Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΟΛΘ:Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021

ΟΛΘ:Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΟΛΘ:Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.091.007 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 300 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

3. Οι μέτοχοι ενημερωθήκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020). 4. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text