Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 228 | ΠΛΑΙΣΙΟ: Χαμηλή κερδοφορία, παρά τη βελτίωση κατά το 2020

ΠΛΑΙΣΙΟ: Χαμηλή κερδοφορία, παρά τη βελτίωση κατά το 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΛΑΙΣΙΟ: Χαμηλή κερδοφορία, παρά τη βελτίωση κατά το 2020

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.

Χαμηλή κερδοφορία, παρά τη βελτίωση κατά το 2020

  • Αύξηση πωλήσεων κατά 11,8% ( η μεγαλύτερη αύξηση από το 2015)
  • Στην αύξηση πωλήσεων συνέβαλε ο τομέας των Η/Υ & Ψηφιακών Εφαρμογών
  • Το μικτό και το καθαρό περιθώριο κέρδους βαίνει μειούμενο την τελευταία πενταετία.
  • Η κερδοφορία της εταιρίας είναι χαμηλή
  • Η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 59,7%
  • Υψηλά ταμειακά διαθέσιμα στα € 58,5 εκατομμύρια
  • Η Διοίκηση θα προτείνει μέρισμα € 0,05 ανά μετοχή

Την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε βάθος πενταετίας, πέτυχε ο όμιλος Πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα του παρέμειναν κλειστά για το 30% των εργάσιμων ημερών του 2020. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 354,6 εκατομμύρια έναντι € 317,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11,8%. Σε βάθος πενταετίας οι πωλήσεις αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξηση 5,45%

Αναλύοντας του επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας, την μεγαλύτερη συμβολή στο σύνολο των πωλήσεων παραδοσιακά κατέχει ο τομέας των Η/Υ & Ψηφιακών Εφαρμογών (45,4% των συνολικών πωλήσεων), όπου σημειώθηκε αύξηση 15,6%. Τα Είδη Γραφείου, που αποτελούν το 28,9% των συνολικών πωλήσεων, σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 0,2%. Ο τομέας της Τηλεφωνίας, επίσης σημείωσε μικρή αύξηση της τάξεως του 1,5% και αποτελεί το 18,8% των συνολικών πωλήσεων. Τέλος, το νέο εγχείρημα του ομίλου, ο τομέας των Λευκών Συσκευών, παρουσίασε αύξηση 146,5%, και η συμμετοχή του στα συνολικά έσοδα έχει φθάσει το 6,9%, έναντι 3,1% το 2019 και 0,5% το 2017.
Δείτε τον πίνακα την αναδιάρθρωση πωλήσεων εδώ.

Μέσα στην αρνητική συγκυρία του covid, η εταιρία αντιμετώπισε την πρώτη πλήρη χρονιά λανσαρίσματος των λευκών συσκευών. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, γενικά, ο καταναλωτής, ενώ έχει συνηθίσει να αγοράζει υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη μέσω ίντερνετ, δεν έχει συνηθίσει να αγοράζει λευκές συσκευές μέσω αυτού του “καναλιού”. Άλλωστε, η συχνότητα αγοράς λευκών συσκευών είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις ηλεκτρονικές.
Όμως, κατά το 2020, οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να ψωνίσουν λευκές συσκευές on line. Αυτό, βοήθησε τις πωλήσεις της εταιρίας σ’ αυτά τα προϊόντα (α’ εξάμηνο: € 8,3 εκατ., β’ εξάμηνο: € 16,1 εκατ.), παρά το ότι, κατά το 2020, το σύνολο των πωλήσεων λευκών συσκευών σε όλη την αγορά, ήταν χαμηλό. Παράλληλα όμως -και αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό- οι ιδιαιτερότητες του έτους αυτού, βοήθησαν την εταιρία να προσαρμόσει καλύτερα την ευρύτερη στρατηγική πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, κάτι που ίσως να ανοίξει για την εταιρία, ένα “παράθυρο ευκαιρίας” στα επόμενα χρόνια.
Εν τούτοις, εξακολουθούμε να είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με το άνοιγμα της εταιρίας προς τις λευκές συσκευές.

Η παρουσία της εταιρίας στο εξωτερικό μένει στάσιμη, ενώ η διοίκηση προβληματίζεται για τις περαιτέρω, εκτός Ελλάδας, κινήσεις της. Δική μας εκτίμηση είναι ότι η δράση της εταιρίας στο εξωτερικό θα παραμείνει χαμηλή, με αρκετές πιθανότητες να εκφυλιστεί σε βάθος χρόνου. Άλλωστε, με δεδομένα τα προβλήματα ανταγωνισμού που υπάρχουν ήδη στην ελληνική αγορά, η εταιρία δεν θα ήθελε να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, ιδίως σε μία αγορά χαμηλής αγοραστικής δύναμης, που είναι η Βουλγαρία.

