Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από  22   Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται  οι  Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση  που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020- 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N. 4548/2018.

8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eπιτροπής Eλέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4  του Ν. 4706/2020.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110  του Ν. 4548/2018.

12. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3  του Ν. 4706/2020.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text