Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 229 | MOTOR OIL 2020: Ένα έτος διαχείρισης κρίσεων - 2021: Έτος βελτίωσης των αποτελεσμάτων

MOTOR OIL 2020: Ένα έτος διαχείρισης κρίσεων - 2021: Έτος βελτίωσης των αποτελεσμάτων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
MOTOR OIL 2020: Ένα έτος διαχείρισης κρίσεων - 2021: Έτος βελτίωσης των αποτελεσμάτων

 

 

 

MOTOR OIL

 

2020: Ένα έτος διαχείρισης κρίσεων - 2021: Έτος βελτίωσης των αποτελεσμάτων

 

Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 2020 οι εταιρίες διύλισης αργού πραγματοποίησαν τις δραστηριότητές τους σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης με χαμηλές τιμές πρώτης ύλης και προϊόντων διύλισης, εξαιτίας της πρωτοφανούς πτώσης της ζήτησης λόγω των επαναλαμβανόμενων lockdown για τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19, και συμπιεσμένα περιθώρια διύλισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγχώρια ζήτηση προϊόντων πετρελαίου υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον των 25 τελευταίων ετών.

 

Κατά το 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 6,1 δισεκατομμύρια έναντι € 9,4 δισ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,7%. Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 37,1%, η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,1%. Το μικτό περιθώριο κέρδους, διαμορφώθηκε στο 4,4% (έναντι 6,9%), και αποτελεί το χαμηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους που έχει σημειωθεί από το 2015.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο όμιλος “έσπασε το φράγμα” των € 6,0 δισ. πωλήσεων, το 2010 (€ 6,2 δισ.), ενώ ξανά βρέθηκε πάλι σε αυτό το επίπεδο το 2016 (€ 6,3 δισ.)

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), διαμορφώθηκε στα € 86,4 εκατ. έναντι € 473,9 εκατ. σημειώνοντας πτώση 81,5%, με την συνολική αρνητική αποτίμηση των αποθεμάτων, σε ευρώ, να εκτιμάται στα € 245,0 εκατ. για τα τον όμιλο.

Οι ζημίες του ομίλου, για την χρήση 2020, έφθασαν τα € 112,3 εκατ. έναντι κερδών € 221,3 εκατ. το 2019. Τελευταία φορά, ο όμιλος, είχε εμφανίσει ζημιές το 2014 (€ 83,2 εκατ).

Για την χρήση του 2020, δεν θα προταθεί διανομή μερίσματος, γεγονός που είχε ξανασυμβεί πάλι το 2014.

 

Δείτε παρακάτω τον πίνακα οικονομικών και χρηματιστηριακών στοιχείων της Motor Oil

 

Πίνακας Οικονομικών και Χρηματιστηριακών Στοιχείων - Motor Oil

Πωλήσεις
(€ εκατ.)
Μεταβ.
(%)
Κέρδη μ.φ.
(€ '000)
Μεταβ.
(%)
Πωλήσεις προς
Κεφαλ/ση
Τιμή τέλους έτους (€) Αριθμός Μετοχών Κεφαλαιοποίηση (€ εκατ.) Μεταβ. κεφαλ/σης Σχέση
Ρ/Ε
Διανομές (μέρισμα κλπ) Μερισματική απόδοση
2020 6.120 -34,7% -109,5 - 0,5% 11,80 110.782.980 1.307,2 -42,8% -11,94 88,7 6,8%
2019 9.373 -1,3% 221,3 -13,1% 0,4% 20,62 110.782.980 2.284,3 -1,8% 10,32 38,8 1,7%
2018 9.492 21,0% 254,7 -18,8% 0,4% 21,00 110.782.980 2.326,4 11,8% 9,13 144,0 6,2%
2017 7.843 23,4% 313,6 5,3% 0,4% 18,78 110.782.980 2.080,5 43,4% 6,64 144,0 6,9%
2016 6.357 -10,0% 297,8 45,3% 0,4% 13,10 110.782.980 1.451,3 31,7% 4,87 99,7 6,9%
2015 7.060 -22,0% 205,0 - 0,6% 9,95 110.782.980 1.102,3 53,1% 5,38 72,0 6,5%
2014 9.050 -2,5% -83,2 - 1,3% 6,50 110.782.980 720,1 -20,9% -8,66 0,0 -
2013 9.282 -4,1% -4,5 - 1,0% 8,22 110.782.980 910,6 -1,0% -200,27 22,2 2,4%
2012 9.682 10,8% 78,2 -45,3% 1,1% 8,30 110.782.980 919,5 40,2% 11,76 33,2 3,6%
2011 8.739 41,3% 143,0 9,1% 1,3% 5,92 110.782.980 655,8 -21,1% 4,59 44,3 6,8%
2010 6.184 57,0% 131,1 21,4% 0,7% 7,50 110.782.980 830,9 -29,5% 6,34 27,7 3,3%
2009 3.939 -28,5% 108,0 37,7% 0,3% 10,64 110.782.980 1.178,7 39,3% 10,92 77,5 6,6%
2008 5.505 35,3% 78,4 -47,7% 0,7% 7,64 110.782.980 846,4 -51,6% 10,79 66,5 7,9%
2007 4.070 2,3% 149,9 17,5% 0,2% 15,80 110.782.980 1.750,4 -19,1% 11,68 132,9 7,6%
2006 3.977 22,8% 127,6 -3,1% 0,2% 19,52 110.782.980 2.162,5 -1,7% 16,95 127,4 5,9%
2005 3.237 67,1% 131,6 10,3% 0,1% 19,86 110.782.980 2.200,1 97,4% 16,71 121,9 5,5%
2004 1.937
119,4
0,2% 10,06 110.782.980 1.114,5
9,33 94,2 8,4%
Σημειώσεις: Οι πωλήσεις και τα κέρδη μετά φόρων, αναφέρονται στην χρονία που δημοσιεύθηκαν. Δεν έχουμε προβεί σε αναμορφώσεις
 

