Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Ευρωσύμβουλοι: Εκθεση διοικητικού συμβουλίου.

Ευρωσύμβουλοι: Εκθεση διοικητικού συμβουλίου.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ευρωσύμβουλοι: Εκθεση διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11) και ΓΕΜΗ 57659404000 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 8.6.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 19.6.2017.

Την 8.6.2021 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 30.6.2021, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης (0,30€) τριάντα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 31.10.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.») από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (799/31.10.2017 Συνεδρίαση), αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 729.450,22€ (αφαιρουμένου του ποσού των 21.115,28€ για έξοδα έκδοσης).  Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 87,04%.

Εκδόθηκαν 2.501.885  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19.12.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 1.12.2017.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2018.

 

Συνεχίστε εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text