Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | ΟΤΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,68/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

ΟΤΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,68/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΟΤΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,68/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 69η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 82,8% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2020 (1/1/2020- 31/12/2020) (Εταιρικές και Ενοποιημένες), που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης αποφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή1 . Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:

 

  • Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
  • Το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας ‶ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ″ για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
  • Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες αυτού και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020, τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 καθώς και την καταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.
  • Την έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
  • Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
  • Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2021 έως 31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
  • Την έγκριση της ακύρωσης 3.469.500 ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €9.818.685,00 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text