Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 228 | Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021
Τα μεγέθη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/3/2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2021 (εδώ)

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021

Η άνοδος των μεγεθών των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συνεχίστηκε κατά το α’ τρίμηνο του 2021. Όμως, η άνοδος αυτή υπήρξε μικρότερη της αναμενόμενης, δεδομένης της θετικής πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς (Γενικός Δείκτης κατά το α’ τρίμηνο: 6,93%). Κατά τα φαινόμενα, η προσέλκυση επενδυτών στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, επηρεάστηκε από το αρνητικό οικονομικό κλίμα των δύο πρώτων μηνών, από την επιμήκυνση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά το μήνα Ιανουάριο.

Η εικόνα έδειξε να βελτιώνεται κατά το μήνα Απρίλιο, ενώ θετικά εξελίσσονται τα μεγέθη του κλάδου και κατά τις πρώτες μέρες του Μαΐου.

Εν τούτοις, πρέπει -για μία ακόμη φορά- να επισημάνουμε τη διατηρούμενη απουσία προωθητικών ενεργειών για τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, από τους φορείς τους. Αυτό συνιστά μία λανθασμένη στρατηγική, εκδηλωτική του χαμηλού ενδιαφέροντος των ιδίων των φορέων για την εξέλιξη των επενδυτικών τους προϊόντων. Τα προϊόντα αυτού του είδους, θα πρέπει να προωθούνται στους επενδυτές - αποταμιευτές, στην πρώτη φάση του ανοδικού κύκλου μιας αγοράς, όταν ακόμη οι δυνητικές αποδόσεις είναι υψηλές και οι δυνητικές ζημιές χαμηλές, και όχι όταν ο κύκλος φτάσει στην κορύφωσή του, όταν δηλαδή οι επενδυτές που θα τοποθετηθούν στις ανώτερες τιμές της φάσης, θα είναι καταδικασμένοι σε ζημιές.

Σε ποιοτικό επίπεδο, οι αποδόσεις των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συνέχισαν να είναι ελαφρά καλύτερες από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Εν τούτοις, οι διαφορές είναι αμελητέες και -όπως θα αναφέρουμε και σε άλλα σημεία της παρούσας μελέτης- δείχνουν τις δομικές αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου του κλάδου, αλλά και την ανεπάρκεια των πρακτικών διαχείρισης από τους φορείς τους.
Ο σταθμισμένος μέσος όρος της απόδοσης του συνόλου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το α’ τρίμηνο του έτους έφτασε στο 8,23%, σε σχέση με την απόδοση +6,9% του Γενικού Δείκτη. Την καλύτερη απόδοση εμφάνισε, με 11,2% το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Small Cap και τη χειρότερη, με 3,7%, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑLPHA TRUST New Strategy. Μέχρι και την 11/5/2021, όπως εμφανίζεται και στον Πίνακα 1, οι αποδόσεις είχαν σημειώσει βελτίωση. Μέχρι την 11/5/2021, ο σταθμισμένος μέσος όρος της απόδοσης των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έφτασε στο 14,8%, σε σχέση με την απόδοση 10,8% % του Γενικού Δείκτη. Την καλύτερη απόδοση εμφάνισε, με 18,4% % το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής και τη χειρότερη, με 9,28%, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑLPHA TRUST New Strategy.

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/3/2021, θα εξετάσουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, θα εντοπίσουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και θα εξετάσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2021. Τέλος, θα παραθέσουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2021 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Στο τέλος της παρούσας μελέτης , μπορείτε να βρείτε συνδέσμους με παλαιότερα τρίμηνα αφιερώματα, συνθέσεις των χαρτοφυλακίων σε παλαιότερες ημερομηνίες, συνδέσμους με αναλυτικά διαχρονικά στοιχεία σύνθεσης για το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνδρομητικές σελίδες) και γενικότερα άρθρα για το χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.


Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11/5/2021 1.242.899.160 18,1% 469.816.811 8,4% 14,6% 14,8% 18,4% 9,28% 896,04 10,8% Στοιχεία
Μαρ-2021 1.145.687.397 8,8% 456.888.851 5,5% 8,2% 8,23% 11,2% 3,7% 865,05 6,9% Στοιχεία
Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -2,0% -37,1% -37,6% -31,8% -40,8% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71
Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.


Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: