Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Δάιος Πλαστικά: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Δάιος Πλαστικά: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Δάιος Πλαστικά: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 9η Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Βέροιας – Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
 2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
 4. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών
 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για την εταιρική χρήση 2020, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2021 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).
 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
 7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2020.
 8. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
 9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (άρθρου 3 ν.4706/2020).
 10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
 11. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
 12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Συνεχίστε να διαβάζετε εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text