Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | Εταιρικές Πράξεις

Εταιρικές Πράξεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές Πράξεις

Από την 11η Ιουνίου 2021, έως την 9η Ιουλίου 2021, δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.


ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε: Από 14/6/2021, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία €0,04 (από €1,03) ανά μετοχή. (εδώ)

COCA COLA HBC: Από 14/6/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 111.501 νέες  μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Το νέο σύνολο μετοχών ανέρχεται σε 370.624.098 μετοχές. (εδώ)

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Στις 15/6/2021, αποκόπηκε το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,01050 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,0099 ανά μετοχή).(εδώ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε: Από 16/6/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,057 ανά μετοχή). (εδώ)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Ε.: Από 16/6/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση  οι 18.750.000 νέες μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Το νέο σύνολο μετοχών ανέρχεται σε 90.167.100 μετοχές. (εδώ)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS: Στις 22/6/2021, αποκόπηκε το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,05 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,0475 ανά μετοχή). (εδώ)

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στις 23/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,30 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,285 ανά μετοχή). (εδώ)

TITAN CEMENT INTERNATIONAL: Στις 23/6/2021, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται οι 4.122.393 ίδιες μετοχές. Το σύνολο των μετοχών ανέρχεται σε 78.325.475. (εδώ)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε: Στις 24/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,3779 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,3590 ανά μετοχή). (εδώ)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 25/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,1080 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,1026 ανά μετοχή).(εδώ)

ΟΤΕ: Στις 25/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, € 0,6878 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: € 0,6534 ανά μετοχή). (εδώ)

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε: Από 28/6/2021, εισάγονται οι 1.524.000 νέες μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 3.048.000 μετοχές. (εδώ)

ΕΥΑΘ: Από 28/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,223 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,21185 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Από 28/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,08 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,076 ανά μετοχή).(εδώ)

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Από 29/06/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €1,7807 ανά μετοχή (καθαρό ποσό) (εδώ)

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Από 29/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεων 2019 - 2020, €0,02004 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,0190 ανά μετοχή). (εδώ)

ΟΛΘ: Από 30/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €1,42 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €1,349 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΥΔΑΠ: Από 30/6/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,24 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,228 ανά μετοχή) (εδώ)

INFORM ΛΥΚΟΣ: Από 1/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,038 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε: Από 1/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 28.561.077 νέων μετοχών, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε μία 10 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,38. (εδώ)

ALPHA TRUST: Από 2/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,1557819811 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, (καθαρό ποσό: €0,1479928820 ανά μετοχή). (εδώ)

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ:Από 05/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020,€9,4 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό €8,93 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Από 05/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,1 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό €0,095 ανά μετοχή). (εδώ)

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Από 05/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,1703 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό € 0,1615 ευρώ ανά μετοχή). (εδώ)

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: Από 05/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020,  €0,12 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό €0,114 ανά μετοχή) . (εδώ)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.: "Από 06/7/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση τα 31.734.530 δικαιώματα συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ, διαπραγματεύσιμα από 06/7/2021 έως και 14/7/2021, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος € 0,0002 Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 06/7/2021 έως και 19/7/2021." (εδώ)

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Από 06/7/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση  τα 28.578 νέα μερίδια του ΔΑΚ, τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Το νέο σύνολο ανέρχεται σε 882.175 μερίδια. (εδώ)

SPACE HELLAS: Από 08/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, € 0,0803 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: € 0,0763ανά μετοχή). (εδώ)

BYTE COMPUTER: Από 08/7/2021, οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,0320 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος (καθαρό ποσό: €0,0304 ανά μετοχή). (εδώ)

COCA COLA HBC: Από 08/7/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες  χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,64 ανά μετοχή. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text