Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | DIONIC: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

DIONIC: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
DIONIC: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 22.07.2021 στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 Αχαρναί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 5 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 3 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 3.987.539 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

Γ. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 3.987.539 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 3.987.539 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 67,961 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021–31/12/2021.

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπο εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text