Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 227 | Οι προβλέψεις για το 2021 (το Θέμα - 2)

Οι προβλέψεις για το 2021 (το Θέμα - 2)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι προβλέψεις για το 2021 (το Θέμα - 2)

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα του κεντρικού Θέματος του παρόντος τεύχους.

Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Η θετικότερη συγκυρία πολλών ετών (εδώ)

Οι προβλέψεις για το 2021

Τί προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι; (εδώ)

 

Οι προοπτικές κερδοφορίας των εταιριών
Οι προβλέψεις για το 2021

 

Οι εταιρίες δείχνουν ότι προσαρμόζονται. Όντας συνηθισμένες σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και σε υφεσιακό περιβάλλον πωλήσεων, ξεπέρασαν -με τη συμβολή και του Κράτους- το εξαιρετικά δύσκολο 2020, χωρίς να υποστούν ανήκεστο βλάβη. Το μήνυμα αυτό εκπέμπεται απ’ όσες Γενικές Συνελεύσεις έχουμε παρακολουθήσει, αλλά και όσες ενημερωτικές (ηλεκτρονικές) συναντήσεις αναλυτών και δημοσιογράφων έχουμε συμμετάσχει.

Η αισιόδοξη “ορμή” έχει βεβαίως περιοριστεί λόγω της επιμήκυνσης των περιοριστικών μέτρων, τα οποία κάλυψαν ολόκληρο το α’ τρίμηνο της χρήσης, εξέλιξη που προκάλεσε βλάβη και μείωσε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους. Όμως, η εικόνα εξακολουθεί να είναι θετική. Και, η όποια μείωση των προβλέψεων για το 2021 έγινε κατά τον τελευταίο μήνα, από τους αναλυτές, “μετατέθηκε”, με τη μορφή της αύξησης της πρόβλεψης για το 2022.

Από τα μηνύματα που εκπέμπονται, αναμένουμε μία σημαντική ανάκαμψη στις πωλήσεις, η οποία θα είναι έκδηλη κυρίως από το β’ τρίμηνο της χρήσης, ενώ αναμένεται ότι και τα υπόλοιπα δύο τρίμηνα θα είναι σημαντικά βελτιωμένα.

Αναμένουμε την πτώση των λειτουργικών εξόδων, είτε ως απόλυτο νούμερο, είτε ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής (τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών, επεξεργασίας, συσκευασίας και μεταφορών), θα οδηγήσει σε βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Οι περισσότερες εταιρίες αναφέρουν αύξηση των επενδυτικών δαπανών, μία τάση που προκαλείται από την εκτίμηση της αυξημένης δραστηριότητας στο μέλλον και των ευκαιριών που υφίστανται για επέκταση ή και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς.

Εκτιμούμε ότι, κατά το τρέχον έτος θα υπάρξει ελαφρά μόνο αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, αφού παρά τις αυξημένες ανάγκες που θα υπάρξουν λόγω αύξησης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, αλλά και αύξησης των επενδύσεων, η διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα ή και η περαιτέρω πτώση τους, δε θα επιβαρύνουν σημαντικά τη σχέση EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) των εταιριών.

Με βάση τις προβλέψεις αποτελεσμάτων που έχουμε καταχωρήσει, έστω για ένα μικρό αριθμό εταιριών, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων κατά 15% και αύξηση των κερδών κατά 47%. Όμως, καθώς αυτή η πρόβλεψη προέρχεται από μικρό αριθμό εταιριών, καλύτερη προσέγγιση θα υπάρξει μόλις ολοκληρωθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και οι ενημερώσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, κατά το 2021, θα υπάρξει μια ευνοϊκή συγκυρία που θα προσδιορίζεται από: α) Θεαματική αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες θα τείνουν να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2019. Ο “απόλυτος στόχος” (της επιστροφής στα επίπεδα του 2019) για αρκετές εταιρίες δε θα επιτευχθεί, όμως ο στόχος αυτός θα μετατεθεί για το 2022. β) Βελτίωση του μικτού και του καθαρού περιθωρίου κέρδους, κάτι που έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην κερδοφορία, όταν αυξάνεται το μέγεθος των πωλήσεων. γ) Ανάκαμψη της κερδοφορίας, η οποία ίσως φτάσει σε θεαματικά μεγέθη. δ) Ξεκίνημα από “χαμηλή βάση”. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, για το λόγο ότι, μεγάλο ρόλο στην επενδυτική ψυχολογία παίζουν η διάθεση και οι εντυπώσεις. Καθώς τα μεγέθη κερδών είναι σήμερα μειωμένα, η αύξηση που -στις περισσότερες περιπτώσεις- θα υπάρξει κατά την τρέχουσα χρήση, θα εμφανίζεται ως “εντυπωσιακή”.

Στα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε τρεις ακόμη παράγοντες: α) Την επενδυτική έμφαση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, με κορυφαίο τον τομέα της ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί κλάδους νέου ή αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χρηματιστηριακή μας αγορά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση νέων επενδυτών και κεφαλαίων, κυρίως από το εξωτερικό. β) Την επαναδραστηριοποίηση του κλάδου της Πληροφορικής, ο οποίος, μετά την αποτυχημένη εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, δε μπόρεσε να πετύχει αξιόλογη παρουσία στο Χρηματιστήριο. Οι θεαματικές κινήσεις και η ανάδυση της EpsilonNet, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων εταιριών του κλάδου. γ) Την επίλυση του γιγαντιαίου προβλήματος των “κόκκινων” δανείων των τραπεζών, κάτι που, όχι μόνον θα δώσει νέα προοπτική στον κλάδο του Χρηματιστηρίου ο οποίος έπαιζε πάντα το ρόλο της “ατμομηχανής” του Χρηματιστηρίου, αλλά θα έχει πολλαπλασιαστικές ευεργετικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Βεβαίως, δεν είμαστε οι μόνοι που βλέπουμε, υπολογίζουμε, ή ακόμη και διαισθανόμαστε όλα τα παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους, αναλυτές ή σχολιαστές των χρηματιστηριακών αγορών. Και γι’ αυτό το λόγο, το Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο πέτυχε μία κορυφαία απόδοση, σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το 2019 (+ 49,5%), βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο των διεθνών επενδυτών, οι οποίοι αρκεί να μεταφέρουν στην αγορά μας ένα μικρό κλάσμα των κεφαλαίων τους για να ενισχύσουν την ανοδική ώθηση.

Μετά από μία πρωτοφανή και χρόνια κρίση, η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, έχει ξεκινήσει ένα νέο κύκλο στην ιστορική της πορεία και -εκτιμούμε- βρίσκεται στο μονοπάτι μιας σημαντικής ανόδου. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Όμως, εκτιμούμε ότι, το 2021 και 2022, είναι ιδιαίτερες χρονιές, μιας σπάνιας θετικής συγκυρίας.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: