Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | PRODEA INVESTMENTS: Σταδιακή αλλαγή στον προσανατολισμό του χαρτοφυλακίου - Επιστροφή κεφαλαίου

PRODEA INVESTMENTS: Σταδιακή αλλαγή στον προσανατολισμό του χαρτοφυλακίου - Επιστροφή κεφαλαίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
PRODEA INVESTMENTS: Σταδιακή αλλαγή στον προσανατολισμό του χαρτοφυλακίου - Επιστροφή κεφαλαίου

 

 

PRODEA INVESTMENTS

 

Σταδιακή αλλαγή στον προσανατολισμό του χαρτοφυλακίου - Επιστροφή κεφαλαίου

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της Prodea, που πραγματοποιήθηκε την 6/7/2021, εγκρίθηκε το μοναδικό θέμα, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 74.093.414, με μείωση της ονομαστικής αξίας από € 3,00 σε € 2,71 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου, € 0,29 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

 

Όσον αφορά το μέρισμα, να επισημάνουμε ότι έχει διανεμηθεί ήδη προμέρισμα ύψους € 0,14 ανά μετοχή (απόφαση, της 30/11/2020, του ΔΣ) και το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στα € 0,212 ανά μετοχή.

 

Η Διοίκηση προχώρησε στην επιστροφή κεφαλαίου καθώς διασαφηνίζει πως η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δεν θα εκτροχιάσει καθόλου το επενδυτικό της πρόγραμμα και τα κεφάλαια αυτά, αν κρατηθούν δεν θα έχουν καμία αξία.

 

Παράλληλα, η εταιρία, την 2/7/2021, ανακοίνωσε την έκδοση “πράσινου” κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 300,0 εκατομμύρια, ελάχιστο ποσό τα € 250,0 εκατ. και διάρκεια 7 έτη (εδώ). Την 9/7/2021, η Prodea έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση και δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα (εδώ).

 

Η εταιρία προχώρησε στην έκδοση του για να καρπωθεί το χαμηλό επιτοκιακό περιβάλλον που υπάρχει αυτή την στιγμή και τους ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, στα πλαίσια του “πράσινου” ομολόγου, η εταιρία θα προχωρά στην πώληση ώριμων ακινήτων - που όμως δεν έχουν την σύγχρονη τεχνολογία που θέλει η ίδια - και θα τα αντικαθιστά με πράσινα ακίνητα, αλλάζοντας έτσι την σύνθεση και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Επίσης, θα αναβαθμίσει ήδη υπάρχοντα ακίνητα και θα προχωρήσει στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

 

Με τα χρήματα που θα συγκεντρώσει από το ομόλογο, τα ταμειακά διαθέσιμα, τα έσοδα και τα δανειακά κεφάλαια, η Prodea, θα μπορεί να καλύψει το επενδυτικό της σχέδιο για τα επόμενα 2 με 2μιση έτη.

 

Να υπενθυμίσουμε, πως η εταιρία στην Γενική Συνέλευση της, τον προηγούμενο μήνα είχε αναφερθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αν κριθεί απαραίτητο.

 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Prodea, περιλαμβάνει δαπάνες € 400,0 εκατ. μέχρι το τέλος του 2023. Τα επενδυτικά σχέδια ύψους € 200,0 εκατ. έχουν ήδη υπογραφεί και αφορούν κυρίως κλάδους όπως τα γραφεία και τα logistics, ενώ τα υπόλοιπα € 200,0 εκατ. επενδύσεις, βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις (είτε βρίσκονται σε φάση συζητήσεων, είτε είναι έτοιμες προς συμφωνία). Περίπου το 80% του επενδυτικού σχεδίου θα επικεντρώνεται στον χώρο των logistics.

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι, το μεγάλο μέγεθος και η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας (τα ίδια κεφάλαια αποτελούν το 57,3% του Παθητικού), επιτρέπουν στη διοίκηση τη διανομή υψηλού μερίσματος και άλλες διανομές. Η μείωση των κεφαλαίων, θα βελτιώσει τη συνολική αποδοτικότητά τους, ενώ το επίπεδο των επιτοκίων, επιτρέπει ένα καλύτερο “μείγμα” ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Αυτή είναι η οπτική των μεγάλων διεθνών εταιριών και ας μην ξεχνάμε ότι η PRODEA ελέγχεται από τη διεθνή “Castlelake” (εδώ), η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άλλων διεθνών θεσμικών επενδυτών, προς τους οποίους και αναφέρεται. Δεν είναι πάντα σαφές ότι η οπτική αυτή είναι η καλύτερη.

 

Βέβαια, το κύριο πρόβλημα της εταιρίας παραμένει η εμπορευσιμότητά της, οποία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ο μέσος ημερήσιος όρος αξίας συναλλαγών κατά το 2021, είναι 77 μετοχές, ενώ για το σύνολο του έτους, έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές μόλις 14.491 μετοχών. Πρακτικά, η μετοχή είναι “εκτός συναλλαγών”, εκτός βέβαια εάν αγοραστεί με σκοπό μία εξαιρετικά μακροχρόνια διακράτηση.

 

Δείτε την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2020 (εδώ). Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 6/7/2021.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text