Μια σημαντική παρατήρηση για τα μεγέθη του ομίλου, είναι ότι το μικτο περιθώριο κέρδους ακολουθεί πτωτική πορεία καθώς παρατηρείται αύξηση στο κόστος πωληθέντων. Συγκεκριμένα, το 2020 διαμορφώθηκε στο 18,5% έναντι 20,3% το 2019. Να επισημάνουμε πως το 2015, ο όμιλος εμφάνιζε μικτό περιθώριο κέρδους 22,5%. Σε ερώτηση που έγινε για το μειωμένο μικτό περιθώριο κέρδους, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, η Διοίκηση απάντησε χαρακτηριστικά ότι “θα μάθουμε να ζούμε με χαμηλά μικτά περιθώρια κέρδους”. Η κα Βασιλάκου, για το 2020, επισημαίνει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους, μειώθηκε λόγω του μεγάλου όγκου παραδόσεων, καθώς συμπεριλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς στο κόστος παραγωγής γεγονός που αυξάνει το κόστος πωληθέντων, υπήρξαν υψηλές προβλέψεις απαξίωσης και το μείγμα των πωλήσεων στράφηκε στην τεχνολογία όπου εκεί υπάρχουν μικρά περιθώρια.

Σε γενικές γραμμές, επιβεβαιώνονται διαρκώς οι επιφυλάξεις που προβάλλουμε για την εταιρία εδώ και τρία χρόνια. Η ανάπτυξη της εταιρίας είναι χαμηλή, τα περιθώρια κέρδους της βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της ιστορίας της και ο ανταγωνισμός είναι οξύς. Η εταιρία βεβαίως διαθέτει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή και χρηματοοικονομική βάση και ένα πολύ καλό όνομα σε θέματα συνέπειας, όμως, ο μέτοχος απαιτεί ανάπτυξη, ικανοποιητικό μέρισμα και αύξηση της τιμής της μετοχής, κάτι που η εταιρία δυσκολεύεται να πετύχει.

Για το 2021 αναμένουμε οι πωλήσεις να φτάσουν μεταξύ € 400,0 και € 405,0 εκατομμυρίων, ενώ αναμένεται μικρή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους στο 0,92%. Τα καθαρά κέρδη, εκτιμούμε ότι θα κυμανθούν γύρω από τα € 3,7 εκατομμύρια.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ, την οικονομική έκθεση εδώ, την οικονομική παρουσίαση εδώ και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας εδώ.


Σημαντικά σημεία στην οικονομική κατάσταση

Η Εταιρεία, στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 16 Φεβρουαρίου 2015  σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που είχε συνάψει με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα  (1) ακόμη έτος και  ειδικότερα μέχρι την 1η Μαρτίου. (σελ 6)

Εταιρεία,  στις  22  Απριλίου  2020,  ενημέρωσε  το  επενδυτικό  κοινό  ότι  σε  εφαρμογή  των  αποφάσεων  της  ετήσιας  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  23ης  Μαΐου  2019  και  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  21ης  Απριλίου  2020,  ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ’ ανώτατο όριο 2.207.567 ιδίων μετοχών, με εύρος  τιμών αγοράς ανά μετοχή τα 2,50 Ευρώ (κατώτατο όριο) και τα 7,00 Ευρώ (ανώτατο όριο) και με ημερομηνία λήξης του ως άνω  Προγράμματος την 23η Μαΐου 2021. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  (σελ 6)

Η Εταιρεία, στις 29 Ιουνίου 2020, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  αυτής,  την  26η  Ιουνίου  2020  προέβη  στην  υπογραφή  Σύμβασης  Κάλυψης  Κοινού  Ομολογιακού  Δανείου  μέσω  ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής  αξίας έξι εκατομμυρίων Ευρώ (6.000.000,00 €) και διάρκειας έξι (6) ετών, με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία  με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε  η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (σελ 10)

Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει συνεργασία με αρκετούς Έλληνες και Κινέζους προμηθευτές και δευτερευόντως με προμηθευτές  από  άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες,  Τουρκία  και  ΗΠΑ,  και  λαμβανομένης  υπόψιν  της  επαναφοράς  σε  μεγάλο  βαθμό  (>80%)  των  γραμμών παραγωγής στην Κίνα ήδη κατά τη διάρκεια του πρώτου lock‐down στην Ελλάδα, ο ανεφοδιασμός της επηρεάστηκε σε  περιορισμένο και μόνο βαθμό και για μικρό χρονικό διάστημα εντός του έτους. Επίσης, κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας  στην Κίνα, η Εταιρεία δεν ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις προϊόντων λόγω του σύγχρονου κέντρου διανομής της στη  Μαγούλα και του νέου κέντρου στη Μάνδρα, όπου η δυνατότητα αποθεματοποίησης είναι ιδιαίτερα αυξημένη. (σελ 14)

Η μητρική Εταιρεία διαθέτει καταστήματα μόνο στην Ελλάδα, ο δε αριθμός τους αυξήθηκε στα είκοσι τέσσερα (24) το 2019,  μετά  την προσθήκη  του καταστήματος  της Πέτρου Ράλλη. Σε γεωγραφικό επίπεδο,  τα καταστήματα είναι εγκατεστημένα στους  νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Λάρισας και Αχαΐας. Η Plaisio Computers JSC διαθέτει κατάστημα στη Σόφια  Βουλγαρίας.  (σελ 32)

Στην σελ 33,  παρατίθενται  ορισμένες  γενικές  πληροφορίες  σχετικά  με  το  μοντέλο  επιχειρηματικής  δράσης  που  έχει  υιοθετηθεί  από  την  Εταιρεία  για  την  ανάπτυξη  των  δραστηριοτήτων  της,  δηλαδή  της  λογικής  με  την  οποία  η  επιχείρηση  δημιουργεί, παρέχει και προσλαμβάνει αξία και κέρδος
Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text