Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το β' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:


Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/6/2021 (εδώ)
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021 (εδώ)

 

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021

Το συνολικό επενδεδυμένο Ενεργητικό των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/6/2021, έφτανε στα € 1.223 εκατομμύρια (Πίνακας 2 - εδώ). Το ποσό αυτό Από το ποσό αυτό, το 94,0% είχε επενδυθεί σε μετοχές ελληνικών εταιριών που. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (87,6%) και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού (6,4%). Ποσό 3,2% είχε τη μορφή καταθέσεων και διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο 0,8% είχε τοποθετηθεί σε άλλου τύπου επενδύσεις.
Και κατά το α’ εξάμηνο του 2021, η εικόνα της διάρθρωσης του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δε μεταβλήθηκε σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων ετών: Στο τέλος του 2018, οι επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών έφταναν στο 94,4%. Στο τέλος του 2019, έφταναν στο 95,2%, στο τέλος του 2020, στο 93,1%, στο α’ τρίμηνο του 2021 έφταναν στο 95,5%.
Στο παρελθόν, έχουμε συχνά εκφράσει τη διαφωνία μας για την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται από τα περισσότερα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία, εν πολλοίς, περιορίζεται στην πρακτική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold), χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις στις μετοχικές τους θέσεις κατά τη διάρκεια των μεγάλων διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου  (δείτε: τεύχος 222, τεύχος 219, τεύχος 216), ενώ επιμένουμε να θεωρούμε ως αρνητικό το ισχύον (πανευρωπαϊκό) κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει σε ένα έχει να κάνει με τις κανονιστικές δεσμεύσεις για τα όρια διακύμανσης του ποσοστού των μετοχών σε ένα μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αλλά και της μη ενεργητικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων, από τους διαχειριστές τους.


Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 30/6/2021)


30/6/2021 30/12/2020 30/6/2020 31/12/2019 31/12/2018


Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου

Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 39.261.731 3,2% 47.020.987 4,5% 46.221.237 5,9% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%

Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 1.070.827.196 87,6% 916.423.930 88,3% 668.952.000 85,4% 974.230.831 88,3% 589.635.733 88,4%

Σύνολο μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 137.536 0,0% 122.408 0,0% 185.174 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%

ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 9.087.281 0,7% 7.245.923 0,7% 5.476.122 0,7% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%

Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 224.294 0,0% 973.551 0,1% 3.033.669 0,4% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%

Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.119.538.038 91,6% 971.786.800 93,6% 723.868.202 92,5% 1.025.933.604 93,0% 629.727.028 94,4%

Ελληνικές Εταιρίες σε Αγορές Εξωτ. 78.760.409 6,4% 50.190.968 4,8% 50.777.151 6,5% 75.770.853 6,9% 40.097.155 6,0%

Καταθέσεις Εξωτερικού 255.082 0,0% 250.636 0,0% 249.988 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%

Μετοχές Εξωτερικού 379.453 0,0% 1.738.691 0,2% 1.549.798 0,2% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%

ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 480.506 0,0% 659.580 0,1% 534.114 0,1% 650.619 0,1% 99.812 0,0%

Ομόλογα Εξωτερικού 432.472 0,0% 1.389.742 0,1% 2.588.113 0,3% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 80.307.922 6,6% 54.229.617 5,2% 55.699.165 7,1% 87.557.781 7,9% 43.686.785 6,6%

Σύνολο Ενεργητικού 1.200.845.957 98,2% 1.046.358.887 100,8% 779.568.867 99,6% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%

Καθαρό Ενεργητικό 1.222.647.034 100,0% 1.037.846.425 100,0% 782.881.120 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%

Σύν. Επενδ. σε ελληνικές μετοχές 1.149.587.606 94,0% 966.614.899 93,1% 719.729.151 91,9% 1.050.001.684 95,2% 629.732.888 94,4%

 

Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης επί των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν και καταχωρήθηκαν από την Ντάλιλα Τρύφωνα και την Άντζελα Καράτι. Τον συντονισμό και την επιμέλεια είχε η Κωνσταντίνα Ρομοσού.
Δείτε το σύνολο των πινάκων της παρούσας μελέτης (εδώ).

Επιστροφή στα περιεχόμενα εδώ

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: