Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Alpha Bank: Υπόσχεται θέση... οδηγού για το Ταμείο Ανάκαμψης

Alpha Bank: Υπόσχεται θέση... οδηγού για το Ταμείο Ανάκαμψης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Alpha Bank: Υπόσχεται θέση... οδηγού για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε θέση… οδηγού υπόσχεται στους μετόχους της να μπει η Alpha Bank στο ράλι επενδύσεων που εκτιμάται ότι θα φέρουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας ως στόχο καθαρές νέες εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, την περίοδο 2021-24.

Η Ελλάδα είναι μακράν ο μεγαλύτερος καθαρός δικαιούχος από το Ταμείο, με την Τράπεζα της Ελλάδος να εκτιμά ότι η απορρόφηση των πόρων θα αυξήσει κατά 7% το ΑΕΠ της χώρας έως το 2026, δημιουργώντας 180 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, μέσω αύξησης κατά 20% στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, παράλληλα με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις.

Οι νέες καθαρές εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο, αναμένεται να φθάσουν στα 24 δισ. ευρώ την τετραετία 2021-24 και στα 33 δισ. ευρώ στην εξαετία 2021-26.

Από την παραπάνω «πίτα», η Alpha επιδιώκει να πάρει καθαρές νέες εκταμιεύσεις 5,1 δισ. ευρώ έως το 2024 και περίπου 7 δισ. ευρώ έως το 2026, διαχειριζόμενη περίπου το 18% των συνολικών πόρων του Ταμείου. Τα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 24,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 από 17 δισ. ευρώ στις 31/12/2020.

Επιπρόσθετα, επιδιώκει να αυξήσει, το ίδιο διάστημα, κατά 1,7 δισ. ευρώ τις χορηγήσεις της σε ναυτιλιακά δάνεια και κατά 1,3 δισ. ευρώ σε  στεγαστικά στην Ελλάδα. Οι καθαρές νέες εκταμιεύσεις δανείων 8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα κατά την τετραετία 2021-24 θα διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς της Alpha στο 25%, παρά την είσοδο ξένων τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να χρηματοδοτήσουν κάποιες από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, η θυγατρική της στη Ρουμανία (Alpha Βank Romania) αναμένεται, το ίδιο διάστημα, να αυξήσει το υπόλοιπο των χορηγήσεών της κατά 2 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 4,5 δισ. ευρώ.

Η υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου κατά 750 με 800 εκατ. ευρώ αποτελεί κομβικό μέρος του παραπάνω σχεδιασμού καθώς η εξαρχής εξασφάλιση κεφαλαίου ανάπτυξης θα επιτρέψει στην τράπεζα, σύμφωνα με τη διοίκησή της, να επιτύχει νωρίτερα στόχους κερδοφορίας και θα παράσχει την αναγκαία ευελιξία για δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας.

Η Alpha επιδιώκει να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTVE) της τάξης του 7% το 2022, η οποία θα ανέβει στο 9% το 2023 και στο 10% το 2024, για την εν Ελλάδι δραστηριότητα. Οι παραπάνω στόχοι δείχνουν συντηρητικοί, σύμφωνα με μέρος της αγοράς, πρέπει, όμως, να συνυπολογισθεί ότι συνδυάζονται με αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων. Το Fully Loaded CET 1 ratio από 12,4% στο τέλος του 2022 ανεβαίνει σε 15,6% στο τέλος του 2024, επίπεδο υψηλό για τα τωρινά ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα έρθει κατά περίπου 4% από τη μείωση των προβλέψεων, λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού και την επακόλουθη υποχώρηση του cost of risk στις 80 μ.β. (2022) και εν συνεχεία στις 60 μ.β. (2024). Άλλο ένα περίπου 3% θα έρθει από την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη «φιλόδοξη» βελτίωση των εσόδων από προμήθειες, την οποία προβλέπει το πλάνο.

Νέες τιτλοποιήσεις/πωλήσεις NPEs 8,1 δισ. ευρώ

Η Alpha ετοιμάζεται να «τρέξει» νέες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 8,1 δισ. ευρώ, έως το τέλος του 2022. Η λογιστική ζημιά από τις νέες κινήσεις εξυγίανσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε μόλις 1,1 δισ. ευρώ καθώς πήρε μέρος της ζημιάς στο Δ' τρίμηνο του 2020.

Ο όμιλος αποφάσισε να διευρύνει την περίμετρο της τιτλοποίησης Cosmos, η οποία, πλέον, περιλαμβάνει εγχώρια δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ πριν. Το 50% των δανείων του χαρτοφυλακίου είναι στεγαστικά, το 21% καταναλωτικά, το 11% λιανικής και το υπόλοιπο 18% επιχειρηματικά. Η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, ενώ Alpha θα αιτηθεί την ένταξη των senior notes τίτλων στον Ηρακλή ΙΙ.

Επίσης διευρύνεται κατά 0,4 δισ. ευρώ η περίμετρος του προς πώληση χαρτοφυλακίου με εγχώρια καταναλωτικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ (project Orbit). Το 84% του χαρτοφυλακίου είναι καταναλωτικά δάνεια, το 12% δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και το 4% στεγαστικά. Η υπογραφή SPA αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς.

Κατά 1,8 δισ. ευρώ διευρύνεται η περίμετρος του project Sky, το οποίο, πλέον, περιλαμβάνει δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το συντριπτικό μέρος των κυπριακών NPEs του ομίλου (σ.σ. θα μείνουν NPEs της τάξης των 200 εκατ. ευρώ). Το 53% του χαρτοφυλακίου είναι στεγαστικά, το 35% εταιρικά, το 6% καταναλωτικά και το 7% δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α' εξαμήνου του 2022.

Επίσης, η Alpha θα τιτλοποιήσει κοινοπρακτικά δάνεια, τη διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει, από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, στην doValue. Πρόκειται για το project Solar με επιχειρηματικά δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του α' εξαμήνου του 2022.

Τέλος, προβλέπονται πρόσθετες πωλήσεις μικρών χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων επιχειρηματικών δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 700 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του α' εξαμήνου της επόμενης χρονιάς.

Τα NPEs αναμένεται να αυξηθούν κατά 600 εκατ. ευρώ φέτος, λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας (800 εκατ. ευρώ τα νέα NPEs) και να μειωθούν κατά 900 εκατ. ευρώ το 2022 από οργανικές δράσεις. Έτσι, στο τέλος του 2022, μετά και τις προαναφερόμενες τιτλοποιήσεις/πωλήσεις, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,9 δισ. ευρώ (7% NPE ratio, 5% NPL ratio).

Το 2023 θα μειωθούν περαιτέρω κατά 1 δισ. ευρώ, μέσω οργανικών δράσεων και το 2024 κατά 0,8 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2024, τα NPEs προβλέπεται να υποχωρήσουν στο 1,1 δισ. ευρώ  (NPE ratio 2%). Το cost of risk θα πέσει σε περίπου 80 μονάδες βάσης στο τέλος του 2022 και εν συνεχεία θα αποκλιμακωθεί ήπια προς τις 60 μονάδες βάσης το 2024.

Πώληση POS και της θυγατρικής στην Αλβανία

Η Alpha βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ιταλικό όμιλο Nexi, για τη σύναψη joint venture στον τομέα εκκαθάρισης συναλλαγών από POS. Πρόκειται για το project «Προμηθεύς», το οποίο αναμένεται να υπογραφεί στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Η άμεση (κεφαλαιακό κέρδος) και έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση εκτιμάται από αναλυτές σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των ακινήτων, η τράπεζα διερευνά τις δυνατότητες σύναψης στρατηγικής συνεργασίας με διεθνή όμιλο που δραστηριοποιείται στο real estate. Το joint venture αναμένεται να υπογραφεί ως το τέλος της φετινής χρονιάς και θα προκύψει όφελος, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο κεφαλαίων καθώς θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Alpha ετοιμάζεται να πωλήσει τη θυγατρική της στην Αλβανία, αποχωρώντας από τη συγκεκριμένη αγορά. Κίνηση που θα μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 400 εκατ. ευρώ.  Το ενεργητικό της Alpha Βank Albania ανερχόταν στο τέλος του 2020 σε 624,7 εκατ. ευρώ. Το 100% της Alpha Βank Albania μεταβιβάστηκε από την Alpha Βank στην Alpha Διεθνών Συμμετοχών, τον περασμένο Ιανουάριο, στη λογιστική της αξία (66,94 εκατ. ευρώ).

Τέλος, ετοιμάζεται να πωλήσει το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από χορηγήσεις του υποκαταστήματος, που διατηρούσε στο Λονδίνο. Από ενδεχόμενη πώληση, θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση του ομίλου να αποχωρήσει από αγορές ήσσονος σημασίας συνοδεύεται από τη βούληση να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά της Ρουμανίας, η οποία αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, με τον τραπεζικό κλάδο να «καρπώνεται» ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Η Alpha Βank Romania κατέχει μερίδιο αγοράς 4,4% και αποτελεί την 6η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Το πλάνο της Alpha προβλέπει ότι οι καθαρές χορηγήσεις της θα αυξηθούν κατά 2 δισ. ευρώ ως το 2024, φθάνοντας στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ το κατανεμημένο κεφάλαιο θα ανέλθει σε 600 εκατ. ευρώ από 400 εκατ. ευρώ σήμερα, πιθανώς και μέσω μικρής αύξησης κεφαλαίου.

Τα λειτουργικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 240 εκατ. ευρώ το 2024 και τα κέρδη τα 60 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ το 2020. H απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ξεπεράσει το 11%, συνεισφέροντας το 10% των καθαρών κερδών του ομίλου.

 

Πηγή: euro2day.gr

Χρήστος Κίτσιος

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text