Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το β' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:


Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/6/2021 (εδώ)
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021 (εδώ)


Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021

Τα βασικά μεγέθη των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κινήθηκαν ανοδικά, κατά το α’ εξάμηνο του 2021.
Το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε κατά 6,05% τον Ιανουάριο, ενώ κινήθηκε ανοδικά κατά τους επόμενους 5 μήνες. Στις 30/6/2021, είχε φτάσει στα € 1.252 εκατομμύρια και ήταν κατά 18,9% σε σχέση με το τέλος του 2020. Κατά το μήνα Ιούλιο, κινήθηκε επίσης ανοδικά (+0,40%) και έφτασε στα € 1.256,8 εκατομμύρια. Η άνοδος του ενεργητικού, οφείλεται τόσο στην άνοδο των τιμών στο Χρηματιστήριο (άνοδος του Γενικού Δείκτη: +9,38%), όσο και στην άνοδο του αριθμού των κυκλοφορούντων μεριδίων.
Το σύνολο των μεριδίων σημείωσε αύξηση κάθε μήνα του α’ εξαμήνου και έφτασε στα 491,8 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 13,5% σε σχέση με την αρχή του έτους. Ο αριθμός αυτός, είναι ο υψηλότερος από τα μέσα του 2011, οπότε και δημιουργήθηκε η κατηγορία των “μετοχικών” Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Κατά το μήνα Ιούλιο, κατέγραψε μικρή μείωση (-0,11%).
Θα πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη ότι, ο “δείκτης” του αριθμού των μεριδίων, τον οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά, είναι ένας υποκειμενικός δείκτης, αφού οι τιμές των μεριδίων δεν είναι ίσες μεταξύ τους (σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι τιμές των μεριδίων είναι διαφορετικές), ενώ συχνά υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Όμως, ως σύνολο, ο αριθμός των μεριδίων μας δίνει μία ικανοποιητική και σημαντική εικόνα για την κινητικότητα και τη ροή των κεφαλαίων στα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο χαμηλότερος αριθμός μεριδίων αυτής της κατηγορίας εμφανίστηκε το Νοέμβριο του 2018, με 254,6 εκατομμύρια. Την περίοδο εκείνη ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν γύρω από τις 600 μονάδες και ξεκινούσε τη φάση της μεγάλης ανόδου του, που φτάνει μέχρι και σήμερα -το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι οι επενδυτές των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων αντιδρούν με καθυστέρηση.
Το φαινόμενο της χρονικής υστέρησης στην αντίδραση των επενδυτών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε κάποιο βαθμό, θα μπορούσε να διορθωθεί. Μία τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε την πορεία του κλάδου, ενώ θα είχε σημαντικά οφέλη και για τη χρηματιστηριακή αγορά, αφού θα έκανε την πορεία της πιο ομαλή και τις διακυμάνσεις της μικρότερες. Όμως, η αλλαγή στη νοοτροπία των επενδυτών, απαιτεί μακροχρόνιες στοχευμένες δράσεις, ομαλή και καλύτερα λειτουργούσα Κεφαλαιαγορά και θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση, προς το παρόν, ευνοούνται (και μάλιστα σημαντικά) οι επενδυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις, αντιλαμβάνονται τις τάσεις και δέχονται να αναλάβουν -λελογισμένο- ρίσκο.
Δυστυχώς όμως, η μεγάλη μάζα των αποταμιευτών - επενδυτών, θα εισέλθει -επειδή αυτό θα συμβεί- στο χώρο με καθυστέρηση, όταν οι τιμές θα έχουν αυξηθεί σημαντικά, όταν οι δυνατότητες κερδοφορίας θα έχουν περιοριστεί και όταν οι πιθανότητες απωλειών θα έχουν αυξηθεί.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στις αποδόσεις. Η μέση (σταθμισμένη) απόδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά το α’ εξάμηνο του 2021, έφτασε στο 13,7%, έναντι 9,4% του Γενικού Δείκτη. Κρίνουμε ότι, η διαφορά αυτή είναι ικανοποιητική.
Διαχρονικά, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια πετυχαίνουν απόδοση, ελαφρά καλύτερη της απόδοσης του Γενικού Δείκτη. Οι διαφορές που επιτυγχάνουν, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και αυτό είναι ένα σημείο κριτικής που, συχνά, ασκούμε για τον τρόπο διαχείρισής τους. Όμως, φέτος, είναι η πρώτη φορά που, ακόμη και η “χειρότερη” επίδοση (στήλη 9) από τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, ξεπερνά την επίδοση του Γενικού Δείκτη. Αυτό δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν (στα πλαίσια των προηγούμενων δέκα ετών) και, κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό, αφού καταδεικνύει μία βελτίωση στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων του κλάδου. Όμως, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και απέχει πολύ από το να γίνει ένα “μόνιμο φαινόμενο”.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

Ακόμη ένα στοιχείο που δείχνει τη βελτίωση των επιδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του κλάδου είναι ότι, η διαφορά μεταξύ της “καλύτερης” και της “χειρότερης” επίδοσης, μειώνεται, τόσο σε απόλυτο επίπεδο, όσο και σε ποσοστιαίο. Έτσι, παρατηρούμε ότι, κατά το α’ εξάμηνο, η διαφορά μεταξύ της επίδοσης των δύο “ακραίων” Α/Κ στην κατάταξη (καλύτερης και χειρότερης επίδοσης) είναι 8,7% ή περίπου το 85,6% της επίδοσης της “χειρότερης”. Στο παρελθόν, οι διαφορές μεταξύ των “ακραίων” επιδόσεων, ήταν πολύ μεγαλύτερες.