Όπως κάθε εταιρία, που η δραστηριότητα της, ρυπαίνει το περιβάλλον (π.χ. ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ), έτσι και η ΜΟΗ, ξεκινά την ενεργειακή της μετάβαση τόσο για να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα όσο και να μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 4 πυλώνες: α) Συνεχή συντήρηση του Διυλιστηρίου και βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. β) Σχεδιασμός και υλοποίηση, πρατηρίων καυσίμου που θα περιλαμβάνουν συμπιεσμένο φυσικό αέριο και αργότερα διανομή υδρογόνου. γ) Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. δ) Ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα.

Βέβαια αυτές είναι διαδικασίες, που τις περιμέναμε ότι θα συμβούν ήδη από πέρσι. Η μετάβαση για αυτές τις εταιρίες είναι μονόδρομος αν θέλουν να επιβιώσουν και να αποκτήσουν κέρδη. Δείτε εδώ και εδώ άρθρο μας επί του θέματος.

 

Όσον αφορά την κερδοφορία της Motor Oil, αξίζει να αναφέρουμε τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν καθώς αξίζει να διαβάσουμε και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σαν εταιρία (σελ 32 - 38 της οικονομικής έκθεσης). Η κερδοφορία του ομίλου, εξαρτάται κυρίως από την συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (εδώ), την διεθνή ζήτηση και τις τιμές των πρώτων υλών (τιμές αργού - εδώ) κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Όπως αναφέρεται και στην οικονομική έκθεση, η εταιρία προς αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική της την τήρησή τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε μεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, εκφραζόμενα σε δολάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα στα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρίας.Η εταιρία φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα. Για τη χρήση 2020, ο όμιλος είχε στη κατοχή του στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα ύψους 489,3 εκατ. USD και υποχρεώσεις 445,8 εκατ. USD. Λαμβάνοντας μια μέση διακύμανση της ισοτιμίας Δολάριο/Ευρώ ίση με 5%, τα πιθανά κέρδη/ζημίες από την έκθεση του ομίλου σε Ξένο νόμισμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Δειτε εδώ πίνακα με τις μέσες τιμές EUR/USD, ανά έτος από το 1999, μέχρι σήμερα, καθώς και μέσες τιμές τριετίας.

Όσον αφορά τις τιμές αργού και την ζήτηση, συγκεκριμένα κατά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020 ο σημαντικός περιορισμός των μετακινήσεων και ταξιδίων σε παγκόσμια κλίμακα και η άνευ προηγουμένου πτώση της παγκόσμιας ζήτησης για καύσιμα, οδήγησε σε μείωση της ζήτησης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων. Η υπέρβαση της προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση αργού πετρελαίου σε κλίμακα μεγαλύτερη των διαθεσίμων αποθηκευτικών δυνατοτήτων, προκάλεσε την απότομη και βαθιά πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου - χαρακτηριστική ήταν η πτώση των συμβολαίων του αργού πετρελαίου την 1/3/2020 στα 22,7 δολάρια -, στην οποία οι τιμές των προϊόντων καυσίμου δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν άμεσα.

 

Οι κίνδυνοι για την εταιρία θα είναι πάντα οι ίδιοι και αυτοί θα είναι οι παράγοντες που θα καθορίζουν την κερδοφορία της. Στην τελευταία έκθεση της Goldman Sach για τον κλάδο της διύλισης, ο οίκος επισημαίνει πως η Motor Oil είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης. Έτσι εκτιμάται ότι η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών θα κινηθεί στο 11% σε μέσο όρο το 2021 / 2022. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της κερδοφορίας που αναμένεται για το ίδιο διάστημα, θα μεταφραστεί σε μια σταδιακή αύξηση των μερισμάτων: προβλέπεται ότι το μέρισμα ανά μετοχή της Motor Oil θα κινηθεί στα 0,9 με 1,1 ευρώ το 2021-2022, πράγμα που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 8% σε μέσο όρο που είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των διυλιστηρίων στην περιοχή CEEMEA. (Δείτε εδώ).

Έχοντας διατηρήσει αρνητική σύσταση και άποψη για τη μετοχή της εταιρίας μέχρι πρόσφατα, τη μεταβάλλουμε σε θετική, καθώς αναμένουμε βελτίωση των επιδόσεών της κατά την επόμενη διετία.

 

Τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου αναμένονται την 16/6/2021.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text