Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021: Πρόβλεψη για αύξηση συνολικών κερδών, άνω του 20% για το 2021

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021: Πρόβλεψη για αύξηση συνολικών κερδών, άνω του 20% για το 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021: Πρόβλεψη για αύξηση συνολικών κερδών, άνω του 20% για το 2021

 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

Πρόβλεψη για αύξηση συνολικών κερδών, άνω του 20% για το 2021

 

Η εμπειρία μας από την παρακολούθηση των Γενικών Συνελεύσεων και άλλων εταιρικών εκδηλώσεων, κατά τους τελευταίους μήνες, μας αφήνουν την -σχεδόν καθολική- αίσθηση, μιας μεγάλης αισιοδοξίας για το 2021 που θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2022. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι, αυτή η αίσθηση της αισιοδοξίας δεν υπήρχε κατά το 2018 ή το 2019 και δημιουργεί την εντύπωση ότι, η “βύθιση” της οικονομίας κατά τη φάση της πανδημίας, προκάλεσε μία δυσανάλογα μεγάλη ανοδική αντίδραση, σήμερα που τα υγειονομικά προβλήματα δείχνουν να περιορίζονται.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριων εκτιμά πως το 2021 θα εμφανίσει υψηλότερα μεγέθη από το 2020 -και σε πολλές περιπτώσεις και από το 2019- και αυτό, σε πρώτη φάση, επιβεβαιώθηκε και από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α΄τριμήνου 2021. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία των 38 εταιριών που δημοσίευσαν στοιχεία αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο (εδώ) ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 11,9 δισεκατομμύρια έναντι € 11,8 δισ. το α’ τρίμηνο του 2020, πετυχαίνοντας μια πολύ μικρή αύξηση της τάξεως του 0,67%. Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι 31 (από τις 38) εταιρίες που δημοσίευσαν κέρδη μετά φόρων, διαμόρφωσαν συνολικά κέρδη € 190,4 εκατ.. έναντι ζημιών ύψους € 247,4 εκατομμύρια.

Από την έκδοση του τεύχος 229, μέχρι την 16/7/2021, προχωρήσαμε σε 7 νέες προβλέψεις οι οποίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Συνολικά έχουμε διατυπώσει προβλέψεις εσόδων και κερδών για 32 εταιρίες. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως για πολλές εταιρίες (ΦΡΛΚ, ΦΡΙΓΟ, ΜΟΤΟ, ΚΛΜ, ΜΕΒΑ και ΒΙΟΣΚ) εκτιμούμε κέρδη έναντι ζημιών, ενώ για δύο εταιρίες (ΔΕΗ και ΤΕΝΕΡΓ) εκτιμούμε ζημίες, οι οποίες όμως δεν προκύπτουν από καθαρά λειτουργικούς λόγους, αλλά από άλλες περιπτώσεις.

Με τις προβλέψεις μας, ο συνολικός κύκλος εργασιών, από τις 30 εταιρίες (για την ΠΛΑΘ και την ΤΕΝΕΡΓ δεν έχουμε προχωρήσει σε εκτίμηση) διαμορφώνεται στα  € 16,9 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με το κύκλο εργασιών που διαμόρφωσαν οι αντίστοιχες 30 εταιρίες κατά το 2020. Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι 31 εταιρίες (δεν έχουμε εκτίμηση για την ΠΛΑΘ), προβλέπεται ότι θα πετύχουν κέρδη ύψους € 902,8 εκατ. έναντι € 722,6 εκατ. (σύνολο για τις 31 εταιρίες το 2020), πετυχαίνοντας μια αύξηση 24,9%.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε πως η πρόβλεψη κερδών, των διεθνών αναλυτών, για τις ελληνικές εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες MSCI είναι 26,6% για το 2021 (δείτε εδώ), ενώ για το 2022 προβλέπουν αύξηση κερδών 15,4%.

Αν, μέχρι το τέλος του έτους, δεν υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή  - δηλαδή κάποια νέα εξέλιξη με την πανδημία που θα φέρει την οικονομία ξανά σε περιορισμό - τότε θα πρέπει να αναμένουμε μια αύξηση κερδών άνω του 20% έναντι πτώσης 14,6% που διαμορφώθηκε το 2020 σε σχέση με τα κέρδη του 2019.


Προβλέψεις Πωλήσεων - Κερδών εισηγμένων εταιριών - Χρήση 2021


Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000)

Σύμβολο ΧΑ Ημ/νία Πρόβλεψης Trailing P/E(*) P/E (2020) (*) Forward P/E (2021)
(*)
12/2019 12/2020 2021 (Πρόβλεψη) 12/2019 12/2020 2021 (Πρόβλεψη) Αναφορά πρόβλεψης