Από την αρχή του έτους, έως και την 30/6/2021, την καλύτερη επίδοση πέτυχε το Alpha Trust Hellenic, με 18,82%. Τη χειρότερη επίδοση είχε το Alpha Trust New Strategy, με 10,14%.

Ένα μήνα αργότερα (στις 30/7/2021, λίγες μέρες πριν από την έκδοση του τεύχους μας), ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. είχε πετύχει επίδοση 9,8%, ενώ η μέση σταθμισμένη επίδοση των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων έφτανε στο 14,5%.
Στο διάστημα αυτό, την καλύτερη επίδοση είχε πετύχει το Alpha Trust Hellenic, με 20,60%, ενώ τη χειρότερη επίδοση κατέγραψε το Eurobank NTT GF, με 10,32%. 

Από την αρχή του έτους, μέχρι την 30/6/2021, ξεκίνησαν την λειτουργία τους τρία μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια. Την 12/3/2021, ξεκίνησε το “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό Institutional Share Class”, το οποίο ανήκει στην Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ (εδώ). Την 6/4/2021, ξεκίνησε την λειτουργία του το “Optima Greek Balanced Μικτό Εσωτερικού” (εδώ) και την 7/5/2021 ξεκίνησε την λειτουργία του το “Fast Finance Growth and Income Strategy Μικτό Εσωτερικού” (εδώ), όπου και τα δύο ανήκουν στην Optima Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εδώ).

Στο παρόν τακτικό τρίμηνο αφιέρωμά μας, πέραν από τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις 30/6/2021, θα εξετάσουμε τις τοποθετήσεις τους ανά κλάδο, θα εντοπίσουμε την “κινητικότητα” των χαρτοφυλακίων τους και θα εξετάσουμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και τις μεταβολές που υπήρξαν, ανά τρίμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021. Τέλος, θα παραθέσουμε τις επιδόσεις του κάθε μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2021 και την κατάταξη του καθενός μέσα στο σύνολο του κλάδου.

Στο τέλος της παρούσας μελέτης (εδώ), μπορείτε να βρείτε συνδέσμους με παλαιότερα τρίμηνα αφιερώματα, συνθέσεις των χαρτοφυλακίων σε παλαιότερες ημερομηνίες, συνδέσμους με αναλυτικά διαχρονικά στοιχεία σύνθεσης για το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνδρομητικές σελίδες) και γενικότερα άρθρα για το χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στον παρακείμενο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν αφιέρωμα (δείτε εδώ - στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι σύνδεσμοι για το κάθε “φύλλο εργασίας”).

Υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά τρίμηνο, γίνεται από το “Χ&Α”, κατ’ αποκλειστικότητα και ανελλιπώς -με εξαίρεση το διάστημα αναστολής της έκδοσής μας- από το 1991.

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 - σήμερα)
Μήνας - Έτος Ενεργητικό (€) Ενεργητικό - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (τμχ) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθ. Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμ. Μεταβ. Καθ. Τιμής από αρχή έτους Καλύτερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Χειρότερη επίδοση Α/Κ (αρχή έτους) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. ΓΔ από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
30/7/2021 1.256.846.110 19,4% 491.237.181 13,4% 14,46% 14,5% 20,60% 10,3% 888,26 9,8% Στοιχεία
Ιουν-2021 1.251.794.008 18,9% 491.795.818 13,5% 13,62% 13,7% 18,8% 10,1% 884,89 9,4% Στοιχεία
Μαρ-2021 1.145.687.397 8,8% 456.888.851 5,5% 8,2% 8,2% 11,2% 3,7% 865,05 6,9% Στοιχεία
Δεκ-2020 1.052.698.385 -5,6% 433.245.818 9,0% -6,7% -8,2% 33,6% -15,9% 808,99 -11,7% Στοιχεία
Σεπ-2020 804.325.842 -27,9% 418.228.049 5,3% -25,7% -27,5% -17,4% -33,1% 624,75 -31,8% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 5,0% -26,9% -28,6% -17,5% -33,1% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -2,0% -37,1% -37,6% -31,8% -40,8% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 52,5% 38,7% 41,0% 51,3% 26,1% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 26,2% 34,0% 34,5% 43,8% 21,7% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -0,8% -16,8% -17,5% 3,9% -27,7% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 5,3% -2,2% -3,0% 9,6% -9,5% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 -3,3% 23,4% 24,6% 35,6% 4,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 -1,8% 25,8% 26,7% 35,1% 8,2% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 -4,5% 0,5% 1,0% 16,7% -25,4% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -1,6% -13,3% -13,4% -3,3% -24,2% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 0,0% -20,2% -18,8% -2,6% -28,3% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 1,8% -3,4% -3,0% 9,1% -11,1% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -9,3% -27,9% -27,8% -19,6% -34,7% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 -2,4% 8,3% 9,1% 13,0% 0,8% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 -2,9% 31,9% 34,4% 46,2% -1,6% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 0,5% -4,0% 4,6% 11,5% -5,4% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 2,3% 44,0% 39,6% 76,5% 20,2% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -3,2% -6,7% -7,8% 0,9% -15,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983
315.373.650
-44,9% -44,3% -19,3% -55,0% 673,71 -51,9% Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα - Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ - Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.


Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης επί των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν και καταχωρήθηκαν από την Ντάλιλα Τρύφωνα και την Άντζελα Καράτι. Τον συντονισμό και την επιμέλεια είχε η Κωνσταντίνα Ρομοσού.
Δείτε το σύνολο των πινάκων της παρούσας μελέτης (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: