Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 228 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α’ τρίμηνο 2021 (εδώ)
Τα μεγέθη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 31/3/2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2021 (εδώ)

 

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2021

Το συνολικό επενδεδυμένο Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/3/2021, έφτανε στα € 1.128,3 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό Από το ποσό αυτό, το 95,5% είχε επενδυθεί σε μετοχές ελληνικών εταιριών που. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (88,3%) και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού (7,2%). Ποσό 3,9% είχε τη μορφή καταθέσεων και διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο 0,9% είχε τοποθετηθεί σε άλλου τύπου επενδύσεις.
Και κατά το α’ τρίμηνο του 2021, η εικόνα της διάρθρωσης του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι σχεδόν η ίδια με την εικόνα των προηγούμενων ετών: Στο τέλος του 2018, οι επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών έφταναν στο 94,4%. Στο τέλος του 2019, έφταναν στο 95,2%, στο τέλος του 2020, στο 93,1%, ενώ η ίδια περίπου κατανομή υπήρξε και στα ενδιάμεσα τρίμηνα.


Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 31/3/2021)

31/3/2021 30/12/2020 30/6/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€)
% Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 43.620.746 3,9% 47.020.987 4,5% 46.221.237 5,9% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 992.833.774 88,3% 916.423.930 88,3% 668.952.000 85,4% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 132.906 0,0% 122.408 0,0% 185.174 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 8.463.159 0,8% 7.245.923 0,7% 5.476.122 0,7% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 223.284 0,0% 973.551 0,1% 3.033.669 0,4% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.045.273.869 93,0% 971.786.800 93,6% 723.868.202 92,5% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 80.446.503 7,2% 50.190.968 4,8% 50.777.151 6,5% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 248.994 0,0% 250.636 0,0% 249.988 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 557.436 0,0% 1.738.691 0,2% 1.549.798 0,2% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 456.436 0,0% 659.580 0,1% 534.114 0,1% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 1.359.198 0,1% 1.389.742 0,1% 2.588.113 0,3% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 83.068.567 7,4% 54.229.617 5,2% 55.699.165 7,1% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 1.128.343.741 100,4% 1.046.358.887 100,8% 779.568.867 99,6% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 1.124.007.693 100,0% 1.037.846.425 100,0% 782.881.120 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 1.073.280.277 95,5% 966.614.899 93,1% 719.729.151 91,9% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%

Όπως έχουν αναφέρει και άλλες φορές, στην ουσία, οι φορείς των μετοχικού τύπου Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ασκούν μία “παθητικού” τύπου διαχείριση, όπου δεν καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξει εκμετάλλευση των πολύ μεγάλων διακυμάνσεων που, τόσο συχνά, σημειώνει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Γι’ αυτό άλλωστε και, για τον κλάδο ως σύνολο, δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην απόδοσή του, σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, σχεδόν καθ’ όλο το διάστημα της δεκαετίας 2011-2020.
Κατά τα φαινόμενα, στο διάστημα αυτό, η όποια μικρή θετική διαφοροποίηση στην απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, οφείλεται περισσότερο στην επιλογή των μετοχών παρά στον παράγοντα της “επιλογής του κατάλληλου χρόνου” (timing). Όμως, έχει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, αποδειχθεί ότι, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε κάποιος, να είχε επιβιώσει στις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στη χρηματιστηριακή αγορά κατά την προηγούμενη δεκαετία, ήταν η εκμετάλλευση των διακυμάνσεων. Και αν το είχε επιχειρήσει αυτό, θα είχε πετύχει εξαιρετικές αποδόσεις, σημαντικά διαφοροποιημένες από τις αποδόσεις των άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων του κλάδου.  Η διαφοροποίηση αυτή, θα μπορούσε να είχε γίνει ακόμη και μέχρι του ποσοστού του 65% που επιτρέπει ο νόμος -που στην ουσία πρόκειται για έναν πολύ κακό (ευρωπαϊκής προέλευσης) νόμο, ο οποίος δημιουργήθηκε δεκαετίες πριν,  σε άλλες συνθήκες των αγορών και για τις “ώριμες” ευρωπαϊκές αγορές και όχι για μία αγορά όπως η ελληνική, η οποία πέρασε δια μέσου μίας δεκαετούς κρίσης.

Θα επαναλάβουμε, επειδή το θεωρούμε ως ιδιαίτερο σημαντικό, το συμπέρασμα μελέτης, που είχαμε δημοσιεύσει στο αφιέρωμά μας για τον κλάδο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, του τεύχους Νο 222 (Νοέμβριος 2020), των καθηγητών του ΕΚΠΑ κ.κ. Δρόσου Κουτσοκώστα και Σπύρου Παπαθανασίου, η οποία είχε δημοσιευθεί, κατά το 2017, στο περιοδικό “Managerial Finance” (Vol. 32, Issue 7, pp 812-827) με τίτλο: “Mutual Funds in Greece: Case Study of Domestic Equity Mutual Funds During Financial Crisis” (δείτε τη μελέτη εδώ). Στη μελέτη αυτή, μέσω στατιστικής ανάλυσης των αποδόσεων των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι δύο συγγραφείς κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα με μας: “Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, τα Αμοιβαία Κεφάλαια υστέρησαν της απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, κυρίως λόγω της αδυναμίας των διαχειριστών να πετύχουν σωστό “market timing”. Παράλληλα, η μελέτη αναφέρει ότι, “όταν οι επενδυτές τοποθετούν χρήματα στην ενεργό διαχείριση κεφαλαίων, αναμένουν ότι οι διαχειριστές όχι μόνο θα μπορούν να εντοπίζουν και να επιλέγουν υποτιμημένες μετοχές, αλλά και ότι θα μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές στην κεφαλαιαγορά και αντίστοιχα να αναδιαρθρώνουν τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται” (σελ. 2). Όμως, κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δε συμβαίνει.”

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: