Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Logismos: Ζημιές και πτώση τζίρου το 2020

Logismos: Ζημιές και πτώση τζίρου το 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Logismos: Ζημιές και πτώση τζίρου το 2020

H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2020, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.215 χιλ. ευρώ. σε σχέση με το 2019 που ήταν 2.563 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβανομένων των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων ανήλθαν σε 612,6 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2019 που ήταν 665,4 χιλ. ευρώ. παρουσιάζοντας μείωση 8%. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία 362,3 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 210,1 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία στη χρήση 2020 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις ποσού 159,2 χιλ. ευρώ έναντι 170,1 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η μείωση του κύκλου εργασιών του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 οφείλεται στις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, κυρίως λόγω αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων πελατών της Εταιρείας στο εξωτερικό. Παράλληλα, παρά τις αβέβαιες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη νέων σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.logismos.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text