Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda

Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548 / 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων», καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.

6. Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.

8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.

9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/ και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text