Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | Μετοχές χωρίς καθημερινές συναλλαγές

Μετοχές χωρίς καθημερινές συναλλαγές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μετοχές χωρίς καθημερινές συναλλαγές

Μετοχές χωρίς καθημερινές συναλλαγές

Από τις 159 μετοχές (που ανήκουν σε 153 εισηγμένες εταιρίες) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, μόλις οι 73 πραγματοποίησαν συναλλαγές σε κάθε συνεδρίαση, από τις 125 συνεδριάσεις της περιόδου από 2 Ιανουαρίου έως και 8 Ιουλίου 2021. Το ποσοστό αυτό είναι μόλις το 45,9% και είναι εξαιρετικά χαμηλό, καίτοι ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά το ίδιο διάστημα, 38 μετοχές πραγματοποίησαν συναλλαγές κατά το 80% έως 99% των συνεδριάσεων, 21 μετοχές κατά το 50% έως 79% των συνεδριάσεων και 19 μετοχές, πραγματοποίησαν συναλλαγές μόλις από το 0% έως το 49% των συνεδριάσεων. Παράλληλα, υπάρχουν και 9 μετοχές που, καθόλη τη διάρκεια από την αρχή του έτους, βρίσκονταν σε κατάσταση “αναστολής διαπραγμάτευσης”, οπότε δεν πραγματοποίησαν καθόλου συναλλαγές.

Δείτε εδώτον πίνακα με τον αριθμό ημερών που, κάθε εισηγμένη μετοχή, πραγματοποίησε συναλλαγές. Ο πίνακας αυτός, βρίσκεται στο ίδιο αρχείο με άλλα στατιστικά στοιχεία επί τιμών και συναλλαγών και ενημερώνεται καθημερινά.

Ας μη νομίσουμε ότι, η απουσία καθημερινών συναλλαγών για τις μετοχές είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Αντίστοιχες καταστάσεις έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια πολλών περιόδων της χρηματιστηριακής αγοράς, κυρίως δε των περιόδων στασιμότητάς της. Το φαινόμενο της απουσίας καθημερινών συναλλαγών για πολλές μετοχές, είχε μειωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 1994 - 2010, οπότε και το ενδιαφέρον για τη χρηματιστηριακή αγορά ήταν αυξημένο και το σύνολο των συναλλαγών σημαντικά υψηλότερο.
Είναι “φρόνιμο” για έναν επενδυτή να ασχολείται με μετοχές που δεν πραγματοποιούν συναλλαγές σε καθημερινή βάση;
Συνήθως, οι μετοχές αυτές, πέραν από το ότι δεν πραγματοποιούν συναλλαγές καθημερινά, ακόμη και όταν πραγματοποιούν, αυτές είναι σε μικρό αριθμό τεμαχίων και πράξεων. Έτσι, ο επενδυτής που ασχολείται με τις μετοχές αυτές, μπορεί να συναντήσει προβλήματα, τόσο για να αγοράσει τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί, όσο κυρίως να τις πουλήσει -η πώληση μετοχών χαμηλής εμπορευσιμότητας, σε κρίσιμες και πτωτικές μέρες, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Παράλληλα, οι μετοχές αυτές συνήθως έχουν πολύ μεγαλύτερη διακύμανση στην τιμή τους, κάτι που, μπορεί να είναι ευχάριστο στην ανοδική αγορά, όμως είναι πολύ δυσάρεστο όταν κάποιος θέλει να πουλήσει σε μία μέρα που, στην αγορά, επικρατούν πτωτικές τάσεις και φόβος.
Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι, οι μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας, συνήθως έχουν μικρότερη διασπορά (δηλαδή, κατέχονται από μικρό αριθμό μετόχων), ενώ μεγάλο ποσοστό τους συνήθως διακρατείται από τους βασικούς μετόχους. Γι’ αυτό άλλωστε είναι και πιο εύκολα “χειραγωγήσιμες”, τόσο σε πτωτικές, όσο -κυρίως- σε ανοδικές φάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, από την 30η Ιανουαρίου 2017 (εδώ), κατηγοριοποιεί πλέον τις εισηγμένες μετοχές, με βάση την εμπορευσιμότητά τους -κάτι που κατά την άποψή μας είναι λάθος, όμως, καθώς ο μικρός αριθμός εισηγμένων εταιριών δεν επιτρέπει την εύκολη κατηγοριοποίηση ανά κλάδο, τελικά συνιστά μια λύση.
Ως βασικά κριτήρια ένταξης των μετοχών της Κύριας Αγοράς σε “Ζώνες Συναλλακτικής Δραστηριότητας, ορίστηκαν: α) η συμμετοχή στην σύνθεση του δείκτη FTSE Large Cap, β) η μέση ημερήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα (velocity) και γ) ο μέσος ημερήσιος αριθμός πράξεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, οι μετοχές με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα διακρίθηκαν στις παρακάτω Ζώνες Συναλλακτικής Δραστηριότητας (ΖΣΔ):
1) Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας, όταν η μετοχή ανήκει στη σύνθεση του δείκτη FTSE Large Cap, ή είναι εισηγμένη δευτερογενώς στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ, ή η μετοχή κατέχει συγχρόνως: “μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα” μεγαλύτερη από 0,05% και μέσο ημερήσιο αριθμό πράξεων μεγαλύτερο από 200. 2) Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας, όταν η μετοχή δεν ανήκει στην υψηλή κατηγορία και έχει “μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα” μεγαλύτερη από 0,01% 3) Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας, όταν δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω Κατηγορίες και έχει “μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα” μικρότερη ή ίση από 0,01%.
Με βάση τη ζώνη συναλλακτικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν, οι μετοχές αναφέρονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (εδώ).

Δείτε (εδώ), την εξέλιξη της κατηγοριοποίησης των εισηγμένων μετοχών, κατά το τελευταίο 12μηνο, με βάση την εμπορευσιμότητά τους. Δείτε εδώ, πλήρη στατιστικά στοιχεία συναλλαγών (τιμή, όγκο, αξία) για το σύνολο των μετοχών.


Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text