Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το β' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους.
Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το α' εξάμηνο 2021 (εδώ)
Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2021 (εδώ)
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εδώ)
Οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη δεκαετία 2010-2021 (εδώ)
Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/6/2021 (εδώ)
Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/6/2021

 

 

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ

 

Η τελευταία Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

 

Επί περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), υπήρξαν ένα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο για τους επενδυτές. Είναι χαρτοφυλάκια “κλειστού τύπου”, δηλαδή με συγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο -που μπορούσε να αυξηθεί μόνο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες- το οποίο διαιρούνταν σε συγκεκριμένο αριθμό μετοχών, οι τιμές των οποίων διακυμαίνονταν ελεύθερα στη χρηματιστηριακή αγορά, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών των μετοχών που περιλαμβάνονταν σ’ αυτά.

 

Η πρώτη ΑΕΕΧ, ήταν η “Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου - ΕΕΕΧ”, θυγατρική της ΕΤΒΑ, η οποία εισήλθε στο Χρηματιστήριο το 1975. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, διαπραγματεύονταν 6 ΑΕΕΧ: Η Εθνική ΑΕΕΧ (της Εθνικής Τράπεζας), η Ελληνική ΑΕΕΧ (της ΕΤΒΑ), η ΕΔΕΧ (της ΕΤΕΒΑ), η Επενδύσεις Εργασίας (της Τράπεζας Εργασίας), η Επενδύσεις Πίστεως (της τότε Τράπεζας Πίστεως, νυν Alpha Bank) και η Επενδύσεις Αναπτύξεως (της Τράπεζας Κρήτης).

 

Ο μέγιστος αριθμός εισηγμένων εταιριών επενδύσεων καταγράφηκε στο τέλος του 2002, όταν στο Χρηματιστήριο διαπραγματεύονται οι μετοχές 24 ΑΕΕΧ. Από τον επόμενο χρόνο, βοηθούσης και της πτώσης της αγοράς, ξεκίνησε μία διαδικασία συγχωνεύσεων, κυρίως με τραπεζικές εταιρίες, με σκοπό την έμμεση αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών.

Σήμερα, στο χρηματιστηριακό πίνακα, έχει απομείνει μόνον η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ, η οποία ιδρύθηκε στον Ιούλιο του 2000 και οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο το Νοέμβριο του 2001.

 

Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία μιας εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου:

α) Η εσωτερική αξία της μετοχής: Υπολογίζεται (καθημερινά) από την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της, δια του αριθμού των μετοχών της.

β) Η χρηματιστηριακή τιμή: Είναι η (καθημερινή) τιμή κλεισίματος στο Χρηματιστήριο.

γ) Η υπερτίμηση (premium) ή η υποτίμηση (discount) της μετοχής: Όταν η χρηματιστηριακή τιμή είναι υψηλότερη από την εσωτερική αξία της μετοχής, τότε η μετοχή βρίσκεται σε “υπερτίμηση” (premium). Όταν είναι χαμηλότερη από την εσωτερική αξία, τότε βρίσκεται σε “υποτίμηση” (discount).

δ) Η μερισματική απόδοση: Η απόδοση του μερίσματος που, βάσει των διατάξεων των νόμων που ισχύουν για τις ΑΕΕΧ,  διανέμεται υποχρεωτικά το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών, κάθε χρόνο στους μετόχους. Στο ποσό του μερίσματος πρέπει να προσθέτουμε και το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που, ενδεχομένως διανέμεται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα.

 

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΑΝΔΡΟ) είναι μία εταιρία με μικρό αριθμό μετοχών -μόλις 401.136 μετοχές. Με βάση την καθημερινή ενημέρωση που παρέχεται από το site της εταιρίας (εδώ), στις 5/8/2021, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ήταν € 27,40, ενώ η εσωτερική της αξία υπολογιζόταν σε € 37,02. Αυτό σημαίνει ότι, στις 5/8/2021, η μετοχή της ΑΝΔΡΟ διαπραγματεύονταν με υποτίμηση (discount) 25,99%.

 

Η ελληνική εμπειρία, κατά τη φάση ανόδου της δεκαετίας του 1990, έδειξε ότι το discount, δεν είναι ο κανόνας στη λειτουργία και τη διαπραγμάτευση των ΑΕΕΧ. Αντίθετα, σε πολλές φάσεις εκείνης της δεκαετίας, οι μετοχές διαπραγματεύονταν με premium το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε και το 50% (βέβαια, για διάφορους λόγους, κάθε ΑΕΕΧ πάντα έχει διαφορετικό premium ή discount).

 

Θα μπορέσει να αναπτυχθεί εκ νέου ο Θεσμός των ΑΕΕΧ; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι άγνωστη. Όμως, για να υπάρξει μία εκ νέου ανάπτυξη, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι τράπεζες, ή άλλοι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί φορείς.

Η ουσία όμως είναι ότι, οι ΑΕΕΧ είναι ένα πολύ σημαντικό επενδυτικό “εργαλείο” και πολύ χρήσιμο για το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι επενδυτές της “γενιάς” της δεκαετίας του 1990, που έκαναν τα πρώτα επενδυτικά βήματα και έμαθαν τις πρώτες επενδυτικές έννοιες, μέσα από τις εταιρίες επενδύσεων.

 

Τη θετικότητα του Θεσμού, αποδεικνύει και η πορεία της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ, ιδίως στα τελευταία χρόνια. Στο διάστημα της τελευταίας 5ετίας, η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί από 13,9 (31/12/2015), στα € 27,60 (6/8/2021). Στο διάστημα αυτό, έχει διανείμει συνολικά € 1,02 εκατ. σε μερίσματα και € 903,9 χιλιάδες μέσω επιστροφής κεφαλαίου, κάτι που δίνει μία συνολική απόδοση 5ετίας ίση προς 132,9%.


Στον παρακείμενο πίνακα, εμφανίζεται η εξέλιξη της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της, από την 31/12/2018 έως σήμερα.

 


Μετοχές Alpha Trust Andromeda Μέση Τιμή Κτήσης % επί Ενεργητικού Τεμάχια 31/3/2021 Τεμάχια 31/12/2020 Τεμάχια 31/12/2019 Τεμάχια 31/12/2018

CENER 111.911 1,7300 1,23% 131.911 131.911 136.911 140.911

ΑΒΑΞ 25.000 1,0000 0,16%
ΑΔΜΗΕ 78.000 2,6500 1,32% 78.000 83.000


ΑΛΦΑ 225.000 0,9000 1,29% 550.000 400.000 160.000

ΑΝΔΡΟ 6.931 22,6300 1,00% 6.931 6.631 669 16.472

ΑΝΕΜΟΣ

142.441

ΑΡΑΙΓ
7.637 18.637

ΒΙΟ 40.000 3,9100 1,00% 45.000 30.000


ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 20.000 7,8800 1,01% 20.000 38.000


ΓΡΙΒ

31.000

ΔΕΗ 25.000 7,4300 1,18% 35.000 60.000


ΕΛΒΕ 135.555 6,7500 5,84% 135.555 135.555 135.555 135.555

ΕΛΛΑΚΤΩΡ
50.900

ΕΛΠΕ
15.000 40.000

ΕΛΤΟΝ 87.400 1,3900 0,77% 87.400 87.400 87.400

ΕΛΧΑ 36.000 2,0000 0,46%
ΕΤΕ 120.000 2,4500 1,88% 180.000 170.000 100.000

ΕΥΑΠΣΕΥΔΑΠ 25.000 6,8000 1,08% 27.500 20.000


ΕΥΡΩΒ 180.000 0,7000 0,80% 260.000

300.000

ΙΑΣΩ

358.707

ΙΑΤΡ
55.510

ΙΝΤΚΑ 200.000 1,0300 1,31% 190.000ΚΑΜΠ 306.500 1,3900 2,72% 318.500 318.500 328.500 338.500

ΚΑΡΤΖ
12.325 20.900

ΚΟΥΕΣ 171.750 10,4500 11,45% 171.750 171.750 254.250 120.750

ΚΡΙ 40.722 6,5400 1,70% 40.722 40.722 53.722 73.999

ΛΑΜΔΑ
21.308

ΜΟΗ 13.500 12,0700 1,04% 15.500 15.000 14.500 14.500

ΜΟΝΤΑΜΟΤΟ 196.876 1,1200 1,41% 196.876 196.876 201.376 10.000

ΜΠΕΛΑ2.000
13.000

ΜΠΡΙΚ 180.750 1,9700 2,27% 180.750 180.750 180.750 120.750

ΜΥΤΙΛ 47.000 12,0800 3,62% 57.000 39.000 39.000 20.000

ΟΠΑΠ 8.000 10,9500 0,56% 8.000 10.000 60.000

ΟΤΕ 25.000 13,1800 2,10% 25.000 25.000 32.000

ΟΤΟΕΛ 5.000 7,1500 0,23%

47.032 13.433

ΠΕΙΡ 168.647 1,3600 1,46%
50.000


ΠΕΤΡΟ 53.195 5,7000 1,93% 53.195 53.195 53.195 53.195

ΠΛΑΘ 247.850 3,8400 6,07% 266.350 327.850 388.000 391.000

ΠΛΑΙΣ 71.081 3,6400 1,65% 71.081 71.081 71.081 72.346

ΠΛΑΚΡ 11.070 15,0500 1,06% 11.070 11.070 11.070

ΠΠΑΚ5.626 4.300

ΣΑΡ 40.100 9,3500 2,39% 40.100 40.100 36.100 61.100

ΤΕΝΕΡΓ


4.000 16.000


ΦΛΕΞΟ 41.000 9,4000 2,46% 41.000 41.000 41.000 41.000

ΦΡΛΚ 11.512 4,0000 0,29% 16.512 16.512 70.412 85.412

TITC 62.460 13,3400 5,31% 62.460 62.460 59.460 58.260

ΕΝΤΕΡ 205.542 2,6000 3,41% 250.542 261.042


ΕΠΣΙΛ 3.150 4,6800 0,09% 3.150 3.15036

33 34 30

Διαθέσιμα 958.024
6,11% 276.484 683.217 1.555.906 999.860

Μετοχές στο ΧΑ 12.934.413
82,49% 11.730.524 11.051.581 10.458.509 9.605.622

Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτ. 1.474.747
9,41% 1.548.016 1.198.606 1.313.287

Επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές 14.409.159
91,90%
Ομόλογα Εξωτερικού 312.256
1,99% 306.892 250.180 213.736

Σύνολο Ενεργητικού 15.679.490

13.861.967 13.184.285 13.541.438 10.807.328

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: