Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Διαβάσαμε - Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Αν και ακόμα κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πότε θα τελειώσει η υγειονομική κρίση, το οικονομικό επιτελείο ήδη έχει αρχίσει να ξετυλίγει ένα μέρος από τα «όπλα» που θα ρίξει στη μάχη για τη στήριξη των επιχειρήσεων, όταν η οικονομία θα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι. «Θα χρειαστεί κι άλλη στήριξη κι αφορά την επανεκκίνηση. Έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό για τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Το μεγαλύτερό του κομμάτι, όμως, είναι πάνω στο τραπέζι» δήλωσε πρόσφατα ο Θόδωρος Σκυλακάκης. Το πακέτο των παρεμβάσεων που έχει ήδη σχεδιάσει η κυβέρνηση για το επόμενο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει τα προγράμματα επιδότησης παγίων δαπανών, το «ΓΕΦΥΡΑ 2» που είναι η επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων, η δυνατότητα να μην επιστρέψουν ένα κομμάτι της ενίσχυσης που έλαβαν μέσω των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και η έναρξη του 7ου κύκλου το Απρίλιο. Διαβάστε εδώ.

 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, προστέθηκαν επιπλέον Ευρώ 2,5 δισ. στο πακέτο των έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στην προσπάθεια αντιμετώπισης  των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, όπως σημειώνεται στο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων για το σκοπό αυτό εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει σε Ευρώ 11,6 δισ., το τρέχον έτος, έναντι Ευρώ 7,5 δισ., όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2021. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν εντός του 2020 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 24 δισ., γεγονός που συνεπάγεται ότι το συνολικό πακέτο στήριξης της οικονομίας, για τη διετία 2020-2021, διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής, στα Ευρώ 35,6 δισ. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε άντληση ρευστότητας από τις αγορές, ύψους Ευρώ 2,5 δισ., μέσω της έκδοσης 30ετούς ομολόγου, με διττό στόχο. Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εδώ.

 

Τη σημαντική συμβολή της χρήσης καρτών στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης αποτυπώνει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών (ΙΟΒΕ). Στη μελέτη με τίτλο: «Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα: Πολιτικές και επιδράσεις στη χρήση καρτών, 2015-2020», καταγράφεται η πορεία των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά την περίοδο 2015 – 2020 και εκτιμώνται η επίδραση των μέτρων πολιτικής στη χρήση καρτών και η συμβολή τους στα φορολογικά έσοδα. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η μεγάλη αύξηση της χρήσης καρτών στις καθημερινές συναλλαγές συνέβαλε τουλάχιστον στο 17% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2019. Σημειώνεται ότι η χρήση καρτών διευρύνθηκε θεαματικά μετά το 2015, λόγω της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών, ενώ διατήρησε ισχυρούς ρυθμούς και μετά το 2017, ως αποτέλεσμα και των μέτρων προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών που πάρθηκαν με τον νόμο 4446/2016. (εδώ)

 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρία βρίσκεται σε επιταχυνόμενα αναπτυξιακή πορεία ενώ την τελευταία δεκαετία έχει υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 40,8 εκατ., αυξημένος κατά 33%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,2 εκατ., αυξημένα κατά 181%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3,8 εκατ., αυξημένα κατά 184%. Δείτε εδώ.

 

Σημαντική ζήτηση κατέγραψε το ομόλογο της Motor Oil Hellas το οποίο συγκέντρωσε προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 5,1 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. (εδώ)

 

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 19 Μαρτίου 2021 σχετικά με την αύξηση του ποσού του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου της, προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €75 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875%, με ρήτρα αειφορίας και λήξη το 2026 , με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Οι Νέες Ομολογίες θα διέπονται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι ομολογίες με ρήτρα αειφορίας συνολικής ονομαστικής αξίας €650 εκατομμυρίων λήξεως  2026, οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ στις 18 Μαρτίου 2021 , εκτός αν άλλως προβλέπεται στους όρους των Νέων Ομολογιών,  και θα αποτελούν ίδιας κατηγορίας έκδοση και υπό το ίδιο πρόγραμμα με τις Υφιστάμενες Ομολογίες από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παραιτήσεων από δικαιώματα, τροποποιήσεων, εξαγορών και προσφορών προς απόκτηση . Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. (εδώ)

 

Καθαρά κέρδη της χρήσης 2020 ανήλθαν σε 998,66 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 9,68% για την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. Σε απόλυτα μεγέθη ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε φέτος στο ποσό των 30.756,03 χιλ. ευρώ έναντι 32.405,68 χιλ. ευρώ στη περσινή χρήση, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή της τάξεως του 5,09%, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 872,85 χιλ. ευρώ έναντι 1.205,99 χιλ. ευρώ το 2019, μειωμένες κατά 27,62%. ο περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρίας ανήλθε φέτος σε 19,36% έναντι 19,64% στη περσινή χρήση, παρουσιάζοντας οριακές απώλειες της τάξης του 0,28%. Δείτε εδώ.

 

Αν υπάρχει μια μετοχή που μπορεί να κρύβει δυνατές συγκινήσεις στο ΧΑ και να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις συστημικές διακυμάνσεις της Αγοράς αυτή είναι η Cenergy. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των Ελληνικών Καλωδίων και της Σωληνουργίας Κορίνθου πριν από μερικά χρόνια και παρά το γεγονός ότι η εταιρία έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη διαδρομή από την ημέρα της συγχώνευσης, το ένστικτο του αναλυτή λέει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρία που μπορεί να γίνει η επόμενη Τερνα Ενεργειακή: Μια μετοχή που υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο της ESG εποχής (υπεύθυνη επένδυση, αειφόρος ανάπτυξη) με τζίρο ο οποίος προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από το εξωτερικό. Η διαφορά με άλλες βιομηχανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι ότι η Cenergy, με τις επενδύσεις που έχει κάνει, βελτιώνει συστηματικά το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (14% καλώδια, 7% σωλήνες). (εδώ)

 

Σε τροχιά ανάπτυξης έχει εισέλθει η Premia Properties (πρώην Pasal Development) μετά την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή, της σουηδικής Sterner Stenhus του ομογενούς επιχειρηματία κ. Ηλία Γεωργιάδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του 2020 υπερδιπλασιάστηκε η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Premia, καθώς αυξήθηκε σε 65,9 εκατ. ευρώ, από 31,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019. Απώτερος στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2021. Ηδη, μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου και εισφοράς ακινήτων, το χαρτοφυλάκιο της Premia θα είναι αξίας της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ. Κατά το φετινό πρώτο δίμηνο ολοκληρώθηκε και η απόκτηση της εταιρίας JPA, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω ΣΔΙΤ. (εδώ)

 

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε τη συμφωνία εξυγίανσης κατά τη γενική συνέλευση της Folli Follie την 22 Μαρτίου 2021 εξηγεί σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, καθώς όπως αναφέρει αφενός δεν πληροί τους όρους τους νόμου, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο, και αφετέρου γιατί το Επιχειρηματικό Σχέδιο που τη συνοδεύει είναι βασισμένο σε πλασματικά στοιχεία που ακόμη και αν ήθελαν υποτεθούν αληθινά, και πάλι η Εταιρία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και όσοι εργαζόμενοι έχουν απομείνει στην ανεργία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κουτσολιούτσο, η Συμφωνία Εξυγίανσης θα πρέπει να απορριφθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο γιατί δεν την έχει αποδεχθεί το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, και ειδικότερα η Attica Bank που διατηρεί προσημείωση υποθήκης, αλλά και δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία καλούνται να επιτρέψουν τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς τους πιστωτές χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την υποχρέωση να εξοφλήσει τις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτά. (εδώ)

 

Τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την βουλγαρική και την δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για το χρηματιστήριο ενέργειας. Όπως τόνισε ο υπουργός οι στόχοι για την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και το πέρασμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με καύσιμο - γέφυρα το φυσικό αέριο δεν μπορεί να επιτευχθούν χωρίς το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο διαμορφώνει ένα διαφανές πλαίσιο με αξιόπιστες τιμές, προωθεί τον ανταγωνισμό, παρέχει αντιστάθμιση κινδύνου και μειώνει τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. (εδώ)

 

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση το σχέδιο Sunrise αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 3%, σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σε ρευστότητα ικανή να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο για να ξεπεράσουν τις συνέπειες της πανδημίας όσο και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη τους. Ο σχεδιασμός άλλωστε της τράπεζας για εξυγίανση και ενίσχυση του ισολογισμού έχει ως στόχο να τής επιτρέψει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας, όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του Sunrise. Το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και όσα ειπώθηκαν στους οικονομικούς αναλυτές, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε παρά τη δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας, να προχωρήσει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, σε νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ διατήρησε την ανθεκτικότητα των βασικών της οργανικών εσόδων. (εδώ)

 

Στις 16/03/21 η Πειραιώς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της για το έτος 2020 (ζημιές 520εκ.€), καθώς και τα σχέδια της για μέλλον με την κωδική ονομασία Sunrize τα οποία χωρίζονται σε τρεις πυλώνες: 1) Επιτάχυνση του προγράμματος μείωσης NPEs 2) Ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης 3) Επιχειρησιακό σχέδιο εξορθολογισμού. Οι ξένοι αναλυτές την αμέσως επόμενη ημέρα φάνηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τους στόχους που έχει θέσει η τράπεζα αφενός γιατί το περιβάλλον της πανδημίας αλλά και οι ανταγωνίστριες ελληνικές τράπεζες δε δίνουν τέτοια περιθώρια και αφετέρου και ίσως σημαντικότερο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης αναφορικά με την μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας, δηλαδή τους στόχους που είχε θέσει παλιότερα και τι τελικά κατάφερε. (εδώ)

 

Η αγορά τιτλοποιήσεων θα γίνει ένα πολύ πιο ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα το 2021, με τη βοήθεια και του προγράμματος Ηρακλής, εκτιμά η JP Morgan. «Η έγκριση του Ηρακλή συμπίπτει με τα πολύ φιλόδοξα, συνεχιζόμενα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες (…) καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο δείκτη NPL  στην Ε.Ε./Ευρωζώνη, στο 29% με βάση τα στοιχεία της EBA (υπερδεκαπλάσια σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε./Ευρωζώνης) και στο ακόμα υψηλότερο 35% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος», εξηγούν οι αναλυτές της JP Morgan. Διαβάστε εδώ.

 

Πρακτικά δύσκολο είναι, σύμφωνα με τη Moody’s, να αναπτυχθεί, να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί το ψηφιακό πράσινο  πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το καλοκαίρι. Όμως, ακόμα και εάν οι αρχές προλάβουν να το έχουν έτοιμο εγκαίρως για την κρίσιμη καλοκαιρινή σεζόν, ο αργός ρυθμός του εμβολιαστικού προγράμματος στην Ε.Ε. θα περιορίσει τα όποια οφέλη για τις τουριστικές χώρες, τονίζουν οι αναλυτές. (εδώ)

 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συρρικνώθηκε τον Ιανουάριο λόγω του μεγαλύτερου ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα, το οποίο περιλαμβάνει εκροές όπως εμβάσματα και φόρους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 30,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, χαμηλότερα από τα 36,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, αλλά υψηλότερα από τα 15,9 δισ. ευρώ που κατέγραψε πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα στοιχεία. (εδώ)

 

Η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε τον Φεβρουάριο για πρώτη φορά από την χειρότερη φάση της πανδημίας, τον προηγούμενο Απρίλιο, σύμφωνα με τον δείκτη εθνικής δραστηριότητας του Chicago Fed. Ο δείκτης, ο οποίος μετρά τη συνολική οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, μειώθηκε στις -1,09 μονάδες τον Φεβρουάριο από την αναθεωρημένη μέτρηση των +0,75 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου αναθεωρήθηκαν από την αρχική μέτρηση των 0,66 μονάδων. Ο τρίμηνος κινητός μέσος όρος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εξομαλύνει τη μεταβλητότητα, μειώθηκε σε -0,02 μονάδες τον προηγούμενο μήνα από τις +0,46 μονάδες τον Ιανουάριο. (εδώ)

 

Με την τρομακτική ταχύτητα που εξελίσσεται ο ψηφιακός κόσμος πολύ σύντομα το χρήμα θα είναι ψηφιακό. Ανεξάρτητα από το αν θα επικρατήσουν τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, τα ψηφιακά νομίσματα που θα δημιουργήσουν κεντρικές τράπεζες ή το χρήμα όπως το ξέρουμε σήμερα, οι συναλλαγές γίνονται ήδη ψηφιακά και το χαρτί μένει στα θησαυροφυλάκια. Οι βασικότεροι εκπρόσωποι του fintech μεγαλώνουν συνεχώς λόγω της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα στην πανδημία και μονομαχούν για την παγκόσμια κυριαρχία. Κολοσσοί όπως η Ant Group, η Stripe και η Adyen βλέπουν την αξία τους να αυξάνεται και μετρούν δισεκατομμύρια χρήστες. Διαβάστε εδώ.

 

Η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου υποχωρούσε κατά 17% και πλέον, φθάνοντας κοντά στο ιστορικό της ναδίρ, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές συναλλάγματος της Ασίας, μετά την καθαίρεση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας Νάτζι Αμπάλ, πρώην υπουργού Οικονομικών ο οποίος έχαιρε γενικά σεβασμού στις αγορές, από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Παρασκευής 19 Μαρτίου. (εδώ)

 

Με τα χρηματιστήρια να αγγίζουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι εκδόσεις μετοχών και τα επιχειρηματικά deals σημειώνουν νέο ρεκόρ, οι ανησυχίες για φούσκα εντείνονται. Η Goldman Sachs εντόπισε τα 9 χαρακτηριστικά που συνήθως εμφανίζουν οι φούσκες και εξέτασε εάν αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα. «Ενώ υπάρχουν θύλακες υπερβολικών αποτιμήσεων στις μετοχές, και κομμάτια της αγοράς επανατιμολογούνται καθώς τα επιτόκια προσαρμόζονται, κατά την άποψή μας, μόνο μερικά από αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά είναι σήμερα εμφανή», σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη τους, είναι η απουσία σημαντικού δανεισμού (πέραν των κρατικών χρεών) και το αρχικό στάδιο του οικονομικού κύκλου, που δείχνουν ότι ο κίνδυνος για μια φούσκα που θα απειλήσει το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι σχετικά χαμηλός. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text