Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 231 | REAL CONSULTING: Νέα εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

REAL CONSULTING: Νέα εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
REAL CONSULTING: Νέα εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

 

 

 

 

REAL CONSULTING

 

Νέα εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά

 

Εσπευσμένα, με γρήγορες κινήσεις και ταχύτατη υπέρβαση των σχετικών διαδικασιών, οι μετοχές της Real Consulting, εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών και η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.

 

Για πολλούς λόγους, η εισαγωγή της Real Consulting, έχει μία ιδιαίτερη σημασία.

Πρόκειται για τη δεύτερη εταιρία που εισάγεται στο Χρηματιστήριο κατά το 2021, αλλά επίσης και για τη δεύτερη που εισάγεται στην Εναλλακτική Αγορά από το 2010 (η προηγούμενη ήταν η Cairo Mezz Plc, που εισήχθη το 2020). (Σημείωση: Πρόκειται για την 665η εταιρία που εισάγεται στο Χρηματιστήριο, από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1880).

 

Με την εισαγωγή της, “αναβιώνει” ο θεσμός της Εναλλακτικής Αγοράς, ο οποίος, μετά την “αναβάθμιση” των Epsilon Net και Entersoft και την επιτυχία τους στην Κύρια Αγορά, μπορεί να πάρει μία νέα δυναμική και να παίξει τον (πετυχημένο μέχρι που δημιουργήθηκαν καταστάσεις υπερβολής) ρόλο που έπαιξε κάποτε η Παράλληλη Αγορά για το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

 

Η εταιρία, κατά πλειοψηφία, ανήκει σε έναν μεγάλο ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο (της οικογένειας Βαρδινογιάννη), κάτι που έχει τη σημασία του, κυρίως για το χρονικό σημείο της εισαγωγής. Το στοιχείο αυτό, ενδεχομένως να λειτουργήσει ως “μαγνήτης” και για άλλους επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι θα δουν το Χρηματιστήριο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων, αλλά και βελτίωσης της εμπορικής φήμης των εταιριών τους και της δικής οικονομικής τους θέσης.

 

Η επιτυχία στην τιμή της μετά από την είσοδό της στην αγορά, δείχνει ότι η αγορά είναι διατεθειμένη να καταβάλει υψηλότερες τιμές για μετοχές νέων εταιριών, κάτι που θυμίζει την επιτυχία των νέων εκδόσεων σε παλαιότερες εποχές.

 

Δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό κλάδο της οικονομίας, ο οποίος αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών (κυρίως μεγάλων και μεσαίων) επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, κατά τα προσεχή χρόνια.

 

Η εταιρία εισήλθε χωρίς “δημόσια εγγραφή”, κάτι που επιτάχυνε τις διαδικασίες εισαγωγής της, ενώ παράλληλα δεν μπήκε στον κίνδυνο μιας πιθανής “περιπέτειας”, αφού, μετά από απουσία πολλών ετών, οι “δημόσιες εγγραφές” ενδεχομένως ενέχουν κινδύνους.

 

Εν τούτοις, πριν από τη εισαγωγή της (κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο) είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (δείτε σελ. 25 του προσπέκτους) κατά 28,7%, με την έκδοση 4,8 εκατομμυρίων μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν σε 73 “ειδικούς” και ιδιώτες, εκ των οποίων, 25 είναι εργαζόμενοι της εταιρίας. Οι μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,40, διατέθηκαν προς € 1,02 η μία, τιμή που θεωρείται και ως η “τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης” στο Χρηματιστήριο.

 

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, με πελάτες από σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας. Προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις επιχειρησιακής πρακτικής, βασισμένες σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προϊόντα λογισμικού σε εταιρείες στην Ελλάδα και μέσω των θυγατρικών αυτών και στο εξωτερικό σε Κύπρο, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Η.Π.Α. και σε Βαλκανικές χώρες.

 

Είναι μεταπωλητής των προϊόντων συνεργατών της και προσαρμόζει τα προϊόντα αυτά, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών της. Η μεγάλη πλειοψηφία των πωλήσεων αυτού του τομέα καλύπτεται από λογισμικό της γερμανικής εταιρίας SAP (εδώ), ενώ συνεργάζεται και με τις εταιρίες Microsoft, LS Retail και Tableau).

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν κυρίως στα αντικείμενα: (i) υπηρεσίες, (ii) συντήρηση λογισμικού, (iii) άδειες λογισμικού, (iv) cloud λογισμικό.

 

Η εταιρία έχει καλή φήμη στην αγορά και, λόγω της συγκυρίας, ικανοποιητικά επίπεδα ανάπτυξης και εκτιμούμε ότι θα αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς επί μία σειρά ετών. Βέβαια, λόγω της φύσης της (παροχή υπηρεσιών), έχει συγκεκριμένους κινδύνους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

 

Κατά τις πρώτες δύο συνεδριάσεις (6 και 9 Αυγούστου 2021) μετά την εισαγωγή της, η μετοχή της (σύμβολο REALCONS), καθώς η προσφορά ήταν μηδενική, πέτυχε μεγάλη άνοδο και έφτασε στα €2,61, σχηματίζοντας έτσι μία αποτίμηση, η οποία φτάνει στα € 56,1 εκατομμύρια, η οποία είναι βεβαίως υψηλή.


Αποτελέσματα χρήσεων 2019-2020
(χιλ. €) 2019 2020 Μετ. (%)
Πωλήσεις 18.006 19.681 9,3%
Κόστος πωλήσεων -12.121 -12.979 7,1%
Μικτά κέρδη 5.885 6.702 13,9%
Λοιπά έσοδα εκμετ. 197 312 58,4%
Έξοδα διοίκησης -2.475 -2.856 15,4%
Έξοδα διάθεσης -1.841 -1.999 8,6%
Λοιπά λειτ. έξοδα -6 -152 Ν/Α
Κέρδη (ζημίες) εκμετ. 1.760 2.007 14,0%
Χρηματοοικονομικά -295 -369 25,1%
Αποτελ. εργασιών 1.465 1.637 11,7%
Αποτελέσματα π.φ. 1.465 1.637 11,7%
Φόρος εισοδήματος -422 -466 10,4%
Αποτελέσματα μ.φ 1.042 1.171 12,4%
Δείτε σελίδες 88-94, εδώ

 

Δείτε το ενημερωτικό προσπέκτους εισαγωγής (εδώ).

 

Συνοπτικά στοιχεία της Έκδοσης (σελ. 25), Παράγοντες κινδύνου (σελ. 26 έως 36), Ίδρυση και εξέλιξη της εταιρίας (σελ. 39 έως 44), Πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση της εταιρίας (σελ. 44 έως 49), Κατανομή εσόδων ανά λειτουργικό τομέα και γεωγραφικό χώρο (σελ. 49 έως 51), πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης της Εταιρείας από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή αδειών εκμετάλλευσης (σελ. 53 έως 54), Ισχυρά σημεία - Αδυναμίες (σελ. 55) , Βαθμός εξάρτησης από πελάτες και προμηθευτές (σελ. 56 έως 57), Τμηματοποίηση του ανταγωνισμού (σελ. 60 έως 63), Μέτοχοι (σελ. 67-70), Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων (σελ. 86-87), Οικονομικά μεγέθη (σελ. 88-94), Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης (109-110)

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text