ΦΛΕΞΟ 15/7/2021 9,6 9,61 8,1 89.277 96.953 105.000 7.195 10.365 12.350 εδώ

ΒΥΤΕ 15/7/2021 20,9 20,95 17,0 29.715 31.669 34.500 599 1.661 2.050 εδώ

ΜΟΥΖΚ 15/7/2021 60,3 38,38 28,2 4.819 4.271 5.000 385 515 700 εδώ

ΒΙΟΣΚ 15/7/2021 - - 57,3 8.339 7.299 8.500 100 -92 120 εδώ

ΜΕΒΑ 15/7/2021 - - 40,1 15.004 8.893 14.500 446 -539 500 εδώ

ΚΛΜ 15/7/2021 - - 47,2 27.207 23.277 26.000 -1.132 -1.818 600 εδώ

ΜΟΤΟ 15/7/2021 34,9 - - 94.338 78.305 88.000 1.127 -2.601 600 εδώ

ΚΜΟΛ 16/6/2021 33,4 33,44 13,9 88.581 97.390 110.000 348 874 2.100 εδώ

ΔΕΗ 16/6/2021 815,2 60,30 - 4.931.609 4.649.444 4.500.000 -1.685.670 35.204 -35.000

ΤΕΝΕΡΓ 16/6/2021 19,5 19,48 - 299.144 328.091 Ν/Α 53.245 73.388 -10.000 εδώ και εδώ

ΕΝΤΕΡ 16/6/2021 31,3 31,26 25,8 15.414 16.570 18.250 2.240 3.512 4.250 εδώ

ΣΠΕΙΣ 16/6/2021 27,7 27,66 23,2 72.250 80.732 88.000 1.516 1.760 2.100 εδώ

ΜΥΤΙΛ 16/6/2021 15,6 15,67 13,9 2.256.091 1.898.600 2.300.000 147.627 142.492 160.500 εδώ

CENER 13/4/2021 22,1 22,11 19,7 958.016 908.417 950.500 20.177 24.771 27.750 εδώ

ΑΛΜΥ 12/5/2021 5,8 5,8 4,8 241.525 241.063 261.500 2.002 9.219 11.200 εδώ

ΕΛΧΑ 13/3/2021 26,5 26,45 18,6 2.044.606 2.028.588 2.200.000 41.942 29.507 42.000 εδώ

ΕΥΠΙΚ 13/4/2021 7,6 7,63 7,2 207.868 220.279 242.000 17.506 18.526 19.600 εδώ

ΕΧΑΕ 13/4/2021 66,7 66,74 19,9 33.368 30.735 39.000 6.080 3.870 13.000 εδώ

ΙΚΤΙΝ 12/5/0201 92,6 92,55 27,4 44.491 35.127 42.000 3.802 1.124 3.800 εδώ

ΚΡΙ 13/3/2021 15,4 15,43 11,9 112.902 125.982 140.000 15.015 15.862 20.500 εδώ

ΜΠΕΛΑ 20/4/2021 16,0 15,97 14,0 847.941 694.031 780.000 177.619 138.665 158.000 εδώ

ΜΠΡΙΚ 13/4/2021 33,3 33,35 - 2.928 3.681 4.250 5.383 2.070 3.800 εδώ

ΟΠΑΠ 13/4/2021 20,9 20,91 12,6 1.086.178 737.265 1.280.000 202.098 199.378 330.000 εδώ

ΟΤΟΕΛ 13/3/2021 19,4 19,37 10,2 555.412 491.719 520.000 67.146 17.350 33.000 εδώ

ΠΑΠ 22/3/2021 15,6 15,84 13,9 30.682 40.799 50.500 1.334 3.738 4.250 εδώ

ΠΕΤΡΟ 12/5/2021 10,0 14,79 12,3 117.275 117.576 134.000 3.495 3.317 4.000 εδώ

ΠΛΑΘ 12/5/2021 6,8 6,80 - 298.340 339.722 Ν/Α 4.017 37.956 Ν/Α εδώ

ΠΛΑΙΣ 12/5/2021 29,5 29,54 24,8 317.149 354.634 402.500 1.947 3.109 3.700 εδώ

ΦΡΙΓΟ 13/4/2021 - - 9,2 482.337 333.238 385.000 13.600 -8.758 3.700 εδώ

ΦΡΛΚ 13/4/2021 - - 33,3 466.322 370.577 367.500 11.933 -8.661 7.000 εδώ

TITC 23/3/2021 907,4 907,35 19,2 1.609.778 1.607.033 1.765.000 53.155 1.552 73.500 εδώ

ΕΠΣΙΛ 13/3/2021 22,1 22,07 23,3 17.978 21.697 40.500 1.408 3.279 3.100 εδώ

(32 εταιρίες)
16.809.400 15.355.843 16.902.000 -826.332 722.640 902.770


Μεταβολή 2021 10,07% Μεταβολή 2021 24,93%

Σημειώσεις: α) Στο άρθροισμα των πωλήσεων δεν υπολογίζονται τα μεγέθη της ΠΛΑΘ και της ΤΕΝΕΡΓ. β) Στο άρθροισμα των κερδών δεν υπολογίζονται τα μεγέθη της ΠΛΑΘ.

Οι παραπάνω προβλέψεις προέρχονται από το τμήμα ανάλυσης της EuroCapital και του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Έχουν εξαχθεί με βάση στοιχεία που είτε έχουν δημοσιευθεί από την εταιρία, είτε από τρίτες πηγές. Ουδείς εγγυάται την ορθότητα ή την πληρότητά τους. Οι προβλέψεις αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ενημέρωση των συνδρομητών ή των αναγνωστών του eurocapital.gr ή του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, ή την αιτιολόγηση της μεταβολής τους.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: