Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 09.04.2021 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Στούμπο και Κωνσταντίνο Μπούζα - αντιστοίχως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. / μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεα πρόσωπα βάσει του άρθρου 13 ν. 3340/2005), κατήλθε του ορίου του 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 17,676% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.988.501 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. κατείχε άμεσα 2.398.501 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 21,320% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Η ανωτέρω συναλλαγή επήλθε στις 07.04.2021, με εξωχρηματιστηριακή διάθεση 410.000 μετοχών συνολικού τιμήματος 451.000,00€.

 

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text