 2021

Οι προβλέψεις για το 2021 είναι εντυπωσιακές. Αυτό δε το δείχνουν μόνον οι αναφορές των αναλυτών. Γίνεται αντιληπτό απ’ όποιον εξετάσει μερικές εταιρίες. Στην περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων εταιριών, αποδεικνύεται από την εξέταση των εταιριών που ήδη έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα για τη χρήση του 2020. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε συμβαίνει κάτι “μαγικό” κατά το 2021. Απλά πρόκειται για “αποκατάσταση” της βλάβης που είχε υπάρξει κατά το 2020. Στις περιπτώσεις αυτές, λειτουργεί η “ψευδαίσθηση” των αριθμών. Δηλαδή, αν μία εταιρία σημείωσε πτώση των κερδών κατά 50% κατά τη χρήση του 2020, τότε, αν κατά το 2021 τα κέρδη της επανέλθουν στο επίπεδο του 2020, η αύξηση που θα καταγραφεί θα είναι 100% (για παράδειγμα, αν τα κέρδη της από € 10 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα € 5 εκατομμύρια, τότε αν κατά το 2021 τα κέρδη επανέλθουν στα € 10 εκατομμύρια, θα πρόκειται για αύξηση 100%)!
Παίζουν ρόλο αυτές οι ψευδαισθήσεις; Σε ένα αντικείμενο όπου η ψυχολογία (μία απόλυτα υποκειμενική κατάσταση) έχει βασική σημασία, οι “ψευδαισθήσεις” παίζουν ένα ρόλο.

Είναι πολύ πιθανό, κατά το 2021, τα συνολικά κέρδη των εισηγμένων εταιριών, να επανέλθουν στα επίπεδα του 2019. Όμως, ακόμη και εάν δε συμβεί αυτό και τελικά υπάρξει μία μικρή υστέρηση σε σχέση με την κερδοφορία του 2019, θα πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι η γη, αρχίζει να γυρίζει ξανά! Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές εταιρίες βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, αφού βρίσκουν τρόπους να παράγουν το ίδιο προϊόν με λιγότερες διαδικασίες και μικρότερο κόστος. Άλλωστε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε κάθε οικονομική ύφεση και είναι και μία από τις αιτίες που μετά από κάθε ύφεση, συνήθως παρατηρείται βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα οδηγήσει σε άνοδο της διεθνούς οικονομίας και των επιχειρηματικών κερδών και το 2022 και, πιθανότατα, στα έτη που θα ακολουθήσουν. (Δείτε προβλέψεις για την εξέλιξη των κερδών κατά το 2022 - εδώ).
Η αισιόδοξη αυτή αίσθηση, είναι το κύριο στοιχείο που οδηγεί, πολλές χρηματιστηριακές αγορές σε νέα ιστορικά ανώτατα επίπεδα (δείτε εδώ).

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: