Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | Ελλάδα 2.0: Η εμβληματική μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ελλάδα 2.0: Η εμβληματική μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ελλάδα 2.0: Η εμβληματική μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ένα ευρύ πλέγμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για την "οριζόντια" και την "κάθετη" ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

Οι τρεις βασικοί στόχοι είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης, η αυτόματη εσωτερική επικοινωνία του Δημοσίου για τη μείωση της γραφειοκρατίας και η παροχή σύγχρονων και καλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότερα: Παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη και μεταφορές ψηφιοποιούνται μέσα από 9 δράσεις από τις οποίες οι έξι αφορούν βασικές επενδύσεις και 3 μεταρρυθμίσεις συνολικού προϋπολογισμού 933 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης είναι μια επένδυση συνολικού ύψους 364 εκατ. ευρώ η οποία εστιάζει σε οκτώ επιμέρους δράσεις. Το πλέγμα των μέτρων περιλαμβάνει:

- Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου.

- Υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχος αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια.

- Voucher για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές.

- Robotics, STEM εργαλεία και εξοπλισμός για όλες τις σχολικές μονάδες.

- Ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία.

- Επανακατάρτιση των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες.

- Ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία (e-school) και τα πανεπιστήμια.

-Επαγγελματικός προσανατολισμός με ψηφιακά εργαλεία.

2. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας είναι μια επένδυση συνολικού ύψους 278 εκατ. που θα φέρει τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, την ψηφιακή ετοιμότητα των νοσοκομείων και την ενίσχυση της τηλεϊατρικής.

3. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης είναι μια μεταρρύθμιση με προϋπολογισμό 81 εκατ. ευρώ που θα δημιουργήσει από το μηδέν το Εθνικό Ολοκληρωμένο Συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice).

4. Η ψηφιοποίηση των συστημάτων εργασίας είναι μια επένδυση 62 εκατ. ευρώ που θα προωθήσει την προσαρμογή στην εφαρμογή των διατάξεων της μεταρρύθμισης του εργατικού νόμου, όπως την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τον μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού, το ψηφιακό σύστημα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και την ψηφιοποίηση του ΣΕΠΕ.

5. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υπουργείου Εξωτερικών θα απορροφήσει 49 εκατ. ευρώ με μια ενιαία ψηφιακή πύλη με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και δυνατότητα ψηφιακών υπηρεσιών προξενείων.

6. Το υπουργείο Υποδομών προωθεί ως μεταρρύθμιση ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και μεταφορών με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Επίσης στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνονται ένα σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων για όλη την Ελλάδα με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ.

 

Υπηρεσίες στους πολίτες

Μεγάλο βάρος στο σκέλος της ψηφιοποίησης του Δημοσίου δίνεται επαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και την παροχή γρήγορών και βελτιωμένων ποιοτικά υπηρεσιών μέσα από 7 επενδύσεις και δύο μεταρρυθμίσεις συνολικού προϋπολογισμού με ένα συνολικό προϋπολογισμό 430 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις που θα γίνουν αφορούν:

1. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων με πολίτες και επιχειρήσεις και ανάπτυξη κεντρικού κόμβου κάθε είδους αδειοδότησης (οικοδομής, άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες κ.λπ.). Με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες από απόσταση με προϋπολογισμό 19 εκατ. ευρώ.

3. Νέο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και εφαρμογή νέου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων ώστε να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υλοποίησή τους με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ.

4. Ανάπτυξη μικροδορυφόρων για την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία με προϋπολογισμό 161 εκατ. ευρώ.

5. Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων κατά τη στρατιωτική θητεία με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ

6. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ.

7. Πιλοτικές έξυπνες πόλεις με προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ με πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες πόλεις και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Οι δύο μεταρρυθμίσεις του τομέα αφορούν τη μετάβαση σε τεχνολογία 5G για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ένα σχέδιο δράσης για την παροχή "πελατοκεντρικών" ψηφιακών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση.

 

Δικτύωση Δημοσίου

Μεγάλη έμφαση από το πρόγραμμα δίνεται και στην με κάθε τρόπο δικτύωση μεταξύ των φορέων του Δημοσίου με 10 επενδύσεις και 5 μεταρρυθμίσεις συνολικού προϋπολογισμού 991 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα προγραμματίζονται επενδύσεις που αφορούν:

- Τη δημιουργία κεντρικού κόμβου και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (big data ) με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ.

- Την επέκταση του κεντρικού συστήματος διαχείριση εγγράφων με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

- Αναβάθμιση του εθνικού δικτύου υποδομών τεχνολογίας και έρευνας (ΕΔΥΤΕ ) με προϋπολογισμό 63 εκατ. ευρώ.

- Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών της Γ.Γ. πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας διοίκησης με προϋπολογισμό 11 εκατ. ευρώ.

- Αναβάθμιση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους για το Δημόσιο με προϋπολογισμό 95 εκατ. ευρώ.

- Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity), στη Δημόσια Διοίκηση με προϋπολογισμό 39 εκατ. ευρώ.

- Δημιουργία του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" για αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο Δημόσιο με προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ.

- Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ.

- Διαλειτουργικότητα των υπολογιστικών συστημάτων και μητρώων του Δημοσίου και ανάπτυξη Διαδικτύου με τη δημιουργία μιας κεντρικής υποδομής και σχετικών υπηρεσιών (Cloud, Enterprise Service Bus) με προϋπολογισμό 97 εκατ. ευρώ.

- Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κ.ά.) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Το έργο θα έχει προϋπολογισμό 565 εκατ. ευρώ.

Στις μεταρρυθμίσεις του πεδίου αυτού περιλαμβάνονται η επένδυση στη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ. Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων και συστημάτων του Δημοσίου, η διαρκής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, η διαχείριση και διακυβέρνηση δεδομένων δημοσίου τομέα και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κώδικα Προστασίας Δεδομένων (GDPR) με προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ και η ψηφιοποίηση του δικτύου οικονομικής διπλωματίας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.

 

Φορολογική διοίκηση - δημοσιονομική διαχείριση

Στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και της δημοσιονομικής διαχείρισης προγραμματίζονται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συνολικού προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επένδυση (174 εκατ. ευρώ) αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ με αναβάθμιση των συστημάτων της (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS). Παράλληλα σχεδιάζεται η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης με προϋπολογισμό που θα ανοίγει και τον δρόμο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο με προϋπολογισμό 102 εκατ. ευρώ και η ψηφιοποίηση του δημόσιου λογιστικού συστήματος. Τέλος, στο θέμα του ιδιωτικού χρέους σχεδιάζεται η δημιουργία γραφείου δημόσιων πιστώσεων η δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και η ίδρυση παρατηρητηρίου πιστοληπτικής επέκτασης, δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: capital.gr

Τάσος Δασόπουλος

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text